Zamyslite sa: Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. [Žalm 91, 15]

Fotogaléria

Vianočná akadémia 2010

25.12.2010: Vianočná akadémia 2010

viac informácií

Dobrá novina 2010

24.12.2010: Aj v roku 2010 naši mladí koledovali s Dobrou Novinou

viac informácií

3. adventná sobota

18.12.2010: eRko 18.12.2010

viac informácií

Slovenské Vianoce 2010

17.12.2010: Fotky z koncertu Solamente naturali

viac informácií

Predvianočný program

12.12.2010: Na návšteve v DSS

viac informácií

Hubertská svätá omša

17.11.2010: Pred kostolom nás vítali lesníci

viac informácií

Spevokol v Banskej Bystrici

26.10.2010: Spevokol v Banskej Bystrici

viac informácií

Pohoda 2.výročie

22.10.2010: Stretávame sa už 2 roky

viac informácií

ALFA kurz

05.10.2010: Kurz ALFA sa uskutočnil na jeseň 2010

viac informácií

Naši muži v Kežmarku

03.10.2010: Stretnutie mužov jeseň 2010

viac informácií

Trojdnie MM jeseň 2010

26.09.2010: Trojdnie spojené s oslavou 15. výročia vzniku MM

viac informácií

eRko september jeseň 2010

03.09.2010: Stretnutia eRko detí pokračujú každú sobotu o 16,00 hod na fare

viac informácií

Stanovačka 2010

10.08.2010: Stanovačka - leto 2010

viac informácií

Detský denný tábor AUGUST 2010

09.08.2010: V dňoch letných prázdnin sa od 9.8. do 13.8.2010 po prvý krát uskutočnil detský tábor, ktorý organizovali mladí eRko animátori spolu s pánom farárom.

viac informácií

Stretnutie MM koordinátorky

11.07.2010: Stretnutie koordinátoriek Modlitieb matiek Spišskej diecézy

viac informácií

Spevokol

04.07.2010: Farská záhrada ožila prvú júlovú nedeľu spevmi ľudovými i nábožnými ... ďakovali sme nášmu dirigentovi Metodovi ... naši chlapi nie sú len dobrí speváci, ale aj kuchári - guláš všetkým chutil.

viac informácií

Poďakovanie

30.06.2010: Poďakovanie za uplynulý rok

viac informácií

eRko_stredovek

30.05.2010: Byť Božím bojovníkom znamená každý deň naplno využívať Božiu výzbroj

viac informácií

eRko_Den_rodiny

25.05.2010: Každá pravá rodina potrebuje žiť s Bohom

viac informácií

1. sv. prijímanie 2010

23.05.2010: 1. sv. prijímanie 2010

viac informácií

eRko Svätý Pavol

08.05.2010: Žiť život podľa svätého Pavla

viac informácií

eRko – stretnutia detí

04.05.2010: eRko – stretnutia detí

viac informácií

Spevácky zbor vo farnosti

04.05.2010: Spevácky zbor vo farnosti vznikol v septembri 2008. Zbor má do 40 členov, ktorí sa raz týždenne v sobotu stretávajú na nácvikoch pod vedením dirigenta Metoda Rakára.

viac informácií

eRko Strom života

01.05.2010: Napriek tomu, že priestory na fare počas prestavby neboli dostupné, stretká eRkárov aj počas mesiaca mája pokračovali každú sobotu od 16,00 hod na farskej záhrade, kde nám prialo počasie aj krásna príroda.

viac informácií

Stretnutie mužov

25.04.2010: Stretnutie mužov

viac informácií

Veľkonočná akadémia

04.04.2010: Veľkonočná akadémia

viac informácií

Zelený štvrtok

01.04.2010: Zelený štvrtok

viac informácií

Trojdnie Modlitieb matiek na Slovensku

26.03.2010: Aj mamy zo spoločenstva Modlitieb matiek v našej farnosti sa zapojili do slávenia modlitbového trojdnia v našom chráme a zároveň sme si 25. marca pripomenuli 6. výročie od vzniku Modlitieb matiek vo farnosti.

viac informácií

Gospelová skupina Smaily

22.01.2010: Koncert gospelovej skupiny Smaily

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

27.04.2020: Oznamy na tento týždeň V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia v piatok od 15.00 – 16.00 hod. vonku pred kostolom v prípade zlého počasia v kostole pri zachovaní hygienických opatrení. Bude podávané aj sväté prijímanie.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2020

23.04.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Príhovor pána farára na Nedeľu Božieho milosrdenstva

21.04.2020: Milí farníci, chcem vás aj v tomto týždni pozdraviť a byť aj službou slova spolu s vami. Skončila sa veľkonočná oktáva nedeľou Božieho milosrdenstva. Evanjelium nás privádza ku učeníkom, ktorí až na jedného už vedia a veria, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution