Zamyslite sa: Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. [Žalm 91, 15]

Stretnutie MM koordinátorky

[pridané: 11.07.2010]

Koordinátorky Modlitieb matiek /MM/ Spišskej diecézy na Liptove

Druhú júlovú nedeľu k nám na Liptov do Liptovského Hrádku zavítali mamy z Oravy a Spiša, aby sa spoločne podelili o svoje skúsenosti a poznatky, ktoré získali počas služby v spoločenstve MM Spišskej diecézy.

Stretnutie sme začali svätou omšou a po nej nás čakal spoločný obed v príjemnom prostredí „Lodenice“ na sútoku riek Váh a Belá.
Po obede sme sa presunuli na farskú záhradu, kde nám "domáce" mamy pripravili posedenie. Stretnutie viedli mama Anka a Mária – diecézne koordinátorky za Spišskú diecézu. Spoločne sme v modlitbe poprosili Ducha svätého, aby viedol naše stretnutie a prečítali sme si úryvok zo Svätého písma. Nasledovalo spoločné zdieľanie o dianí v jednotlivých skupinkách MM.

O svoje poznatky sa prišla podeliť aj naša mládež zo spoločenstva Deti viery, spolu s mamou Božkou z Oravskej Lesnej, ktorá taktiež vedie skupinku Deti viery.

Svojou prítomnosťou nás potešil aj náš duchovný otec, ktorý svojím slovom priniesol povzbudenie do ďalších dní. Po príjemne strávenom dni a po spoločnej modlitbe na záver sme dostali kňazské požehnanie a rozišli sme sa naspäť do svojich rodín.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution