Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Trojdnie MM jeseň 2010

[pridané: 26.09.2010]

Trojdnie Modlitieb matiek (MM) spojené so oslavou 15. výročia vzniku MM

Aké bolo trojdnie v septembri 2010?

Bolo krásne a požehnané. Mali sme aj viac mám ako zvyčajne, každý sa tešil na spoločné stretnutie, lebo sme oslavovali 15. rokov od vzniku MM v Anglicku. (História MM) V piatok sme odprosovali za svoje hriechy, napísali sme si na krúžok hriech a ten sme odovzdali do rúk Pána Ježiša.

V sobotu sme na krúžok napísali tých, ktorým chceme odpustiť a v nedeľu sme chválili Pána a odovzdávali sme domčeky vďaky.
Nedeľné modlitbové stretnutie bolo spojené s oslavou 15. výročia vzniku Modlitieb matiek vo svete. Slávnosť začala spoločnými modlitbami matiek za naše deti a všetky deti celého sveta. Pozvanie prijal aj náš kňaz, ktorý nám vyložil Sviatosť oltárnu. Po modlitbách nasledovalo agapé v priestoroch fary, kde na nás čakala veľká torta. Po úvodnej piesni nám zahrala mládež z Modlitbového stretka Pohoda dva príbehy o rodine. V prvej rodine bola hlavná postava svetská mama a v druhej rodine božia mama. Symbolom svetskej mamy boli čierne rukavice a symbolom dobrej mamy biele rukavice, ktoré si na záver príbehu, keď sa spoločne stretli vymenili. Svetská mama dostala od božej mamy dar - Sväté písmo. Po spoločnom pohostení nám mladí pripravili aktivitu, kde každá mama na slniečko modlitieb matiek priložila svoj lúč na ktorý napísala odpovede na otázky, čo mi modlitby matiek dali a čo som ja dala modlitbám matiek. Spoločne sme vytvorili žiarivé slniečko.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na slávnosť a hlavne mladým a deťom v prítomnosti ktorých sme mohli spoločne prežiť požehnaný čas.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution