Zamyslite sa: Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. [Žalm 91, 15]

Naši muži v Kežmarku

[pridané: 03.10.2010]

Stretnutie mužov - Kežmarok

V prvú októbrovú nedeľu sa v kežmarskom Kláštore sestier redemptoristiek konalo ďalšie regionálne stretnutie mužov. Z našej farnosti sme za zúčastnili spolu s naším pánom farárom. Stretnutie začalo svätou omšou v Kostole sv. Kríža a liturgické texty nám dali príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad našou vierou. Evanjelium Lk 17,5-10 nám nielen zopakovalo prosbu: „Pane, daj nám väčšiu vieru!“ ale aj pripomenulo, aby sme sa neuspokojovali s dosiahnutým:

Lk 17,10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť."
Po svätej omši sme sa všetci zvítali v spoločenskej sále Kláštora, viacerí sme sa spoznali zo stretnutia mužov v Prešove a púte mužov v Gaboltove. V prednáške nášho pána farára na tému úmyslu modlitby bola opäť zvýraznená potreba spoločnej účasti nás, mužov, na modlitbe v rodine. Až vtedy sa modlitba v rodine stane kompletnou, lebo my muži k citovému prežívaniu modlitby pridávame svoj diel obsahujúci autoritu, dôveru a silu. Hovorili sme aj o ročných obdobiach v našich životoch, pričom odznel zaujímavý postreh, že jeseň je obdobím zberu úrody a tá je aj výsledkom práce, ktorá bola vykonaná na jar a v lete.

Po prednáške a svedectvách o účinkoch modlitby sme sa spoločne modlili za naše úmysly, chválili Pána slovami a spevom a ďakovali za všetky dary, ktoré sme dostali do našich životov. Aj v malých skupinkách sme si navzájom svedčili o prežívaní našich životných situácií.

Po dobrom obede a občerstvení sme naplánovali najbližšie stretnutie, ktoré bude začiatkom decembra v Spišských Hanušovciach.

Vyhľadávanie

Novinky

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2020

27.02.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Národný týždeň manželstva 9.2. - 16.2.2020

09.02.2020: Podujatia v rámci 10.ročníka Národného týždňa manželstva sa konajú aj v Liptovskom Hrádku

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

15.01.2020: V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Najbližší termín duchovných cvičení pre tých, ktorých sa týka umelý potrat, je 31.1. - 2.2. 2020.

Novoročný koncert

06.01.2020: 1. 1. 2020 o 17 hod. sa uskutočnil v našom chráme 9. Hrádocký novoročný organový koncert

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na 1.adventnú nedeľu

01.12.2019: Na prvú adventnú nedeľu sa všetkým veriacim prihovorili otcovia biskupi Slovenska svojím pastierskym listom, ktorý sa čítal na všetkých svätých omšiach.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution