Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Naši muži v Kežmarku

[pridané: 03.10.2010]

Stretnutie mužov - Kežmarok

V prvú októbrovú nedeľu sa v kežmarskom Kláštore sestier redemptoristiek konalo ďalšie regionálne stretnutie mužov. Z našej farnosti sme za zúčastnili spolu s naším pánom farárom. Stretnutie začalo svätou omšou v Kostole sv. Kríža a liturgické texty nám dali príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad našou vierou. Evanjelium Lk 17,5-10 nám nielen zopakovalo prosbu: „Pane, daj nám väčšiu vieru!“ ale aj pripomenulo, aby sme sa neuspokojovali s dosiahnutým:

Lk 17,10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť."
Po svätej omši sme sa všetci zvítali v spoločenskej sále Kláštora, viacerí sme sa spoznali zo stretnutia mužov v Prešove a púte mužov v Gaboltove. V prednáške nášho pána farára na tému úmyslu modlitby bola opäť zvýraznená potreba spoločnej účasti nás, mužov, na modlitbe v rodine. Až vtedy sa modlitba v rodine stane kompletnou, lebo my muži k citovému prežívaniu modlitby pridávame svoj diel obsahujúci autoritu, dôveru a silu. Hovorili sme aj o ročných obdobiach v našich životoch, pričom odznel zaujímavý postreh, že jeseň je obdobím zberu úrody a tá je aj výsledkom práce, ktorá bola vykonaná na jar a v lete.

Po prednáške a svedectvách o účinkoch modlitby sme sa spoločne modlili za naše úmysly, chválili Pána slovami a spevom a ďakovali za všetky dary, ktoré sme dostali do našich životov. Aj v malých skupinkách sme si navzájom svedčili o prežívaní našich životných situácií.

Po dobrom obede a občerstvení sme naplánovali najbližšie stretnutie, ktoré bude začiatkom decembra v Spišských Hanušovciach.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

14.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18:00, štvrtok 8.00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

07.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú už podľa letného rozpisu. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution