Zamyslite sa: Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. [Žalm 33, 14-15]

Fotogaléria

Dobrá novina 2012

24.12.2012: Aj tento rok sme mohli privítať na Štedrý deň koledníkov z Dobrej noviny.

viac informácií

Vianočný ekumenický koncert 2012

17.12.2012: V evanjelickom kostole sme sa stretli pred Vianocami na ekumenickom Vianočnom stretnutí

viac informácií

Slávnosť svätého Huberta

15.11.2012: Hubert - patrón poľovníkov a lesníkov

viac informácií

eRko stretká

31.10.2012: sept. okt. 2012 Jeseň 2012

viac informácií

eRko tábor pre deti

31.10.2012: 13.8. - 18.8.2012 Lúčky 2012

viac informácií

Modlitby matiek - jeseň 2012

16.10.2012: Vyznávame svoje hriechy a odprosujeme za ne

viac informácií

Hospodárske budovy

16.10.2012: Poznáte ich?

viac informácií

Kežmarok 2012

14.10.2012: Muži jeseň 2012

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

21.09.2012: Naše poďakovanie Pánu Bohu za plody zeme

viac informácií

Kňazské rekolekcie

18.09.2012: V utorok 18. septembra 2012 sa o 09:00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku, za pomerne hojnej účasti veriacich, začali rekolekcie našich kňazov.

viac informácií

Skupina Paprsky

12.07.2012: Ďakujeme za spríjemnenie štvrtkového večera:)

viac informácií

Florbal

08.07.2012: Jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov v posledných rokoch

viac informácií

Liptovská Sielnica

05.07.2012: 5. júla si pripomíname slovanských vierozvestcov svätých CYRILA A METODA, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

viac informácií

Trojdnie - Modlitby matiek

01.07.2012: Ako najlepšie môžeme Boha chváliť, keď niekedy je málo slov, citov, myšlienok. Aj radosť s pokorou nestačí. Čo môže byť viac, než odovzdať Ti Bože ako chválu svoje srdce...čisté a pokorné, túžiace po Tvojej láske. Našim symbolom je dnes teda naše srdce.

viac informácií

Slávnosť - Návšteva Panny Márie

01.07.2012: Dnešný deň bola v našom Kostole NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE odpustová slávnosť.

viac informácií

Martin Števček ( pseudonym Maroš Madačov)

09.06.2012: Kňaz, spisovateľ, redaktor, publicista, národopisec, fotograf a filmár

viac informácií

Sviatok Božieho Tela

07.06.2012: Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej.

viac informácií

Deň rodiny 2012

03.06.2012: Stretnutie rodín na farskej záhrade

viac informácií

1. sv. prijímanie 2012

27.05.2012: Nechajte deti prichádzať ku mne. Evanjelium podla Marka 10,14

viac informácií

Veľkonočný koncert 2012

12.04.2012: Spevokol RKC zboru Liptovský Ján a ZUŠ Liptovský Hrádok

viac informácií

Veľkonočné sviatky 2012

07.04.2012: Veľkonočné sviatky 2012

viac informácií

Naši muži v Spišskej Belej

07.03.2012: Stretnutie mužov zima 2012

viac informácií

eRko 2. narodeniny

11.02.2012: eRkári oslavovali 2. narodeniny

viac informácií

Trojdnie MM zima 2012

27.01.2012: Trojdnie modlitieb matiek 27.1.2012 - 29.1.2012

viac informácií

Modlitby za jednotu kresťanov

22.01.2012: Ekumenické Služby Božie

viac informácií

Relikvie svätého Cyrila

05.01.2012: Privítali sme relikvie svätého Cyrila v našom kostole

viac informácií

Novoročný koncert

01.01.2012: Nový rok sme privítali organovým koncertom

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 9. týždeň obdobia cez rok

04.06.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 výnimkou - vo štvrtok na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude svätá omša aj večer o 18.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00 a 18.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 8. týždeň obdobia cez rok

28.05.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 odchýlkou - v sobotu (na prvú sobotu mesiaca jún) bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2023

16.05.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Letný pobytový tábor eRko Tatranská Lomnica 6. - 12.augusta 2023

02.05.2023: Naši erkári pozývajú aj tohto roku deti od 6 do 12 rokov na letný pobytový tábor v Tatranskej Lomnici v termíne 6. - 12.augusta 2023.

Podporme hlasovaním Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

25.03.2023: Kostol sv.Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bol nominovaný na cenu "Kultúrna pamiatka roka - Fénix". Je možné hlasovať 1x denne na podporu tohto projektu.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution