Zamyslite sa: Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! [1 Pt 3,8]

Fotogaléria

Dobrá novina 2012

24.12.2012: Aj tento rok sme mohli privítať na Štedrý deň koledníkov z Dobrej noviny.

viac informácií

Vianočný ekumenický koncert 2012

17.12.2012: V evanjelickom kostole sme sa stretli pred Vianocami na ekumenickom Vianočnom stretnutí

viac informácií

Slávnosť svätého Huberta

15.11.2012: Hubert - patrón poľovníkov a lesníkov

viac informácií

eRko stretká

31.10.2012: sept. okt. 2012 Jeseň 2012

viac informácií

eRko tábor pre deti

31.10.2012: 13.8. - 18.8.2012 Lúčky 2012

viac informácií

Modlitby matiek - jeseň 2012

16.10.2012: Vyznávame svoje hriechy a odprosujeme za ne

viac informácií

Hospodárske budovy

16.10.2012: Poznáte ich?

viac informácií

Kežmarok 2012

14.10.2012: Muži jeseň 2012

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

21.09.2012: Naše poďakovanie Pánu Bohu za plody zeme

viac informácií

Kňazské rekolekcie

18.09.2012: V utorok 18. septembra 2012 sa o 09:00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku, za pomerne hojnej účasti veriacich, začali rekolekcie našich kňazov.

viac informácií

Skupina Paprsky

12.07.2012: Ďakujeme za spríjemnenie štvrtkového večera:)

viac informácií

Florbal

08.07.2012: Jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov v posledných rokoch

viac informácií

Liptovská Sielnica

05.07.2012: 5. júla si pripomíname slovanských vierozvestcov svätých CYRILA A METODA, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

viac informácií

Trojdnie - Modlitby matiek

01.07.2012: Ako najlepšie môžeme Boha chváliť, keď niekedy je málo slov, citov, myšlienok. Aj radosť s pokorou nestačí. Čo môže byť viac, než odovzdať Ti Bože ako chválu svoje srdce...čisté a pokorné, túžiace po Tvojej láske. Našim symbolom je dnes teda naše srdce.

viac informácií

Slávnosť - Návšteva Panny Márie

01.07.2012: Dnešný deň bola v našom Kostole NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE odpustová slávnosť.

viac informácií

Martin Števček ( pseudonym Maroš Madačov)

09.06.2012: Kňaz, spisovateľ, redaktor, publicista, národopisec, fotograf a filmár

viac informácií

Sviatok Božieho Tela

07.06.2012: Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej.

viac informácií

Deň rodiny 2012

03.06.2012: Stretnutie rodín na farskej záhrade

viac informácií

1. sv. prijímanie 2012

27.05.2012: Nechajte deti prichádzať ku mne. Evanjelium podla Marka 10,14

viac informácií

Veľkonočný koncert 2012

12.04.2012: Spevokol RKC zboru Liptovský Ján a ZUŠ Liptovský Hrádok

viac informácií

Veľkonočné sviatky 2012

07.04.2012: Veľkonočné sviatky 2012

viac informácií

Naši muži v Spišskej Belej

07.03.2012: Stretnutie mužov zima 2012

viac informácií

eRko 2. narodeniny

11.02.2012: eRkári oslavovali 2. narodeniny

viac informácií

Trojdnie MM zima 2012

27.01.2012: Trojdnie modlitieb matiek 27.1.2012 - 29.1.2012

viac informácií

Modlitby za jednotu kresťanov

22.01.2012: Ekumenické Služby Božie

viac informácií

Relikvie svätého Cyrila

05.01.2012: Privítali sme relikvie svätého Cyrila v našom kostole

viac informácií

Novoročný koncert

01.01.2012: Nový rok sme privítali organovým koncertom

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

27.04.2020: Oznamy na tento týždeň V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia v piatok od 15.00 – 16.00 hod. vonku pred kostolom v prípade zlého počasia v kostole pri zachovaní hygienických opatrení. Bude podávané aj sväté prijímanie.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2020

23.04.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Príhovor pána farára na Nedeľu Božieho milosrdenstva

21.04.2020: Milí farníci, chcem vás aj v tomto týždni pozdraviť a byť aj službou slova spolu s vami. Skončila sa veľkonočná oktáva nedeľou Božieho milosrdenstva. Evanjelium nás privádza ku učeníkom, ktorí až na jedného už vedia a veria, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution