Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Trojdnie MM zima 2012

[pridané: 27.01.2012]

Opäť sme prežili v našej farnosti požehnaný čas,mamičky sa modlili trojdnie. Okrem domácich, sme privítali aj hostí zo susedných farností L. Mikuláša. Každý deň bol výnimočný.

V piatok cez modlitby našich mám nás mama Evka previedla duchovnou kardiológiou. Ocitli sme sa na áre, kde sme sa stretli s chorobami srdca, ktoré sa spomínajú vo Svätom Písme. Bol to čas, kde každá z nás si určite našla chorobu svojho srdca. Nie sme dokonalé, aj keď nás Boh stvoril na svoj obraz a na našich očiach to bolo v piatok aj vidieť. Keď sme v tichu odovzdávali do košíka symbol srdce a kľačali sme pred oltárom,určite ten čas bol pre každú mamu znovuzrodením vo vieru v dobro. "Ak Pane je to naše srdce z kameňa, alebo je ako obielený hrob, prosím zmeň ho. Ty máš moc robiť nekonečne-všemocné zázraky a s určitosťou vieme, že máš moc zmeniť to, čo sa už zmeniť nedá. Ty si všemohúci Boh a tak sa odovzdávame do tvojho srdca, lebo my tu nič nezmôžeme, ale Ty áno. Amen." Keď sme odchádzali z prvého dňa a zhášala sa posledná sviečka oltára, vo večnom svetle bolo jasne vidieť náš kríž v bielom obruse nádhernej čistoty.

V sobotu bol deň odovzdávania a modlitieb za tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom. Mamina Jarka nás viedla dňom času modlitieb, piesní a vyslovených prosieb odpúšťania. Dávali sme tieto prosby ako symbol do košíka a slová čítania so Sv. Písma na ten deň sme si vzali so sebou. Slová boli uložené pri nohách Ježiša ako symbol toho dňa. Čítanie sme prečítali viackrát a v tichu sme rozjímali pri slovách zamyslenia, čo nám chcel Pán povedať. Záver modlitieb sme ukončili ružencom, kde pri slovách: "Ktorého si Panna v chráme obetovala..." - sme si uvedomili viac ako inokedy, aké je dôležité obetovať svoje deti Bohu. Úprimnosť tejto chvíle je niečo jedinečné a tak zvláštne, že sa to nedá ani opísať.

Nedeľa - mama Alenka nás viedla dňom chvál a vďačnosti. Tento deň bol výnimočný aj tým, že Boh jedinečným spôsobom prišiel k nám v podobe Sviatosti Oltárnej. S úctou a zbožnosťou sme spievali slová venované žiarivej kráse lúčov Sviatosti položenej na stred oltára. Všetky modlitby dňa, čítania a opis hľadania sily meniť vodu na víno ako sa to stalo v Kánne Galilejskej, mať takú dôveru v Boha, aby sme ho poslúchli vo všetkom, čo nám prikáže, smerovali len k jednému, treba byť klasom úrodným. Každá mama hlasom svojho vnútra srdečne a v pokore odovzdala symbol "klas" k Sviatosti Oltárnej s vierou, že vďaky a prosby života padajú na úrodnú pôdu. Duchovný otec Marcel prednášal v tichom zamyslení pri poklone Sviatosti Oltárnej slová, ktoré zdôrazňovali dôležité duchovné poslanie mám. Každé slovo kňaza bolo balzamom na dušu túžiacu po Božej viere a pravde. Na záver sme pri sviatostnom požehnaní kňaza a pri pozdvihnutí Sviatosti Oltárnej vložili svoje vďaky a prosby do Božích rúk a chválili sme Pána za prežité dni v našej farnosti - dni trojdnia modlitieb matiek, ktoré sme zakončili korunkou Božieho milosrdenstva slovom i spevom. "Bože keď si Ty s nami, kto proti nám!?"

Aby sme boli vnímavé na plnenie Božej vôle,
naše srdce musí byť otvorené na prijímanie Božieho Ducha
a zároveň, musí byť naplnené Božou láskou.

Krásnym príkladom je pre nás Panna Mária. Tak aj my mamy, chceme prichádzať k Ježišovi a odovzdávať mu svoje deti v modlitbách, ale aj tie starosti a problémy, ktoré sa nás možno osobne nedotýkajú, ale cez vnímanie Ducha Svätého sú nám ukázané, tak ako Márii. Prichádzame s dôverou vediac, že Ježiš ako Boží Syn, má moc tieto problémy vyriešiť.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution