Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Fotogaléria

Koncoročné stretnutie spevokolu

31.12.2013: Posledná skúška spevokolu v roku 2013

viac informácií

Juseppe Verdi: Nabucco

04.11.2013: 31.10.2013 náš spevokol a ďalší veriaci našej farnosti spolu s pánom farárom navštívili jedno z najkrajších miest Slovenska Košice. Stredobodom nášho záujmu bola opera Juseppe Verdiho Nabucco a historické centrum mesta Košice.

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu v našej farnosti.

viac informácií

Spevácky zbor

Novú sezónu 2013/14 nacvičuje spevácky zbor už v nových priestoroch

viac informácií

Trojdnie MM - jeseň 2013

Posledný septembrový víkend sme sa spojili s matkami na celom svete v modlitbách - už v nových pastoračných priestoroch...

viac informácií

Podkrovie fary

V lete sme prerábali strechu a podkrovie na budove fary.

viac informácií

Národný pochod za život Košice 2013

23.09.2013: Aj z našej farnosti sme sa zúčastnili Národného pochodu za život Košice 2013, kde sme verejne vyjadrili svoj postoj k ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a poďakovali Pánu Bohu za úžasný dar života pre nás, naše deti a vnúčatá.

viac informácií

Detský letný tábor 2013

16.08.2013: Ako si eRkári nažívali na tábore spolu s eRko deťmi :)

viac informácií

Odpustová slávnosť 2013

03.08.2013: Dňa 07.07.2013 sa konala v našom kostole Odpustová slávnosť, ktorú celebroval pán kaplán, pôsobiaci v Okoličnom - náš rodák Jozef Surovček.

viac informácií

Trojdnie MM - leto 2013

Posledný júnový vikend sme mali v našej farnosti trojdnie Modlitieb matiek

viac informácií

Krst a 1. sväté prijímanie mladých ľudí

Po dlhšej príprave v nedeľu 30. júna 2013 aj niektorí naši mladí prijali sviatosť krstu a eucharistie.

viac informácií

Farský guláš

V nedeľu ožila farská záhrada spevom i športom. Vôňa guláša pozývala všetkých farníkov k príjemnému popoludniu.

viac informácií

1. sväté prijímanie

25.06.2013: Poslednú májovú nedeľu prijali naši tretiaci prvý raz Eucharistiu.

viac informácií

Farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra

15.06.2013: Dňa 15.06.2013 sa uskutočnila farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra. Účastníci boli všetci zúčastnení:)

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 02.06.2013 v Liptovskom Hrádku

07.06.2013: V nedeľu 02.06.2013 sa v našej farnosti uskutočnilo ďalšie Regionálne stretnutie mužov. Stretnutie začínalo svätou omšou o 10.00 a vyvrcholilo súťažou v hode budzogáňom.

viac informácií

Veľkonočný poklad

11.04.2013: Veľkonočný poklad je objavený! eRkári, eRkárikovia s eRko rodičmi spojili svoje sily, aby objavili to, čo je v našich srdciach najdrahšie a čo je ten skutočný poklad v nás?

viac informácií

VEĽKOPIATKOVÁ KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH 2013

03.04.2013: Tento rok sa postarali o dôstojnosť a spomienku na krížovú cestu Pána Ježiša mládežníci z našej farnosti.

viac informácií

Veľká noc 2013

03.04.2013: Tento rok sme slávili veľkonočné sviatky v dňoch 28.3 - 1.4.2013. Tu je zopár záberov z kostola a fotografie Božieho hrobu.

viac informácií

Detská krížová cesta 2013

02.04.2013: Aj tento rok sa uskutočnila krížová cesta detí v Liptovskom Hrádku.

viac informácií

Ako sme si oživili našu vieru

25.03.2013: Deti počas dvoch mesiacov sa zoznámili s novým výchovným programom eRka s názvom "oŽIv ViERu".

viac informácií

Jasličková pobožnosť 2012

20.02.2013: Ako každoročne sa aj na Vianoce 2012 viacerí zapojili svojím účinkovaním do Jasličkovej slávnosti. Nechýbali najmenší anjeli, väčší anjeli, mládežnícky spevokol Pohoda, pastieri, veľký spevokol a príbeh.

viac informácií

oŽIv ViERu! nový výchovný program pre deti

13.02.2013: Buď aj TY súčasťou nového výchovného programu. Prináša Ti nepoznané zážitky s novými ľuďmi. Naučí ťa zaujímavým veciam a skúsenostiam, či povzbudí vo viere a budovaní vzťahov s kamarátmi.

viac informácií

Quo vadis

10.02.2013: Muzikál napísaný podľa románu Henryka Sienkiewicza nás uchvátil strhujúcim dejom, dojemnosťou prežívania lásky, viery a hrdinstva ľudí prahnúcich po pravých hodnotách života.

viac informácií

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2013

27.01.2013: 18. januára sa začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou je tento rok: «Čo žiada od nás Boh?» (Mich 6, 6-8).

viac informácií

Čriepky poznania

04.01.2013: Komunitná nadácia Liptov v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok uskutočnili v našom kostole novoročný koncert

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 1. adventný týždeň

03.12.2023: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 odchýlkami. Počas adventu budú utorkové ranné sväté omše o 6.00 a v piatok na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16:30, utorok 6:00, streda 16:30, štvrtok 8:00, piatok 8:00 a 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Liturgia domácej cirkvi Advent a Vianoce 2023

02.12.2023: V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" je už pripravená Liturgia domácej cirkvi pre Advent a Vianoce.

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok

26.11.2023: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu s jednou odchýlkou (v sobotu 2.12. na prvú sobotu v mesiaci december bude svätá omša aj o 8.00). Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2023

09.11.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Svätý Otec všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete

02.10.2023: V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution