Zamyslite sa: Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! [1 Pt 3,8]

Aktuality


Oznamy pre 15. týždeň obdobia cez rok

14.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni sú podľa letného rozpisu. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

viac informácií

Oznamy pre 14. týždeň obdobia cez rok

07.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa letného rozpisu s jednou výnimkou, aj v stredu bude svätá omša ráno o 8:00. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 8:00 (zmena), štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

viac informácií

BOŽIE TELO 2024

30.05.2024: Slávili sme sviatok Božieho tela

viac informácií

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

viac informácií

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

viac informácií

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

viac informácií

Oznamy pre Vianoce 2023

24.12.2023: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu s odchýlkami na slávnosti Narodenia Pána a svätého Štefana (vtedy sú sväté omše ako v nedeľu). Pondelok 8.00 a 10.00, utorok 8.00 a 10.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pred Štedrou večerou

23.12.2023: Diecézny otec biskup František zostavil a ponúka liturgiu domácej cirkvi pred Štedrou večerou.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi Advent a Vianoce 2023

02.12.2023: V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" je už pripravená Liturgia domácej cirkvi pre Advent a Vianoce.

viac informácií

Svätý Otec všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete

02.10.2023: V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

viac informácií

František Trstenský nový spišský diecézny biskup

08.09.2023: Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

viac informácií

Letný pobytový tábor eRko Tatranská Lomnica 6. - 12.augusta 2023

08.07.2023: Naši erkári pozývajú aj tohto roku deti od 6 do 12 rokov na letný pobytový tábor v Tatranskej Lomnici v termíne 6. - 12.augusta 2023.

viac informácií

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

viac informácií

Opatrenia pre konanie bohoslužieb od 12.1.2022 podľa aktuálnej vyhlášky UVZSR

12.01.2022: Podľa uznesenia vlády z 11.1.2022 a vyhlášky 2/2022 sa menia pravidlá pre účasť na bohoslužbe za obmedzených podmienok.

viac informácií

Vianočný koncert aj s účasťou nášho pána kantora

27.12.2021: Náš pán kantor účinkoval vo Vianočnom koncerte vo Svätom Kríži.

viac informácií

Priblížme si vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia

23.12.2021: Kežmarský farár dekan prof. František Trstenský pripravil brožúru, v ktorej približuje vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia.

viac informácií

Koledovanie Dobrá novina 2021

18.12.2021: Naša farnosť sa tento rok opäť zapojí do koledníckej akcie eRkárov - Dobrá novina. Koledovanie je spojené s verejnou zbierkou na podporu núdznych v Afrike. Koledovanie prebehne 24.12. 2021 od 8:00 v uliciach nášho mesta.

viac informácií

Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu

06.12.2021: Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu nás povzbudzuje, aby sme prijali aj súčasné obmedzenia ako príležitosť k osobnému prežívaniu viery, práci s Božím slovom a aj uvedomenie si vlastnej pominuteľnosti.

viac informácií

Príhovor pána farára a otcov biskupov na 1. adventnú nedeľu

28.11.2021: Milí farníci, pán farár sa nám aj na 1. adventnú nedeľu prihovára svojím zamyslením. Aj otcovia biskupi poslali Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu.

viac informácií

Prerušenie konania verejných bohoslužieb v obmedzeniach od 25.11.2021

25.11.2021: Rozhodnutím vlády SR bol na Slovensku od 25.11.2021 vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Opatrenia sa dotknú aj konania bohoslužieb.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny pri adventnom venci

24.11.2021: Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský pripravil pre adventné obdobie pobožnosť, liturgiu domácej cirkvi, ktorú sa rodiny môžu pomodliť vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zapália novú sviecu.

viac informácií

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

viac informácií

Synoda o synodalite - diecézna úroveň

06.11.2021: Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

viac informácií

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania

26.09.2021: V našej farnosti bola udeľovaná sviatosť birmovania počas svätých omší v nedeľu 26.9.2021 o 9.00 a 11.00. Vzhľadom k obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnej pandemickej situácie bola možná účasť len birmovancov a birmovných rodičov.

viac informácií

Poďakovanie

18.09.2021: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.

viac informácií

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

29.08.2021: Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravila KBS Pastiersky list slovenských biskupov.

viac informácií

Posolstvo Svätého Otca Františka k 1.svetovému dňu starých rodičov a seniorov

25.07.2021: Máme k dispozícii oficiálny preklad posolstva Svätého Otca Františka k 1.svetovému dňu starých rodičov a seniorov.

viac informácií

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska 17.7.2021

18.07.2021: Konferencia biskupov Slovenska pripravila Pastiersky list pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku.

viac informácií

Prosba o pomoc kresťanom v Nowej Bialej postihnutým požiarom

04.07.2021: Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje k zbierke pre kresťanov postihnutých požiarom v Novej Belej, obci v Poľsku, ktorá v minulosti bola súčasťou Spišskej diecézy a žije tam komunita Slovákov.

viac informácií

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

18.04.2021: Pán farár sa nám aj na 3. veľkonočnú nedeľu prihovára s podelením sa o myšlienku Božieho slova.

viac informácií

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2021: V týždni od 19.4.2021 do 25.4.2021 budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania. Máme k dispozícii spracované myšlienky z posolstva Sv. Otca Františka na túto príležitosť.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na 3. veľkonočnú nedeľu

15.04.2021: Kancelária biskupského úradu Spišskej diecézy ponúka rodinám vo všetkých farnostiach túto liturgiu domácej cirkvi, aby takto mohli spolu prežiť nedeľu počas obmedzenia slúženia verejných bohoslužieb.

viac informácií

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

11.04.2021: Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme aj ďalší týždeň prežívať bez verejných bohoslužieb. Všetky sväté omše budú odslúžené súkromne s úmyslami podľa stanoveného poradia.

viac informácií

Príhovor pána farára na 2. veľkonočnú nedeľu

11.04.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Jn 20, 19 - 31

viac informácií

Oznamy pre 1. veľkonočný týždeň

04.04.2021: V nasledujúcom týždni stále nie je možné sláviť verejné bohoslužby. Všetky sväté omše budú odslúžené súkromne aj s úmyslami podľa stanoveného poradia

viac informácií

Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu

04.04.2021: Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania a želanie požehnaných veľkonočných sviatkov v sile Pánovho vzkriesenia.

viac informácií

Príhovor pána farára a Pašie na Veľký piatok

02.04.2021: V priloženom videu je možné prežiť Veľkonočné pašie a tiež si vypočuť príhovor pána farára na Veľký piatok.

viac informácií

Individuálna duchovná a pastoračná starostlivosť Veľká noc 2021

01.04.2021: Po povolení individuálnej duchovnej a pastoračnej starostlivosti je možné aj v našej farnosti využiť výnimku zo zákazu vychádzania na prijatie svätej spovede, svätého prijímania a poklony pri Božom hrobe.

viac informácií

Ponuka duchovných aktivít Veľká noc 2021

31.03.2021: Prinášame ďalšie ponuky, ktoré nám umožnia hlbšie prežívať teológiu dnešných dní, spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na cestu pokánia.

viac informácií

Priame prenosy liturgických slávení Veľkého týždňa 2021

27.03.2021: Spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Je možné ich sledovať online

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na Kvetnú nedeľu

26.03.2021: Na Kvetnú nedeľu je k dispozícii liturgia domácej cirkvi, ktorú pripravil Róbert Neupauer.

viac informácií

Pieseň Ó, svätý Jozef

26.03.2021: V roku svätého Jozefa máme možnosť sa modliť aj piesňou Ó, svätý Jozef.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie

25.03.2021: TK KBS informuje o Liturgii domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie, ktorú pripravil prof. František Trstenský, dekan z Kežmarku.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na 5. pôstnu nedeľu

19.03.2021: Aj na 5. pôstnu nedeľu 21.3.2021 je k dispozícii Liturgia domácej cirkvi, Tento text pripravil ThLic. Róbert Neupauer z Diecézneho katechetického úradu.

viac informácií

Príhovor pána farára na 4. pôstnu nedeľu

14.03.2021: Pán farár sa aj na 4. pôstnu nedeľu chce s nami podeliť o prežívanie viery a Božej lásky nad evanjeliom dnešnej nedele.

viac informácií

24 hodinový ruženec za Slovensko

13.03.2021: V sobotu 13.3.2021 od 18:00 začína aktivita Slovenského dohovoru za rodinu "24 hodinový ruženec za Slovensko".

viac informácií

Kňazi sú pripravení pomôcť pri registrovaní na očkovanie proti COVID - 19

13.03.2021: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS ďakuje a ďalej pozýva a povzbudzuje kňazov k pomoci seniorom pri registrovaní na očkovanie proti COVID - 19.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na 4. pôstnu nedeľu

12.03.2021: Aj na 4. pôstnu nedeľu 14.3.2021 je k dispozícii Liturgia domácej cirkvi. Tento text pripravil ThLic. Róbert Neupauer z Diecézneho katechetického úradu.

viac informácií

Pôstna krabička 2021

01.03.2021: Slovenská katolícka charita organizuje aj v roku 2021 pravidelnú zbierku Pôstna krabička so zámerom podporiť deti v Ugande a Rwande.

viac informácií

Prosba - Podeľme sa 2021

01.03.2021: Organizátori každoročnej zbierky Pôstna polievka pripájajú iniciatívu - Podeľme sa 2021.

viac informácií

Odpustky na pôstne obdobie 2021

22.02.2021: Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky.

viac informácií

Vyhlásenia zo zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska

16.02.2021: V dňoch 15. a 16. februára 2021 sa konalo (online) 98. plenárne zasadnutie KBS. Zverejnené sú vyhlásenia prijaté na tomto zasadnutí.

viac informácií

Jarná zbierka na charitu

16.02.2021: Na 1. pôstnu nedeľu sa pravidelne koná jarná zbierka na Spišskú katolícku charitu. Kvôli nepriaznivej situácii je možné využiť online zbierku, priame zaslanie na účet alebo príspevok formou darcovskej SMS.

viac informácií

Príhovor pána farára na 5. nedeľu obdobia cez rok

07.02.2021: Milí farníci, chcem sa vám aj dnes prihovoriť a povzbudiť na ceste, ktorou kráčame osobne aj spoločne.

viac informácií

Nedeľa venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku

30.01.2021: Posledná januárová nedeľa je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zverejňujeme List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku - 31. januára 2021.

viac informácií

Prispejme na potreby farnosti

23.01.2021: Keďže už niekoľko týždňov nie je možné sláviť verejné bohoslužby a bolo to tak aj počas celých vianočných sviatkov niektorí z farnosti pocítili potrebu prispieť na chod farnosti aj inou formou ako verejnou zbierkou.

viac informácií

Nedeľná detská svätá omša online

22.01.2021: Združenie detí a mládeže KALAZANS so sídlom v Nitre pozýva na nedeľnú svätú omšu pre deti 24.1.2021 od 11.00 online na Facebooku a Youtube.

viac informácií

Verejné bohoslužby sú od 1. do 24.januára pozastavené pre celé Slovensko

01.01.2021: Od 1. januára až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

viac informácií

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na Nový rok 2021

31.12.2020: Slovenskí biskupi sa na začiatku roka 2021 prihovárajú pastierskym listom. Keďže platí zákaz zúčastňovať sa verejných bohoslužieb pre celé Slovensko, TK KBS ho prináša v plnom znení.

viac informácií

Pastiersky list diecézneho administrátora Jána Kuboša na Sviatok sv. Rodiny

27.12.2020: Milí farníci, aspoň takto na diaľku vás chcem pozdraviť a popriať radosť anjelov a lásku Panny Márie a sv. Jozefa ku narodenému Dieťaťu. Na sviatok sv. Rodiny sa nám prihovorí pastierskym listom diecézny administrátor Ján Kuboš.

viac informácií

Nové opatrenie od 23.12.2020 - zákaz verejných bohoslužieb v okrese Liptovský Mikuláš

23.12.2020: Zverejnená aktualizácia farských oznamov na Vianoce 2020 už neplatí. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zakázal konanie verejných bohoslužieb v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

viac informácií

Oznamy pre 4. adventný týždeň a Vianoce 2020 AKTUALIZÁCIA

22.12.2020: V tomto týždni je kvôli karanténe pána farára zmenený poriadok svätých omší. Prehľad: Pondelok svätá omša nebude, v utorok svätá omša nebude, v stredu o 15:00, vo štvrtok (Štedrý deň) sväté omše nebudú (ani polnočná), v piatok (Narodenie Pána) o 8:00 a 10:30 (zmena oproti pôvodným oznamom), v sobotu (Sv.Štefana) len o 8:00 (zmena oproti pôvodným oznamom) a v nedeľu o 8:00 a 10:00.

viac informácií

Povolené počty účastníkov bohoslužieb počas zákazu vychádzania

19.12.2020: Počas zákazu vychádzania vyhláseného na obdobie 19.12.2020 až 10.01.2021 platí výnimka pre konanie bohoslužieb so sprísnenými počtami (25 percent z kapacity sediacich účastníkov). Pre náš kostol je vzhľadom na hygienické opatrenia stanovený maximálny počet 55 sediacich v lodi kostola a 6 osôb na chóre.

Nové pravidlá pre konanie bohoslužieb od 19.12.2020

17.12.2020: Počas plánovaného lockdownu od 19.12.2020 do 10.01.2021 budú pokračovať verejné bohoslužby, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch.

viac informácií

Oznamy pre 3. adventný týždeň

13.12.2020: Časový harmonogram svätých omší je zhodný s adventným rozpisom. Program svätých omší: Pondelok o 17.00, Utorok o 8.00, Streda o 15:00, Štvrtok o 8:00, Piatok o 17:30, Sobota o 18.00, Nedeľa o 8.00 a 10.00

viac informácií

Blahoželanie

03.12.2020: NÁŠ pán kantor METOD RAKÁR oslávil svoje 50. narodeniny. Za celú našu farnosť mu poďakoval pán farár Marcel Matava a vyzdvihol hlavne jeho obetavosť, profesionalitu, majstrovské obohatenie liturgie svätých omší a 12 rokov vedenia spevokolu.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na adventné obdobie

28.11.2020: Z kancelárie Biskupského úradu bola zaslaná Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci. Pripravil ju farár a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský.

viac informácií

Dodatočný oznam na 1.adventnú nedeľa

26.11.2020: Pokiaľ si veriaci na svätú omšu v 1.adventnú nedeľu prinesú adventné vence alebo adventné sviečky, pán farár ich požehná.

Nové pravidlá pre konanie bohoslužieb od 16.11.2020

14.11.2020: Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na 32.nedeľu obdobia cez rok

06.11.2020: Kancelária biskupského úradu Spišskej diecézy ponúka rodinám vo všetkých farnostiach liturgiu domácej cirkvi na nasledujúcu 32. cezročnú nedeľu.

viac informácií

Organizačné zabezpečenie bohoslužieb po celoslovenskom testovaní

03.11.2020: Po uskutočnenom celoslovenskom testovaní sa podmienky pre konanie verejných bohoslužieb vracajú do stavu pred vyhláseným obmedzením vychádzania.

viac informácií

Príhovor pána farára na sviatok Všetkých svätých a "dušičkový" týždeň

31.10.2020: Milí farníci, chcem sa vám prihovoriť na nedeľu, ktorá je spojená so sviatkom Všetkých svätých a nasledujúcich dní Spomienky na všetkých verných zosnulých a tzv. dušičkový týždeň.

viac informácií

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na dni 1. a 2.novembra

31.10.2020: Kancelária biskupského úradu Spišskej diecézy ponúka rodinám vo všetkých farnostiach liturgiu domácej cirkvi, aby takto mohli prežiť nastávajúce milostiplné dni.

viac informácií

Pôst za odvrátenie koronavírusu

30.10.2020: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

viac informácií

Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

Milí farníci, so zármutkom v srdci vám oznamujeme, dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka.

viac informácií

Pozastavené slávenie verejných bohoslužieb na Slovensku

25.10.2020: Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15m2).

viac informácií

Odporúčanie k celoplošnému testovaniu

25.10.2020: "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

viac informácií

Usmernenia ohľadom získania úplných odpustkov v mesiaci november 2020

25.10.2020: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

viac informácií

Dôležité novinky z TK KBS

23.10.2020: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska zverejnila viaceré informácie v súvislosti s obmedzením pohybu, blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých.

viac informácií

Slovo na misijnú nedeľu

18.10.2020: Kvôli známym okolnostiam (obmedzenia pri bohoslužbách) sa nám pán farár na Misijnú nedeľu prihovára týmto náhradným spôsobom.

viac informácií

Informácie o misiách v Bolívii

17.10.2020: Pavol Hucík, diecézny koordinátor Pápežských misijných diel, k misijnej nedeli zverejňuje odkaz s informáciami o misiách v Bolívii.

viac informácií

Bohoslužby v nasledovnom období sú pozastavené

16.10.2020: Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré sa týkajú aj bohoslužieb, bolo povolené od 15.10.2020 konať verejnú bohoslužbu s počtom max. 6 osôb vrátane kňaza. Konferencia biskupov Slovenska vo večerných hodinách 14.10.2020 zverejnila aktualizované podmienky.

viac informácií

Diecézna škola viery 2020/21 - III. ročník

12.10.2020: Diecézna škola viery už vstúpila do svojho 3.ročníka. Úvodné témy Viera ako odpoveď človeka Bohu boli odprednášané štandardným spôsobom, téme Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme je zverejnená na stiahnutie

viac informácií

Zrušenie slávenia verejných svätých omší

11.10.2020: Slúženie verejnej svätej omše od 12.10.2020 do 1.11.2020 je zrušené. Spišský diecézny biskup na žiadosť príslušných svetských autorít stanovil, že sväté omše sa môžu slúžiť len v nedeľu a v sobotu ako vigílne.

viac informácií

Sväté omše v prechodnom období

27.09.2020: Od pondelka 28.9.2020 budú večerné sväté omše v pracovných dňoch začínať o 17:30. Od štvrtka 1.10.2020 bude pred svätou omšou aj októbrová pobožnosť s modlitbou posvätného ruženca.

Opatrenia proti šíreniu COVID 19 na náboženských podujatiach

20.09.2020: V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach.

viac informácií

Detský letný tábor farnosti

25.06.2020: Aj tohto roku sa eRKo animátori z našej farnosti podujali zorganizovať letný denný tábor v termíne 3. až 7.augusta 2020. Účastnícky poplatok je 30 EUR, pre členov eRKa 25 EUR.

viac informácií

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach je zrušený

17.06.2020: Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

viac informácií

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

viac informácií

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

27.04.2020: Oznamy na tento týždeň V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia v piatok od 15.00 – 16.00 hod. vonku pred kostolom v prípade zlého počasia v kostole pri zachovaní hygienických opatrení. Bude podávané aj sväté prijímanie.

viac informácií

Príhovor pána farára na Nedeľu Božieho milosrdenstva

21.04.2020: Milí farníci, chcem vás aj v tomto týždni pozdraviť a byť aj službou slova spolu s vami. Skončila sa veľkonočná oktáva nedeľou Božieho milosrdenstva. Evanjelium nás privádza ku učeníkom, ktorí až na jedného už vedia a veria, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

viac informácií

6.stretnutie Diecéznej školy viery II zverejnené ako videodokument

14.04.2020: Neuskutočnené 6.stretnutie Diecéznej školy viery II na tému 7. a 10.Božie prikázanie je možné nájsť ako videodokument

viac informácií

Príhovor pána farára na Veľkú noc

13.04.2020: Začalo nám veľkonočné obdobie nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania. Práve to, že Pán Ježiš neostal v hrobe, rozbil jeho moc a Otec znova vyznal o Ježišovi : "Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie." tým, že ho vzkriesil. Preto Pán Ježiš žije v oslávenom tele.

viac informácií

Súkromná poklona pri božom hrobe

10.04.2020: Pri zachovaní nevyhnutných hygienických opatrení je možné v sobotu 11.4.2020 od 14.00 do 17.00 vykonať si súkromnú pobožnosť pri božom hrobe.

viac informácií

VYPOČUJTE SI: Krížová cesta mladých z našej farnosti!

Rozjímajte nad Krížovou cestou mladých na Veľký piatok spolu s celou farnosťou.

viac informácií

Ponuka: Liturgia domácej cirkvi - Veľkonočné trojdnie

08.04.2020: Milí farníci, v týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

viac informácií

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

06.04.2020: Diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka posiela pastiersky list na Veľkú Noc 2020. Chce tiež poďakovať aj za naše modlitby za neho a jeho zdravie a uistiť nás, že na nás denne pamätá v modlitbách i pri Pánovom oltári. Všetkým vyprosuje požehnané veľkonočné sviatky, pevné zdravie a pokoj od vzkrieseného Pána Ježiša.

viac informácií

Príhovor pána farára na Kvetnú nedeľu a oznamy na Veľký týždeň

05.04.2020: Celú Veľkú noc budeme sláviť osobne, v rodine, vo farnosti na diaľku. Obrady Veľkého týždňa budú slávené bez účasti veriacich. Časy jednotlivých slávení budú : Zelený Štvrtok Pánovej večere 18.00 hod. Veľký Piatok utrpenia a smrti Pána 15.00 hod. (deň pokánia a prísny pôst) Biela Sobota Veľkonočná vigília 19.30 hod. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 10.00 hod.

viac informácií

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť

04.04.2020: V období obmedzení prijať sviatosť zmierenia je možné a vhodné vzbudiť si dokonalú ľútosť napr. podľa tohto odporúčaného postupu.

viac informácií

Krížová cesta v čase epidémie koronavírusu

02.04.2020: V čase epidémie sme pozvaní k pobožnosti Krížovej cesty. Všetci sa môžeme túto krížovú cestu modliť samostatne doma, spolu ako celá farnosť v piatok 3.apríla o 17.00, pán farár sa ju bude modliť súkromne v kostole v rovnakom čase.

viac informácií

Príhovor pána farára na 5. pôstnu nedeľu

29.03.2020: Milí farníci, máme za sebou ďalší týždeň v režime, ktorý je v mnohých oblastiach života obmedzený. K nim patrí aj život Cirkvi verejným spôsobom. Cirkev však žije, lebo my, ktorí ju spolu s Kristom tvoríme, sme spojení s ním ako hlavou naďalej krstom a živou vierou. Jeho tajomné telo Cirkev aj naďalej oživuje Duch Svätý. Platí „smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve“. Jeho svetlo svieti aj teraz.

viac informácií

Pokyny pre službu kňazov pri spovedaní v čase epidémie

29.03.2020: Spišská diecéza pre svojich kňazov a farníkov pripravila pokyny pre vysluhovanie sviatosti zmierenia v čase epidémie

viac informácií

Predĺženie nekonania verejných bohoslužieb do odvolania

28.03.2020: Milí farníci, informujeme vás o rozhodnutí slovenských otcov biskupov, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

viac informácií

Poklona a požehnanie Urbi et Orbi v piatok 27.3. o 18.00 záznam prenosu a text homílie

27.03.2020: TV LUX aj STV1 odvysielali priamy prenos eucharistickej poklony spojenej s biblickými čítaniami a požehnaním Urbi et Orbi na záver, s ktorým bude spojená možnosť prijať plnomocné odpustky.

viac informácií

Duchovné povzbudenie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku

27.03.2020: Tlačová kancelária KBS zverejnila ďalšie duchovné povzbudenie, ktoré v čase epidémie napísal spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

viac informácií

Výzva Svätého Otca ku spoločnej modlitbe na poludnie na sviatok Zvestovania Pána

24.03.2020: Pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: "Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti," povedal pápež.

viac informácií

Príhovor pána farára na 4. pôstnu nedeľu

23.03.2020: Milí farníci, každého z nás sa udalosti týchto dní dotkli rôznym spôsobom. Pomaly sa učíme žiť v obmedzenom režime. Týka sa to aj života farnosti. Hoci verejné bohoslužby sú nateraz zakázané, predsa ako farár sv. omšu slúžim súkromne mysliac a vidiac duchovnými očami celé farské spoločenstvo.

viac informácií

Zákaz verejných bohoslužieb do 23.marca 2020

11.03.2020: Slovenskí biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlády SR o zákaze verejných bohoslužieb od 10.3.2020 do 23.3.2020. Prosíme všetkých kňazov Spišskej diecézy, aby stanovený zákaz rešpektovali.

viac informácií

Aj eRko má obmedzené stretká

10.03.2020: Na základe vyhlásenia eRka k aktuálnej situácii v čase od 10. do 24.marca eRkostretká nebudú.

viac informácií

Národný týždeň manželstva 9.2. - 16.2.2020

09.02.2020: Podujatia v rámci 10.ročníka Národného týždňa manželstva sa konajú aj v Liptovskom Hrádku

viac informácií

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

15.01.2020: V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Najbližší termín duchovných cvičení pre tých, ktorých sa týka umelý potrat, je 31.1. - 2.2. 2020.

viac informácií

Novoročný koncert

06.01.2020: 1. 1. 2020 o 17 hod. sa uskutočnil v našom chráme 9. Hrádocký novoročný organový koncert

viac informácií

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na 1.adventnú nedeľu

01.12.2019: Na prvú adventnú nedeľu sa všetkým veriacim prihovorili otcovia biskupi Slovenska svojím pastierskym listom, ktorý sa čítal na všetkých svätých omšiach.

viac informácií

Adorácia rodín za rodiny v našej farnosti 13.8.2019

12.08.2019: V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapája do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a potom sa budeme striedať až do 20.00 hod.

viac informácií

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

viac informácií

Pôstna aktivita pre deti a mládež

31.03.2019: V našej farnosti prebieha pôstna aktivita pre deti a mládež, ktorá by mohla pomôcť (nielen mladým) ku kvalitnejšiemu prežívaniu jednotlivých dní pôstneho obdobia.

viac informácií

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

viac informácií

Novoročný koncert

02.01.2019: 1. 1. 2019 o 17hod. sa konal v našom chráme 8. Hrádocký novoročný organový koncert.

viac informácií

Muzikál "POVOLANIE PÁPEŽ"

27.12.2018: Dňa 20.12.2018 hrádocký spevokol spolu veriacimi navštívili Nitru, vianočné trhy, ale ich hlavným cieľom bol pôvodný slovenský muzikál: „POVOLANIE PÁPEŽ“

viac informácií

Kurz Billingsovej metódy v Spišskej diecéze

03.11.2018: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.

viac informácií

Kurzy prípravy na manželstvo v rok 2019

03.11.2018: V roku 2019 sa v Spišskej diecéze na viacerých miestach budú konať pre snúbencov kurzy prípravy na manželstvo pod mottom Jn 10,10 ... aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

24.09.2018: Počas nedeľných svätých omší sme poďakovali za úrodu, za dary zeme, Božie požehnanie a prácu rúk. Vďačnosť bola vyjadrená slávnostne vyzdobenými priestormi kostola a symbolickými obetnými darmi strapcami hrozna a klasmi obilia.

viac informácií

Spevokol v Liesku

12.06.2018: Spevokol bol pozvaný na 200.výročia posvätenia chrámu

viac informácií

Porúbka - 100. výročia posvätenia chrámu

10.06.2018: Dňa 13.05.2018 sa uskutočnili oslavy 100. výročia posvätenia chrámu spojené s inštaláciu zborového farára a zborovej dozorkyne.

viac informácií

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

08.06.2018: Vo štvrtok sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

viac informácií

Deň otvorených parkov a záhrad

06.06.2018: V rámci 10.výročia víkendu otvorených parkov a záhrad naša farnosť usporiadala 3. júna 2018 o 14 hod. záhradné posedenie, ktorého sa zúčastnilo 150 farníkov.

viac informácií

Krížová cesta 2018

31.05.2018: Krížová cesta mladých 2018

viac informácií

Veľká noc 2018

31.05.2018: Veľká noc 2018

viac informácií

Advent 2017

30.05.2018: Advent 2017

viac informácií

Pozývame Tvoje spoločenstvo do intenzívnych modlitieb za aktuálne dianie na Slovensku

12.03.2018: ZKSM, projekt Godzone a spoločenstvá na Slovensku nás pozývajú k intenzívnej modlitbe. Vstúpme do diania na Slovensku modlitbou a tak ovplyvníme jeho budúcnosť !

viac informácií

Podeľme sa! 2018 - 12.ročník

18.02.2018: Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v pôstnom období od 14.2. do 28.3.2018 12. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je Delím sa, nedávam almužnu ale to, čo si odopriem.

viac informácií

Novoročný koncert 2018

02.01.2018: Požehnaný nový rok 2018 nám zaprial svojím novoročným organovým koncertom pán kantor Metod Rakár a jeho hosť Anna Droppová.

viac informácií

Adventné čakanie

Advent je čas čakania. Každoročným slávením liturgie Adventu Cirkev aktualizuje toto očakávanie Mesiáša: keď sa veriaci zapájajú do dlhej prípravy na prvý príchod Spasiteľa, obnovujú v sebe vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode (KKC 524). Naopak, obchodné reťazce nás už od septembra zahlcujú Vianočnými reklamami a zľavami, advent sa niekam stráca a Vianoce akoby už nič nemali spoločné s príchodom Pána Ježiša na tento svet.

viac informácií

Spevokol v Dovalove

21.11.2017: Spievali sme na odpustovej svätej omši v Dovalove.

viac informácií

Veľká Noc 2017

03.11.2017: Ako sme prežívali v našej farnosti najkrajšie sviatky pre cirkev.

viac informácií

Božie Telo 2017

03.11.2017: Sviatok Božieho Tela a jeho podoby pretvorené do oltárikov jednotlivých generácii našej farnosti.

viac informácií

Jeden milión detí sa modlí ruženec 18. októbra 2017 o 9.00 hod.

16.10.2017: Iniciatíva Jeden milión detí sa modlí ruženec sa celosvetovo stretla s veľkým ohlasom. V minulom roku sa modlitebnej iniciatívy zúčastnili deti v 69 krajinách. Aj tento rok preto pozývame podieľať sa na tom, aby sa deti na všetkých kontinentoch dňa 18. októbra 2017 o 9.00 hod. (alebo aj v inom čase) modlili ruženec za pokoj vo svete.

viac informácií

Guláš

10.08.2017: 2. júl 2017 stretnutie na farskej záhrade

viac informácií

Odpust 2017

09.08.2017: Sviatok Navštívenia Panny Márie 2. júla 2017

viac informácií

Koncert Poprad 28.06.2017

09.08.2017: Viac ako 130 umelcov sa predstavilo počas koncertu Jána Pavla II.

viac informácií

Dobrý Pastier

Nedeľa 7.5. bola nedeľou dobrého Pastiera a to nám dáva príležitosť zamyslieť sa, kto je pre mňa pastier a čo znamená dobrý.

viac informácií

Časopis Katolíckej univerzity Kuriér

06.05.2017: Vyšlo ďalšie číslo časopisu Katolíckej univerzity v Ružomberku - Kuriér. Prináša najdôležitejšie udalosti na Katolíckej univerzite počas letného semestra, predovšetkým rozhodnutie ministra školstva o potvrdení statusu univerzity, odhalenie pamätníka zakladateľom KU, návštevu amerického veľvyslanca na KU, ako aj ďalšie podujatia v akademickej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. S pozdravom kancelária BÚ a vedenie KU

viac informácií

Zelený Štvrtok

Prečo je dnes Zelený štvrtok a čo si Cirkev pripomína sa dozvedáme z kázní pátra Gabriela z rehole Menších bratov Františkánov z Prešova...

viac informácií

Ako vyplávam z depresie?

Božie slovo nám dáva návod, ako byť šťastný. Prinášame malú úvahu o vďačnosti, ku ktorej nás vyzýva sv. Pavol v liste Kolosanom.

viac informácií

Modlitebné stretnutie učiteľov

25.03.2017: Bratia evanjelici organizujú a pozývajú na Modlitebné stretnutie učiteľov, ktoré sa koná v stredu 29.3.2017 od 18.00 v zborovej miestnosti ich Cirkevného zboru. Mottom je citát z International Bible Society: Prebudenie sa začína, keď sa ľudia zjednotia v zápase za nový začiatok.

viac informácií

25. marec - Deň počatého dieťaťa

„Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“ V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať, pozývame k oslave aj Vás. Všetci sme boli počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.

viac informácií

Pôstna krabička pre Afriku

17.03.2017: Aj v našom kostole môžete v čase pôstu podporiť almužnou zbierku Pôstna krabička pre Afriku.

viac informácií

NOVÉ ČLÁNKY: Pôst ako dar Božej lásky

14.03.2017: Prinášame nové články, ktoré vychádzajú priamo zo života našej farnosti. Každý pondelok sa môžete tešiť, že Vám prinesieme kvalitný duchovný obsah. Viac čítajte v článku na pôstnu tému...

viac informácií

Vianoce 2016

02.02.2017: Náš kostol v krásnom Vianočnom šate :)

viac informácií

Roráte 2016

27.01.2017: Tohtoročné rorátne omše na fotkách :)

viac informácií

6. Hrádocký novoročný koncert

04.01.2017: „Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou.“ Žalm, 150 V našej farnosti už tradične otvárame brány novému roku slávnostným Novoročným organovým koncertom. 1. januára 2017 sme tak už po šiesty krát mohli slávnostnú atmosféru sviatočného dňa umocniť umeleckým zážitkom.

viac informácií

POZÝVAME VŠETKÝCH NA NOVÉ PREDNÁŠKY

24.11.2016: Pozývame Všetkých Farníkov na Nové Prednášky. UŽ TÚTO NEDEĽU o 16:00 v Hornej sieni !!!

viac informácií

Rok svätého Martina v spišskej diecéze

13.11.2016: Otec biskup Štefan Sečka vyhlásil Jubilejný rok svätého Martina v spišskej partikulárnej cirkvi na obdobie od 11.11.2016 do 11.11.2017.

viac informácií

BLATNOHRAD 2016

08.07.2016: Návšteva Zalaváru (Blatnohradu) a Budapešti

viac informácií

BOŽIE TELO 2016

30.05.2016: Slávili sme sviatok Božieho tela :)

viac informácií

Veľkonočná výzdoba 2016

29.05.2016: Výzdoba cez veľkonočné obdobie.

viac informácií

Spovedanie pred Veľkou nocou 2016

14.03.2016: V našej farnosti bude príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia v sobotu 19.3.2016 od 15.00, keď budú spovedať viacerí kňazi. Podobne príležitosti budú aj v okolitých farnostiach

viac informácií

Podobenstvo o talentoch

26.01.2016: eRko stretká pokračujú vo veľkom spoznávaní podobenstiev :)

viac informácií

5. novoročný organový koncert

02.01.2016: Už po 5. raz sme mohli privítať Nový rok organovým koncertom.

viac informácií

NOVÉ DETSKÉ ADVENTNÉ STRETKÁ!

02.12.2015: Rozbiehame nové detské adventné stretká pre deti! Príďte sa pozrieť :)

viac informácií

Hubertská svätá omša

01.12.2015: Aj tento rok nás svojou prítomnosťou na slávení svätej omše poctili lesníci a obohatili liturgiu o lesnícke nástroje, hudbu a spevy.

viac informácií

eRko - Podobenstvo o vinohradníkoch

19.10.2015: Kto je z nás dobrý alebo zlý vinohradník?

viac informácií

Podobenstvo o rozsievačovi :)

18.10.2015: Tento školský rok začíname už aj s eRko stretnutiami! Témy našich stretiek sú o podobenstvách, v ktorých sa učíme chápať láske a múdrosti od Pána Boha :)

viac informácií

HĽADÁME POSILY DO SPEVÁCKEHO ZBORU!

18.10.2015: Pozývame všetkých, čo by si radi vyskúšali ako to funguje v speváckom zbore a spolu si s nami zaspievali!

viac informácií

Národný pochod za život 2015

22.09.2015: Po úspešnej premiére pre dvomi rokmi v Košiciach sa Národný pochod za život tentoraz uskutočnil v uliciach Bratislavy. Radostná atmosféra vyplývajúca z myšlienok pochodu sa z prolife svätých omší po celej Bratislave preniesla aj na trasu pochodu. Boli sme tam spolu zdraví aj chorí, malé deti s rodičmi a starými rodičmi, výpravy z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.

viac informácií

DETSKÝ TÁBOR - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

26.07.2015: Milí rodičia, je možnosť sa elektronicky prihlásiť na Detský letný tábor 2015. Neváhajte!

viac informácií

Spevokol v Nitre

01.07.2015: 12. 6. 2015 náš spevokol spolu s pánom farárom Marcelom Matavom navštívil jedno z najkrajších miest na Slovensku - Nitru ...

viac informácií

Misie vo farnosti 20. až 28.6.2015

15.06.2015: Očakávaný čas sa priblížil. 20. júna prídu k nám pátri misionári - redemptoristi, aby nám umožnili ešte viac prehĺbiť našu vieru.

viac informácií

Závery z farskej rady 3.5.2015

10.05.2015: V nedeľu 3.mája sa konalo stretnutie členov farskej rady, kde boli prijaté viaceré závery pre život našej farnosti. Veríme, že sa nám podarí s Božou pomocou tieto zámery splniť.

viac informácií

eRko stretko - ODHODLANIE ŽIŤ S KRISTOM

04.05.2015: Deti sa učili, ako sa odhodlať žiť s Pánom Ježišom.

viac informácií

Výzdoba Veľkonočné sviatky 2015

04.05.2015: Pozrite sa na tohtoročnú výzdobu na veľkonočné sviatky.

viac informácií

NAŠI MUŽI V SPIŠSKEJ BELEJ

04.05.2015: Stretnutie mužov dňa 1.3.2015 v Spišskej Belej.

viac informácií

eRko stretko: "Ja som vinič a vy ratolesti"

04.05.2015: eRko stretko v duchunedeľného evanjelia "Ja som vinič a vy ratolesti"

viac informácií

Ľadové mesto na farskej záhrade!

25.02.2015: S pribúdajúcim snehom nám narástlo tajomné mestečko na farskej záhrade. Ako sa to všetko stalo?

viac informácií

eRko NARODENINY!!!

24.02.2015: Oslavovali sme UŽ PIATY ROK!!! Bola nás riadna kopa, pozrite viac.

viac informácií

Slová pápeža Františka

04.02.2015: Pápež počas audiencie vyjadril podporu slovenskej cirkvi v obrane rodiny: "Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti."

viac informácií

Nehovorme, že sa nás to netýka - Referendum o ochrane manželstva a rodiny 7.2.2015

Prezident Andrej Kiska vyhlásil na 7.2.2015 REFERENDUM O OCHRANE MANŽELSTVA A RODINY.

viac informácií

4. Hrádocký novoročný koncert

06.01.2015: 1.1.2015 o 17 hod. sme sa zišli na 4. Hrádockom novoročnom koncerte, aby sme poďakovali za starý rok a začali rok nový - slávnostne, priateľsky, jednoducho SPOLU! Veď každé poďakovanie je nový začiatok a každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom. Usporiadateľom a hlavným účinkujúcim koncertu bol náš pán kantor Metod Rakár (organ) spolu s hosťom pánom Edmundom Hatiarom (lesný roh).

viac informácií

Vianočná akadémia 2014

31.12.2014: Farská vianočná akadémia.

viac informácií

"Dobrá novináá, šťastná hodinaa!"

30.12.2014: Posolstvo Dobrej Noviny roznášali detičky a mládežníci z našej farnosti aj tieto Vianoce na Štedrý deň.

viac informácií

Rorate - Advent 2014

29.12.2014: Aj tento advent bol spestrený o ranné Rorátne omše.

viac informácií

Stretnutie mužov - Spiššké Hanušovce

28.12.2014: Dňa 23.11.2014 sa spoločenstvo mužov vydalo na spoločné stretnutie mužov a otcov do Spišských Hanušoviec.

viac informácií

Modlitby Matiek JESEŇ 2014

Trojdnie Modlitieb Matiek JESEŇ 2014

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

02.10.2014: Aj naša farnosť vzdávala vďaky Pánu Bohu za všetky plody, ktoré nám dal.

viac informácií

Koncert sakrálnej a vážnej hudby

30.09.2014: V našom farskom kostole sa uskutočnil veľmi hodnotný a duchovno - kultúrne bohatý koncert sakrálnej a vážnej hudby.

viac informácií

Detský letný tábor 2014 :) NOE

08.09.2014: Aj toto leto sa deti z našej farnosti mohli zúčastniť na Detskom letnom tábore 2014.

viac informácií

DOD - deň otvorených dverí eRko

22.07.2014: Dňa 31.5.2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v našom farskom spoločenstve detí eRko.

viac informácií

Spevácky zbor z Banskej Bystrice

08.07.2014: Spevácky zbor z Banskej Bystrice nám prišiel spríjemniť nedeľné popoludie.

viac informácií

Púť do Medžugoria

08.07.2014: Požehnaný čas, množstvo zážitkov aj príležitostí na modlitbu sme prežili počas púte nielen na miesto zjavenia ale aj na spovedeľnicu sveta a miesto, kde sa nebo dotýka zeme - do Medžugoria.

viac informácií

Oslava 10. výročia založenia DCM vo Važci. Aj my sme boli pri tom :)

01.07.2014: Dňa 28.06.2014 sa konala oslava 10. výročia založenia DCM vo Važci. Aj Hrádočania sa podieľali svojou účasťou a pomocou.

viac informácií

Modlitby matiek LETO 2014

30.06.2014: Trojdnie Modlitieb Matiek LH aj toto leto :)

viac informácií

Procesia Božieho tela 2014

29.06.2014: Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej.

viac informácií

Veľkonočná výzdoba 2014

28.06.2014: Veľkonočná výzdoba 2014

viac informácií

Veľké jubileum

27.06.2014: 24. novembra bude 100 rokov od narodenia básnika a kňaza Janka Silana. Važeckí veriaci každý mesiac organizujú stretnutie, kde si postupne pripomínajú život, dielo aj neľahkú kňažskú službu. Čas svojho života prežil aj ako kaplán v našej farnosti a tak na spomínanie na toto obdobie sme boli pozvaní aj my.

viac informácií

Spoznávame sa

09.05.2014: V našej farnosti aktívne účinkuje niekoľko spoločenstiev. V najbližších týždňoch sa budeme viac spoznávať organizáciou "otvorených stretiek", kde sú pozvaní všetci, ktorých zaujíma, ako sa formujú iné farské spoločenstvá.

viac informácií

Trojdnie MM jar 2014

Toto trojdnie je pre nás slávnostné. Práve pred 10. rokmi sme sa začali modliť v MM.

viac informácií

MLÁDEŽNÍCKY PLES 2014

16.03.2014: Dňa 1.3.2014 sa uskutočnil Mládežnícky ples v Kultúrnom dome LH vo Foajé. Pozrite si viac...

viac informácií

eRko 4. NARODENINY

15.03.2014: Aj tento rok sme vo farnosti oslávili 4. narodeniny nášho eRka spolu so všetkými eRkármi a eRkárkami a ostatnými detičkami.

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 23.2.2014 Spišská Belá

23.02.2014: V nedeľu 23.2.2014 sme sa opäť stretli muži z viacerých spoločenstiev v pastoračných priestoroch farmosti Spišská Belá. Bol priestor nielen pre občerstvenie ale aj pre vyučovanie, zdieľanie, piesne a modlitbu.

viac informácií

Pozvánka na Mládežnícky ples LH 2014

Pozývame ťa na Mládežnícky ples, ktorý sa koná 1.3.2014. Viac informácii na fb!

viac informácií

Vianoce 2013

13.02.2014: Ako bolo u nás na sviatočne na vianočné sviatky.

viac informácií

MLÁDEŽNÍCKY PLES 2014

13.02.2014: Mládežnícky ples pre všetkých od 14 až 35 rokov, ktorí majú radi zábavu, pestrý program spojený s chutnou večerou a príjemnou spoločnosťou, ktorý sa bude konať dňa 1.3.2014 o 18:00 vo Foyeri, Kultúrny dom Liptovský Hrádok.

viac informácií

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 2014

29.01.2014: Dňa 26.01.2014 sa uskutočnila ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v spolupráci našej farnosti s tunajšou ECAV, BJB a CASD.

viac informácií

Pokolednícke stretnutie

27.01.2014: Dňa 11.01.2014 sa stretli všetci účastníci Dobrej noviny, aby sme spolu zavŕšili koledovanie a strávili príjemné chvíle plné hier a aktivít.

viac informácií

DOBRÁ NOVINA 2013

08.01.2014: Aj tento rok do našim domovov zavítali koledníci Dobrej noviny.

viac informácií

3. Novoročný hrádocký koncert

03.01.2014: Tohtoročný 3. Novoročný hrádocký koncert sme viedli v duchu najkrajšej a najzákladnejšej kresťanskej modlitby Otče náš a v duchu sily modlitby ako takej.

viac informácií

Hubertská svätá omša

03.01.2014: Dňa 21.11.2013 sa v našom kostole Navštívenia P. Márie konala Hubertská svätá omša.

viac informácií

Koncert Solamente

03.01.2014: Dňa 24.11.2013 sa konal v našom kostole umelecky bohatý koncert Solamente.

viac informácií

eRko stretká v plnom prúde!

03.01.2014: Aj tento rok budú eRko stretká fungovať naďalej.

viac informácií

Stretávka mládežníckeho speváckeho zboru po piatich rokoch

03.01.2014: Dňa 27.12.2013 sa uskutočnila stretávka mládežníckeho speváckeho zboru po piatich rokoch.

viac informácií

Koncoročné stretnutie spevokolu

31.12.2013: Posledná skúška spevokolu v roku 2013

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 1.12.2013 Spišské Hanušovce

05.12.2013: Veľká výprava z nášho spoločenstva mužov zamierila v 1.adventnú nedeľu na regionálne stretnutie mužov do Spišských Hanušoviec, kde sa sa zišli s priateľmi z Ľubice, Kežmarku, Spišskej Belej a samozrejme domácimi. Bolo o čom hovoriť, na čo spomínať a za čo sa modliť.

viac informácií

Juseppe Verdi: Nabucco

04.11.2013: 31.10.2013 náš spevokol a ďalší veriaci našej farnosti spolu s pánom farárom navštívili jedno z najkrajších miest Slovenska Košice. Stredobodom nášho záujmu bola opera Juseppe Verdiho Nabucco a historické centrum mesta Košice.

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu v našej farnosti.

viac informácií

Spevácky zbor

Novú sezónu 2013/14 nacvičuje spevácky zbor už v nových priestoroch

viac informácií

Trojdnie MM - jeseň 2013

Posledný septembrový víkend sme sa spojili s matkami na celom svete v modlitbách - už v nových pastoračných priestoroch...

viac informácií

Podkrovie fary

V lete sme prerábali strechu a podkrovie na budove fary.

viac informácií

Národný pochod za život Košice 2013

23.09.2013: Aj z našej farnosti sme sa zúčastnili Národného pochodu za život Košice 2013, kde sme verejne vyjadrili svoj postoj k ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a poďakovali Pánu Bohu za úžasný dar života pre nás, naše deti a vnúčatá.

viac informácií

Koncert "Venované Hrádočanom"

21.09.2013: Vo štvrtok 19.09. sa v našom kostole uskutočnil koncert "Venované Hrádočanom", kde hlavná časť programu patrila komornému speváckemu súboru Una Corda pri ZUŠ v Dolnom Kubíne.

viac informácií

Detský letný tábor 2013

16.08.2013: Ako si eRkári nažívali na tábore spolu s eRko deťmi :)

viac informácií

Odpustová slávnosť 2013

03.08.2013: Dňa 07.07.2013 sa konala v našom kostole Odpustová slávnosť, ktorú celebroval pán kaplán, pôsobiaci v Okoličnom - náš rodák Jozef Surovček.

viac informácií

Krst a 1. sväté prijímanie mladých ľudí

Po dlhšej príprave v nedeľu 30. júna 2013 aj niektorí naši mladí prijali sviatosť krstu a eucharistie.

viac informácií

Farský guláš

V nedeľu ožila farská záhrada spevom i športom. Vôňa guláša pozývala všetkých farníkov k príjemnému popoludniu.

viac informácií

Trojdnie MM - leto 2013

Posledný júnový vikend sme mali v našej farnosti trojdnie Modlitieb matiek

viac informácií

1. sväté prijímanie

25.06.2013: Poslednú májovú nedeľu prijali naši tretiaci prvý raz Eucharistiu.

viac informácií

Farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra

15.06.2013: Dňa 15.06.2013 sa uskutočnila farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra. Účastníci boli všetci zúčastnení:)

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 02.06.2013 v Liptovskom Hrádku

07.06.2013: V nedeľu 02.06.2013 sa v našej farnosti uskutočnilo ďalšie Regionálne stretnutie mužov. Stretnutie začínalo svätou omšou o 10.00 a vyvrcholilo súťažou v hode budzogáňom.

viac informácií

Veľkonočný poklad

11.04.2013: Veľkonočný poklad je objavený! eRkári, eRkárikovia s eRko rodičmi spojili svoje sily, aby objavili to, čo je v našich srdciach najdrahšie a čo je ten skutočný poklad v nás?

viac informácií

VEĽKOPIATKOVÁ KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH 2013

03.04.2013: Tento rok sa postarali o dôstojnosť a spomienku na krížovú cestu Pána Ježiša mládežníci z našej farnosti.

viac informácií

Veľká noc 2013

03.04.2013: Tento rok sme slávili veľkonočné sviatky v dňoch 28.3 - 1.4.2013. Tu je zopár záberov z kostola a fotografie Božieho hrobu.

viac informácií

Detská krížová cesta 2013

02.04.2013: Aj tento rok sa uskutočnila krížová cesta detí v Liptovskom Hrádku.

viac informácií

Veľkonočné požehnanie Svätého Otca "Urbi et Orbi"

31.03.2013: Slávnosť vzkriesenia na Svätopeterskom námestí zakončil Svätý Otec pápež František požehnaním "Urbi et Orbi".

viac informácií

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

28.03.2013: Pozývame všetkých mladých, ktorí by chceli pomôcť alebo zúčastniť sa na krížovej ceste na Veľký piatok (29.3.2013 o 17:00).

viac informácií

Ako sme si oživili našu vieru

25.03.2013: Deti počas dvoch mesiacov sa zoznámili s novým výchovným programom eRka s názvom "oŽIv ViERu".

viac informácií

25. marec - Deň počatého dieťaťa

23.03.2013: 25. marec - Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu.

viac informácií

Biely dym z komína na Sixtínskej kaplnke

13.03.2013: 13.03.2013 bol v piatom skrutíniu zvolený nový pápež, nástupca Benedikta XVI., ktorý opustil svoj úrad 28. februára 2013.

viac informácií

Veľké stretnutie MM - Svit 15. až 17. marca 2013

Milí priatelia, v marci bude vo Svite veľké stretnutie MM.

viac informácií

Jasličková pobožnosť 2012

20.02.2013: Ako každoročne sa aj na Vianoce 2012 viacerí zapojili svojím účinkovaním do Jasličkovej slávnosti. Nechýbali najmenší anjeli, väčší anjeli, mládežnícky spevokol Pohoda, pastieri, veľký spevokol a príbeh.

viac informácií

Diecézny časopis Spišského biskupstva

18.02.2013: Spišské biskupstvo vydáva elektronický časopis zverejňovaný na svojej webstránke.

viac informácií

Novoročný koncert

Čo môže byť krajšie a slávnostnejšie ako začať nový rok hudbou na oslavu Boha a života?

viac informácií

Trojdnie MM - zima 2013

15.02.2013: Modlitebné trojdnie sa koná každý štvrťrok. Len miesto Vianoc býva presunuté na január.

viac informácií

oŽIv ViERu! nový výchovný program pre deti

13.02.2013: Buď aj TY súčasťou nového výchovného programu. Prináša Ti nepoznané zážitky s novými ľuďmi. Naučí ťa zaujímavým veciam a skúsenostiam, či povzbudí vo viere a budovaní vzťahov s kamarátmi.

viac informácií

Pápež Benedikt XVI. sa slobodne vzdal svojho úradu Námestníka Sv.Petra

11.02.2013: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska zverejnila správu o odstúpení pápeža Benedikta XVI. zo svojho úradu 28.2.2013.

viac informácií

Národný týždeň manželstva 2013

10.02.2013: Od 11. do 17. februára prebieha na Slovensku už tretí ročník Národného týždňa manželstva, tohto roku pod sloganom: Vernosť nie je slabosť.

viac informácií

Quo vadis

10.02.2013: Muzikál napísaný podľa románu Henryka Sienkiewicza nás uchvátil strhujúcim dejom, dojemnosťou prežívania lásky, viery a hrdinstva ľudí prahnúcich po pravých hodnotách života.

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 15. týždeň obdobia cez rok

14.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni sú podľa letného rozpisu. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 14. týždeň obdobia cez rok

07.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa letného rozpisu s jednou výnimkou, aj v stredu bude svätá omša ráno o 8:00. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 8:00 (zmena), štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

BOŽIE TELO 2024

30.05.2024: Slávili sme sviatok Božieho tela

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution