Zamyslite sa: Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! [Sirachovcova 2, 6]

Aktuality


Oznamy a informácie pre 29. týždeň obdobia cez rok

20.10.2019: Sväté omše sú podľa rozpisu v prechodnom období. Pondelok 17.30, utorok 8.00, streda 17.30, štvrtok 8.00, piatok 17.30, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

viac informácií

Oznamy pre 28. týždeň obdobia cez rok

13.10.2019: V tomto týždni sú sväté omše podľa prechodného harmonogramu - v pondelok, stredu a piatok o 17:30, v utorok a štvrtok o 8:00, v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:00 a 10:00.

viac informácií

Adorácia rodín za rodiny v našej farnosti 13.8.2019

12.08.2019: V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapája do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a potom sa budeme striedať až do 20.00 hod.

viac informácií

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2019

01.07.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

viac informácií

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

viac informácií

Pôstna aktivita pre deti a mládež

31.03.2019: V našej farnosti prebieha pôstna aktivita pre deti a mládež, ktorá by mohla pomôcť (nielen mladým) ku kvalitnejšiemu prežívaniu jednotlivých dní pôstneho obdobia.

viac informácií

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

viac informácií

Novoročný koncert

02.01.2019: 1. 1. 2019 o 17hod. sa konal v našom chráme 8. Hrádocký novoročný organový koncert.

viac informácií

Muzikál "POVOLANIE PÁPEŽ"

27.12.2018: Dňa 20.12.2018 hrádocký spevokol spolu veriacimi navštívili Nitru, vianočné trhy, ale ich hlavným cieľom bol pôvodný slovenský muzikál: „POVOLANIE PÁPEŽ“

viac informácií

Kurz Billingsovej metódy v Spišskej diecéze

03.11.2018: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.

viac informácií

Kurzy prípravy na manželstvo v rok 2019

03.11.2018: V roku 2019 sa v Spišskej diecéze na viacerých miestach budú konať pre snúbencov kurzy prípravy na manželstvo pod mottom Jn 10,10 ... aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

24.09.2018: Počas nedeľných svätých omší sme poďakovali za úrodu, za dary zeme, Božie požehnanie a prácu rúk. Vďačnosť bola vyjadrená slávnostne vyzdobenými priestormi kostola a symbolickými obetnými darmi strapcami hrozna a klasmi obilia.

viac informácií

Spevokol v Liesku

12.06.2018: Spevokol bol pozvaný na 200.výročia posvätenia chrámu

viac informácií

Porúbka - 100. výročia posvätenia chrámu

10.06.2018: Dňa 13.05.2018 sa uskutočnili oslavy 100. výročia posvätenia chrámu spojené s inštaláciu zborového farára a zborovej dozorkyne.

viac informácií

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

08.06.2018: Vo štvrtok sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

viac informácií

Deň otvorených parkov a záhrad

06.06.2018: V rámci 10.výročia víkendu otvorených parkov a záhrad naša farnosť usporiadala 3. júna 2018 o 14 hod. záhradné posedenie, ktorého sa zúčastnilo 150 farníkov.

viac informácií

Krížová cesta 2018

31.05.2018: Krížová cesta mladých 2018

viac informácií

Veľká noc 2018

31.05.2018: Veľká noc 2018

viac informácií

Advent 2017

30.05.2018: Advent 2017

viac informácií

Pozývame Tvoje spoločenstvo do intenzívnych modlitieb za aktuálne dianie na Slovensku

12.03.2018: ZKSM, projekt Godzone a spoločenstvá na Slovensku nás pozývajú k intenzívnej modlitbe. Vstúpme do diania na Slovensku modlitbou a tak ovplyvníme jeho budúcnosť !

viac informácií

Podeľme sa! 2018 - 12.ročník

18.02.2018: Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v pôstnom období od 14.2. do 28.3.2018 12. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je Delím sa, nedávam almužnu ale to, čo si odopriem.

viac informácií

Novoročný koncert 2018

02.01.2018: Požehnaný nový rok 2018 nám zaprial svojím novoročným organovým koncertom pán kantor Metod Rakár a jeho hosť Anna Droppová.

viac informácií

Adventné čakanie

Advent je čas čakania. Každoročným slávením liturgie Adventu Cirkev aktualizuje toto očakávanie Mesiáša: keď sa veriaci zapájajú do dlhej prípravy na prvý príchod Spasiteľa, obnovujú v sebe vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode (KKC 524). Naopak, obchodné reťazce nás už od septembra zahlcujú Vianočnými reklamami a zľavami, advent sa niekam stráca a Vianoce akoby už nič nemali spoločné s príchodom Pána Ježiša na tento svet.

viac informácií

Spevokol v Dovalove

21.11.2017: Spievali sme na odpustovej svätej omši v Dovalove.

viac informácií

Veľká Noc 2017

03.11.2017: Ako sme prežívali v našej farnosti najkrajšie sviatky pre cirkev.

viac informácií

Božie Telo 2017

03.11.2017: Sviatok Božieho Tela a jeho podoby pretvorené do oltárikov jednotlivých generácii našej farnosti.

viac informácií

Jeden milión detí sa modlí ruženec 18. októbra 2017 o 9.00 hod.

16.10.2017: Iniciatíva Jeden milión detí sa modlí ruženec sa celosvetovo stretla s veľkým ohlasom. V minulom roku sa modlitebnej iniciatívy zúčastnili deti v 69 krajinách. Aj tento rok preto pozývame podieľať sa na tom, aby sa deti na všetkých kontinentoch dňa 18. októbra 2017 o 9.00 hod. (alebo aj v inom čase) modlili ruženec za pokoj vo svete.

viac informácií

Guláš

10.08.2017: 2. júl 2017 stretnutie na farskej záhrade

viac informácií

Koncert Poprad 28.06.2017

09.08.2017: Viac ako 130 umelcov sa predstavilo počas koncertu Jána Pavla II.

viac informácií

Odpust 2017

09.08.2017: Sviatok Navštívenia Panny Márie 2. júla 2017

viac informácií

Dobrý Pastier

Nedeľa 7.5. bola nedeľou dobrého Pastiera a to nám dáva príležitosť zamyslieť sa, kto je pre mňa pastier a čo znamená dobrý.

viac informácií

Časopis Katolíckej univerzity Kuriér

06.05.2017: Vyšlo ďalšie číslo časopisu Katolíckej univerzity v Ružomberku - Kuriér. Prináša najdôležitejšie udalosti na Katolíckej univerzite počas letného semestra, predovšetkým rozhodnutie ministra školstva o potvrdení statusu univerzity, odhalenie pamätníka zakladateľom KU, návštevu amerického veľvyslanca na KU, ako aj ďalšie podujatia v akademickej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. S pozdravom kancelária BÚ a vedenie KU

viac informácií

Zelený Štvrtok

Prečo je dnes Zelený štvrtok a čo si Cirkev pripomína sa dozvedáme z kázní pátra Gabriela z rehole Menších bratov Františkánov z Prešova...

viac informácií

Ako vyplávam z depresie?

Božie slovo nám dáva návod, ako byť šťastný. Prinášame malú úvahu o vďačnosti, ku ktorej nás vyzýva sv. Pavol v liste Kolosanom.

viac informácií

Modlitebné stretnutie učiteľov

25.03.2017: Bratia evanjelici organizujú a pozývajú na Modlitebné stretnutie učiteľov, ktoré sa koná v stredu 29.3.2017 od 18.00 v zborovej miestnosti ich Cirkevného zboru. Mottom je citát z International Bible Society: Prebudenie sa začína, keď sa ľudia zjednotia v zápase za nový začiatok.

viac informácií

25. marec - Deň počatého dieťaťa

„Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“ V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať, pozývame k oslave aj Vás. Všetci sme boli počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.

viac informácií

Pôstna krabička pre Afriku

17.03.2017: Aj v našom kostole môžete v čase pôstu podporiť almužnou zbierku Pôstna krabička pre Afriku.

viac informácií

NOVÉ ČLÁNKY: Pôst ako dar Božej lásky

14.03.2017: Prinášame nové články, ktoré vychádzajú priamo zo života našej farnosti. Každý pondelok sa môžete tešiť, že Vám prinesieme kvalitný duchovný obsah. Viac čítajte v článku na pôstnu tému...

viac informácií

Vianoce 2016

02.02.2017: Náš kostol v krásnom Vianočnom šate :)

viac informácií

Roráte 2016

27.01.2017: Tohtoročné rorátne omše na fotkách :)

viac informácií

6. Hrádocký novoročný koncert

04.01.2017: „Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou.“ Žalm, 150 V našej farnosti už tradične otvárame brány novému roku slávnostným Novoročným organovým koncertom. 1. januára 2017 sme tak už po šiesty krát mohli slávnostnú atmosféru sviatočného dňa umocniť umeleckým zážitkom.

viac informácií

POZÝVAME VŠETKÝCH NA NOVÉ PREDNÁŠKY

24.11.2016: Pozývame Všetkých Farníkov na Nové Prednášky. UŽ TÚTO NEDEĽU o 16:00 v Hornej sieni !!!

viac informácií

Rok svätého Martina v spišskej diecéze

13.11.2016: Otec biskup Štefan Sečka vyhlásil Jubilejný rok svätého Martina v spišskej partikulárnej cirkvi na obdobie od 11.11.2016 do 11.11.2017.

viac informácií

BLATNOHRAD 2016

08.07.2016: Návšteva Zalaváru (Blatnohradu) a Budapešti

viac informácií

BOŽIE TELO 2016

30.05.2016: Slávili sme sviatok Božieho tela :)

viac informácií

Veľkonočná výzdoba 2016

29.05.2016: Výzdoba cez veľkonočné obdobie.

viac informácií

Spovedanie pred Veľkou nocou 2016

14.03.2016: V našej farnosti bude príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia v sobotu 19.3.2016 od 15.00, keď budú spovedať viacerí kňazi. Podobne príležitosti budú aj v okolitých farnostiach

viac informácií

Podobenstvo o talentoch

26.01.2016: eRko stretká pokračujú vo veľkom spoznávaní podobenstiev :)

viac informácií

5. novoročný organový koncert

02.01.2016: Už po 5. raz sme mohli privítať Nový rok organovým koncertom.

viac informácií

NOVÉ DETSKÉ ADVENTNÉ STRETKÁ!

02.12.2015: Rozbiehame nové detské adventné stretká pre deti! Príďte sa pozrieť :)

viac informácií

Hubertská svätá omša

01.12.2015: Aj tento rok nás svojou prítomnosťou na slávení svätej omše poctili lesníci a obohatili liturgiu o lesnícke nástroje, hudbu a spevy.

viac informácií

eRko - Podobenstvo o vinohradníkoch

19.10.2015: Kto je z nás dobrý alebo zlý vinohradník?

viac informácií

HĽADÁME POSILY DO SPEVÁCKEHO ZBORU!

18.10.2015: Pozývame všetkých, čo by si radi vyskúšali ako to funguje v speváckom zbore a spolu si s nami zaspievali!

viac informácií

Podobenstvo o rozsievačovi :)

18.10.2015: Tento školský rok začíname už aj s eRko stretnutiami! Témy našich stretiek sú o podobenstvách, v ktorých sa učíme chápať láske a múdrosti od Pána Boha :)

viac informácií

Národný pochod za život 2015

22.09.2015: Po úspešnej premiére pre dvomi rokmi v Košiciach sa Národný pochod za život tentoraz uskutočnil v uliciach Bratislavy. Radostná atmosféra vyplývajúca z myšlienok pochodu sa z prolife svätých omší po celej Bratislave preniesla aj na trasu pochodu. Boli sme tam spolu zdraví aj chorí, malé deti s rodičmi a starými rodičmi, výpravy z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.

viac informácií

DETSKÝ TÁBOR - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

26.07.2015: Milí rodičia, je možnosť sa elektronicky prihlásiť na Detský letný tábor 2015. Neváhajte!

viac informácií

Spevokol v Nitre

01.07.2015: 12. 6. 2015 náš spevokol spolu s pánom farárom Marcelom Matavom navštívil jedno z najkrajších miest na Slovensku - Nitru ...

viac informácií

Misie vo farnosti 20. až 28.6.2015

15.06.2015: Očakávaný čas sa priblížil. 20. júna prídu k nám pátri misionári - redemptoristi, aby nám umožnili ešte viac prehĺbiť našu vieru.

viac informácií

Závery z farskej rady 3.5.2015

10.05.2015: V nedeľu 3.mája sa konalo stretnutie členov farskej rady, kde boli prijaté viaceré závery pre život našej farnosti. Veríme, že sa nám podarí s Božou pomocou tieto zámery splniť.

viac informácií

eRko stretko - ODHODLANIE ŽIŤ S KRISTOM

04.05.2015: Deti sa učili, ako sa odhodlať žiť s Pánom Ježišom.

viac informácií

eRko stretko: "Ja som vinič a vy ratolesti"

04.05.2015: eRko stretko v duchunedeľného evanjelia "Ja som vinič a vy ratolesti"

viac informácií

Výzdoba Veľkonočné sviatky 2015

04.05.2015: Pozrite sa na tohtoročnú výzdobu na veľkonočné sviatky.

viac informácií

NAŠI MUŽI V SPIŠSKEJ BELEJ

04.05.2015: Stretnutie mužov dňa 1.3.2015 v Spišskej Belej.

viac informácií

Ľadové mesto na farskej záhrade!

25.02.2015: S pribúdajúcim snehom nám narástlo tajomné mestečko na farskej záhrade. Ako sa to všetko stalo?

viac informácií

eRko NARODENINY!!!

24.02.2015: Oslavovali sme UŽ PIATY ROK!!! Bola nás riadna kopa, pozrite viac.

viac informácií

Slová pápeža Františka

04.02.2015: Pápež počas audiencie vyjadril podporu slovenskej cirkvi v obrane rodiny: "Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti."

viac informácií

Nehovorme, že sa nás to netýka - Referendum o ochrane manželstva a rodiny 7.2.2015

Prezident Andrej Kiska vyhlásil na 7.2.2015 REFERENDUM O OCHRANE MANŽELSTVA A RODINY.

viac informácií

4. Hrádocký novoročný koncert

06.01.2015: 1.1.2015 o 17 hod. sme sa zišli na 4. Hrádockom novoročnom koncerte, aby sme poďakovali za starý rok a začali rok nový - slávnostne, priateľsky, jednoducho SPOLU! Veď každé poďakovanie je nový začiatok a každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom. Usporiadateľom a hlavným účinkujúcim koncertu bol náš pán kantor Metod Rakár (organ) spolu s hosťom pánom Edmundom Hatiarom (lesný roh).

viac informácií

Vianočná akadémia 2014

31.12.2014: Farská vianočná akadémia.

viac informácií

"Dobrá novináá, šťastná hodinaa!"

30.12.2014: Posolstvo Dobrej Noviny roznášali detičky a mládežníci z našej farnosti aj tieto Vianoce na Štedrý deň.

viac informácií

Rorate - Advent 2014

29.12.2014: Aj tento advent bol spestrený o ranné Rorátne omše.

viac informácií

Stretnutie mužov - Spiššké Hanušovce

28.12.2014: Dňa 23.11.2014 sa spoločenstvo mužov vydalo na spoločné stretnutie mužov a otcov do Spišských Hanušoviec.

viac informácií

Modlitby Matiek JESEŇ 2014

Trojdnie Modlitieb Matiek JESEŇ 2014

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

02.10.2014: Aj naša farnosť vzdávala vďaky Pánu Bohu za všetky plody, ktoré nám dal.

viac informácií

Koncert sakrálnej a vážnej hudby

30.09.2014: V našom farskom kostole sa uskutočnil veľmi hodnotný a duchovno - kultúrne bohatý koncert sakrálnej a vážnej hudby.

viac informácií

Detský letný tábor 2014 :) NOE

08.09.2014: Aj toto leto sa deti z našej farnosti mohli zúčastniť na Detskom letnom tábore 2014.

viac informácií

DOD - deň otvorených dverí eRko

22.07.2014: Dňa 31.5.2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v našom farskom spoločenstve detí eRko.

viac informácií

Púť do Medžugoria

08.07.2014: Požehnaný čas, množstvo zážitkov aj príležitostí na modlitbu sme prežili počas púte nielen na miesto zjavenia ale aj na spovedeľnicu sveta a miesto, kde sa nebo dotýka zeme - do Medžugoria.

viac informácií

Spevácky zbor z Banskej Bystrice

08.07.2014: Spevácky zbor z Banskej Bystrice nám prišiel spríjemniť nedeľné popoludie.

viac informácií

Oslava 10. výročia založenia DCM vo Važci. Aj my sme boli pri tom :)

01.07.2014: Dňa 28.06.2014 sa konala oslava 10. výročia založenia DCM vo Važci. Aj Hrádočania sa podieľali svojou účasťou a pomocou.

viac informácií

Modlitby matiek LETO 2014

30.06.2014: Trojdnie Modlitieb Matiek LH aj toto leto :)

viac informácií

Procesia Božieho tela 2014

29.06.2014: Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej.

viac informácií

Veľkonočná výzdoba 2014

28.06.2014: Veľkonočná výzdoba 2014

viac informácií

Veľké jubileum

27.06.2014: 24. novembra bude 100 rokov od narodenia básnika a kňaza Janka Silana. Važeckí veriaci každý mesiac organizujú stretnutie, kde si postupne pripomínajú život, dielo aj neľahkú kňažskú službu. Čas svojho života prežil aj ako kaplán v našej farnosti a tak na spomínanie na toto obdobie sme boli pozvaní aj my.

viac informácií

Spoznávame sa

09.05.2014: V našej farnosti aktívne účinkuje niekoľko spoločenstiev. V najbližších týždňoch sa budeme viac spoznávať organizáciou "otvorených stretiek", kde sú pozvaní všetci, ktorých zaujíma, ako sa formujú iné farské spoločenstvá.

viac informácií

Trojdnie MM jar 2014

Toto trojdnie je pre nás slávnostné. Práve pred 10. rokmi sme sa začali modliť v MM.

viac informácií

MLÁDEŽNÍCKY PLES 2014

16.03.2014: Dňa 1.3.2014 sa uskutočnil Mládežnícky ples v Kultúrnom dome LH vo Foajé. Pozrite si viac...

viac informácií

eRko 4. NARODENINY

15.03.2014: Aj tento rok sme vo farnosti oslávili 4. narodeniny nášho eRka spolu so všetkými eRkármi a eRkárkami a ostatnými detičkami.

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 23.2.2014 Spišská Belá

23.02.2014: V nedeľu 23.2.2014 sme sa opäť stretli muži z viacerých spoločenstiev v pastoračných priestoroch farmosti Spišská Belá. Bol priestor nielen pre občerstvenie ale aj pre vyučovanie, zdieľanie, piesne a modlitbu.

viac informácií

Pozvánka na Mládežnícky ples LH 2014

Pozývame ťa na Mládežnícky ples, ktorý sa koná 1.3.2014. Viac informácii na fb!

viac informácií

MLÁDEŽNÍCKY PLES 2014

13.02.2014: Mládežnícky ples pre všetkých od 14 až 35 rokov, ktorí majú radi zábavu, pestrý program spojený s chutnou večerou a príjemnou spoločnosťou, ktorý sa bude konať dňa 1.3.2014 o 18:00 vo Foyeri, Kultúrny dom Liptovský Hrádok.

viac informácií

Vianoce 2013

13.02.2014: Ako bolo u nás na sviatočne na vianočné sviatky.

viac informácií

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 2014

29.01.2014: Dňa 26.01.2014 sa uskutočnila ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v spolupráci našej farnosti s tunajšou ECAV, BJB a CASD.

viac informácií

Pokolednícke stretnutie

27.01.2014: Dňa 11.01.2014 sa stretli všetci účastníci Dobrej noviny, aby sme spolu zavŕšili koledovanie a strávili príjemné chvíle plné hier a aktivít.

viac informácií

DOBRÁ NOVINA 2013

08.01.2014: Aj tento rok do našim domovov zavítali koledníci Dobrej noviny.

viac informácií

3. Novoročný hrádocký koncert

03.01.2014: Tohtoročný 3. Novoročný hrádocký koncert sme viedli v duchu najkrajšej a najzákladnejšej kresťanskej modlitby Otče náš a v duchu sily modlitby ako takej.

viac informácií

Hubertská svätá omša

03.01.2014: Dňa 21.11.2013 sa v našom kostole Navštívenia P. Márie konala Hubertská svätá omša.

viac informácií

Stretávka mládežníckeho speváckeho zboru po piatich rokoch

03.01.2014: Dňa 27.12.2013 sa uskutočnila stretávka mládežníckeho speváckeho zboru po piatich rokoch.

viac informácií

Koncert Solamente

03.01.2014: Dňa 24.11.2013 sa konal v našom kostole umelecky bohatý koncert Solamente.

viac informácií

eRko stretká v plnom prúde!

03.01.2014: Aj tento rok budú eRko stretká fungovať naďalej.

viac informácií

Koncoročné stretnutie spevokolu

31.12.2013: Posledná skúška spevokolu v roku 2013

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 1.12.2013 Spišské Hanušovce

05.12.2013: Veľká výprava z nášho spoločenstva mužov zamierila v 1.adventnú nedeľu na regionálne stretnutie mužov do Spišských Hanušoviec, kde sa sa zišli s priateľmi z Ľubice, Kežmarku, Spišskej Belej a samozrejme domácimi. Bolo o čom hovoriť, na čo spomínať a za čo sa modliť.

viac informácií

Juseppe Verdi: Nabucco

04.11.2013: 31.10.2013 náš spevokol a ďalší veriaci našej farnosti spolu s pánom farárom navštívili jedno z najkrajších miest Slovenska Košice. Stredobodom nášho záujmu bola opera Juseppe Verdiho Nabucco a historické centrum mesta Košice.

viac informácií

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu v našej farnosti.

viac informácií

Trojdnie MM - jeseň 2013

Posledný septembrový víkend sme sa spojili s matkami na celom svete v modlitbách - už v nových pastoračných priestoroch...

viac informácií

Spevácky zbor

Novú sezónu 2013/14 nacvičuje spevácky zbor už v nových priestoroch

viac informácií

Podkrovie fary

V lete sme prerábali strechu a podkrovie na budove fary.

viac informácií

Národný pochod za život Košice 2013

23.09.2013: Aj z našej farnosti sme sa zúčastnili Národného pochodu za život Košice 2013, kde sme verejne vyjadrili svoj postoj k ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a poďakovali Pánu Bohu za úžasný dar života pre nás, naše deti a vnúčatá.

viac informácií

Koncert "Venované Hrádočanom"

21.09.2013: Vo štvrtok 19.09. sa v našom kostole uskutočnil koncert "Venované Hrádočanom", kde hlavná časť programu patrila komornému speváckemu súboru Una Corda pri ZUŠ v Dolnom Kubíne.

viac informácií

Detský letný tábor 2013

16.08.2013: Ako si eRkári nažívali na tábore spolu s eRko deťmi :)

viac informácií

Odpustová slávnosť 2013

03.08.2013: Dňa 07.07.2013 sa konala v našom kostole Odpustová slávnosť, ktorú celebroval pán kaplán, pôsobiaci v Okoličnom - náš rodák Jozef Surovček.

viac informácií

Krst a 1. sväté prijímanie mladých ľudí

Po dlhšej príprave v nedeľu 30. júna 2013 aj niektorí naši mladí prijali sviatosť krstu a eucharistie.

viac informácií

Trojdnie MM - leto 2013

Posledný júnový vikend sme mali v našej farnosti trojdnie Modlitieb matiek

viac informácií

Farský guláš

V nedeľu ožila farská záhrada spevom i športom. Vôňa guláša pozývala všetkých farníkov k príjemnému popoludniu.

viac informácií

1. sväté prijímanie

25.06.2013: Poslednú májovú nedeľu prijali naši tretiaci prvý raz Eucharistiu.

viac informácií

Farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra

15.06.2013: Dňa 15.06.2013 sa uskutočnila farská púť - Hronský Beňadik, Ostrihom, Nitra. Účastníci boli všetci zúčastnení:)

viac informácií

Regionálne stretnutie mužov 02.06.2013 v Liptovskom Hrádku

07.06.2013: V nedeľu 02.06.2013 sa v našej farnosti uskutočnilo ďalšie Regionálne stretnutie mužov. Stretnutie začínalo svätou omšou o 10.00 a vyvrcholilo súťažou v hode budzogáňom.

viac informácií

Veľkonočný poklad

11.04.2013: Veľkonočný poklad je objavený! eRkári, eRkárikovia s eRko rodičmi spojili svoje sily, aby objavili to, čo je v našich srdciach najdrahšie a čo je ten skutočný poklad v nás?

viac informácií

VEĽKOPIATKOVÁ KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH 2013

03.04.2013: Tento rok sa postarali o dôstojnosť a spomienku na krížovú cestu Pána Ježiša mládežníci z našej farnosti.

viac informácií

Veľká noc 2013

03.04.2013: Tento rok sme slávili veľkonočné sviatky v dňoch 28.3 - 1.4.2013. Tu je zopár záberov z kostola a fotografie Božieho hrobu.

viac informácií

Detská krížová cesta 2013

02.04.2013: Aj tento rok sa uskutočnila krížová cesta detí v Liptovskom Hrádku.

viac informácií

Veľkonočné požehnanie Svätého Otca "Urbi et Orbi"

31.03.2013: Slávnosť vzkriesenia na Svätopeterskom námestí zakončil Svätý Otec pápež František požehnaním "Urbi et Orbi".

viac informácií

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

28.03.2013: Pozývame všetkých mladých, ktorí by chceli pomôcť alebo zúčastniť sa na krížovej ceste na Veľký piatok (29.3.2013 o 17:00).

viac informácií

Ako sme si oživili našu vieru

25.03.2013: Deti počas dvoch mesiacov sa zoznámili s novým výchovným programom eRka s názvom "oŽIv ViERu".

viac informácií

25. marec - Deň počatého dieťaťa

23.03.2013: 25. marec - Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu.

viac informácií

Biely dym z komína na Sixtínskej kaplnke

13.03.2013: 13.03.2013 bol v piatom skrutíniu zvolený nový pápež, nástupca Benedikta XVI., ktorý opustil svoj úrad 28. februára 2013.

viac informácií

Veľké stretnutie MM - Svit 15. až 17. marca 2013

Milí priatelia, v marci bude vo Svite veľké stretnutie MM.

viac informácií

Jasličková pobožnosť 2012

20.02.2013: Ako každoročne sa aj na Vianoce 2012 viacerí zapojili svojím účinkovaním do Jasličkovej slávnosti. Nechýbali najmenší anjeli, väčší anjeli, mládežnícky spevokol Pohoda, pastieri, veľký spevokol a príbeh.

viac informácií

Diecézny časopis Spišského biskupstva

18.02.2013: Spišské biskupstvo vydáva elektronický časopis zverejňovaný na svojej webstránke.

viac informácií

Novoročný koncert

Čo môže byť krajšie a slávnostnejšie ako začať nový rok hudbou na oslavu Boha a života?

viac informácií

Trojdnie MM - zima 2013

15.02.2013: Modlitebné trojdnie sa koná každý štvrťrok. Len miesto Vianoc býva presunuté na január.

viac informácií

oŽIv ViERu! nový výchovný program pre deti

13.02.2013: Buď aj TY súčasťou nového výchovného programu. Prináša Ti nepoznané zážitky s novými ľuďmi. Naučí ťa zaujímavým veciam a skúsenostiam, či povzbudí vo viere a budovaní vzťahov s kamarátmi.

viac informácií

Pápež Benedikt XVI. sa slobodne vzdal svojho úradu Námestníka Sv.Petra

11.02.2013: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska zverejnila správu o odstúpení pápeža Benedikta XVI. zo svojho úradu 28.2.2013.

viac informácií

Národný týždeň manželstva 2013

10.02.2013: Od 11. do 17. februára prebieha na Slovensku už tretí ročník Národného týždňa manželstva, tohto roku pod sloganom: Vernosť nie je slabosť.

viac informácií

Quo vadis

10.02.2013: Muzikál napísaný podľa románu Henryka Sienkiewicza nás uchvátil strhujúcim dejom, dojemnosťou prežívania lásky, viery a hrdinstva ľudí prahnúcich po pravých hodnotách života.

viac informácií

Vyhľadávanie

Novinky

Adorácia rodín za rodiny v našej farnosti 13.8.2019

12.08.2019: V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapája do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a potom sa budeme striedať až do 20.00 hod.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2019

01.07.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

Novoročný koncert

02.01.2019: 1. 1. 2019 o 17hod. sa konal v našom chráme 8. Hrádocký novoročný organový koncert.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution