Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Naši muži v Spišskej Belej

[pridané: 27.02.2011]

Regionálne stretnutie mužov v Spišskej Belej

Ďalšie regionálne stretnutie mužov sa konalo v nedeľu 27.2.2011 v Spišskej Belej, kde sme sa zišli v osvedčenom zložení z farností Spišské Hanušovce, Spišská Belá, Kežmarok a Liptovský Hrádok. Po svätej omši a presune do farských priestorov sa konala katechéza, v ktorej náš pán farár predstavil ďalšieho veľkého muža biblie sv. Jozefa. Na základné predstavenie jeho vlastností bol použitý úryvok Matúšovho evanjelia Mt1,18-24, kde zjavenie prezentoval ako zvestovanie sv. Jozefovi. Pri podrobnejšom skúmaní sa odkryli veci, ktoré majú svoje miesto aj v našom súčasnom živote mužov v 21.storočí:

  1. Jozef nebol len veriacim mužom, ale bol mužom viery.
  2. Jozefovi Boh zvestoval veci priamo. Nepoužil na to ľudí. Vec, ktorú mu chcel oznámiť, bola taká dôležitá, že mu ju oznámil bez sprostredkovateľa.
  3. Jozef zvestovanie prijal bez pochybností. Okamžite sa zariadil tak, ako si to vypočul od Boha. Oddal sa do služby, pretože to, čo mu bolo zjavené, prijal ako Božiu vôľu.
  4. Jozef bol vo svetle. Nebol v tieni Panny Márie, bola mu zverená dôležitá úloha pozemského otca Ježiša, Jeho ochrana, starostlivosť, výchova.

Aj pre nás mužov je toto uvedomenie výzvou do budúcich dní.

  1. Aby sme neboli len veriacimi mužmi, ale mužmi viery.
  2. Aby sme boli vnímaví na to, čo a ako nám Boh hovorí.
  3. Aby sme Božie výzvy prijímali bez pochybností, aby sme sa zbavili svojej pohodlnosti, a aby sme sa s ochotou dávali do služby, hoci sa zdanlivo vydávame na krehkú a neznámu pôdu.
  4. Aby sme sa neskrývali do tieňa svojich manželiek, aby sme im z pohodlnosti nenechávali zodpovednosť za vieru vo svojich rodinách a spoločenstvách, aby sme prijímali dôležité zverené úlohy.

Potom nasledovala modlitba chvál, ďakovania a prosieb.

Po obede v skupinkách sme si pripomenuli prežité dni a naplánovali ďalšiu akciu na druhú polovicu mája, keď by už mali kvitnúť stromy v našej farskej záhrade.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

14.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18:00, štvrtok 8.00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

07.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú už podľa letného rozpisu. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution