Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Naši muži v Spišskej Belej

[pridané: 27.02.2011]

Regionálne stretnutie mužov v Spišskej Belej

Ďalšie regionálne stretnutie mužov sa konalo v nedeľu 27.2.2011 v Spišskej Belej, kde sme sa zišli v osvedčenom zložení z farností Spišské Hanušovce, Spišská Belá, Kežmarok a Liptovský Hrádok. Po svätej omši a presune do farských priestorov sa konala katechéza, v ktorej náš pán farár predstavil ďalšieho veľkého muža biblie sv. Jozefa. Na základné predstavenie jeho vlastností bol použitý úryvok Matúšovho evanjelia Mt1,18-24, kde zjavenie prezentoval ako zvestovanie sv. Jozefovi. Pri podrobnejšom skúmaní sa odkryli veci, ktoré majú svoje miesto aj v našom súčasnom živote mužov v 21.storočí:

  1. Jozef nebol len veriacim mužom, ale bol mužom viery.
  2. Jozefovi Boh zvestoval veci priamo. Nepoužil na to ľudí. Vec, ktorú mu chcel oznámiť, bola taká dôležitá, že mu ju oznámil bez sprostredkovateľa.
  3. Jozef zvestovanie prijal bez pochybností. Okamžite sa zariadil tak, ako si to vypočul od Boha. Oddal sa do služby, pretože to, čo mu bolo zjavené, prijal ako Božiu vôľu.
  4. Jozef bol vo svetle. Nebol v tieni Panny Márie, bola mu zverená dôležitá úloha pozemského otca Ježiša, Jeho ochrana, starostlivosť, výchova.

Aj pre nás mužov je toto uvedomenie výzvou do budúcich dní.

  1. Aby sme neboli len veriacimi mužmi, ale mužmi viery.
  2. Aby sme boli vnímaví na to, čo a ako nám Boh hovorí.
  3. Aby sme Božie výzvy prijímali bez pochybností, aby sme sa zbavili svojej pohodlnosti, a aby sme sa s ochotou dávali do služby, hoci sa zdanlivo vydávame na krehkú a neznámu pôdu.
  4. Aby sme sa neskrývali do tieňa svojich manželiek, aby sme im z pohodlnosti nenechávali zodpovednosť za vieru vo svojich rodinách a spoločenstvách, aby sme prijímali dôležité zverené úlohy.

Potom nasledovala modlitba chvál, ďakovania a prosieb.

Po obede v skupinkách sme si pripomenuli prežité dni a naplánovali ďalšiu akciu na druhú polovicu mája, keď by už mali kvitnúť stromy v našej farskej záhrade.

Vyhľadávanie

Novinky

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2020

27.02.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Národný týždeň manželstva 9.2. - 16.2.2020

09.02.2020: Podujatia v rámci 10.ročníka Národného týždňa manželstva sa konajú aj v Liptovskom Hrádku

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

15.01.2020: V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Najbližší termín duchovných cvičení pre tých, ktorých sa týka umelý potrat, je 31.1. - 2.2. 2020.

Novoročný koncert

06.01.2020: 1. 1. 2020 o 17 hod. sa uskutočnil v našom chráme 9. Hrádocký novoročný organový koncert

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na 1.adventnú nedeľu

01.12.2019: Na prvú adventnú nedeľu sa všetkým veriacim prihovorili otcovia biskupi Slovenska svojím pastierskym listom, ktorý sa čítal na všetkých svätých omšiach.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution