Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Trojdnie MM jar 2011

[pridané: 25.03.2011]

Trojdnie MM jar 2011

Na modlitbách matiek kladieme ku krížu mená našich detí a prosby za ich požehnanie, aj milosti pre naše rodiny, aj rodiny všetkých matiek, ktoré sa spoločne modlia.

V spoločnom marcovom modlitbovom trojdní sme sa aj v našom chráme pripojili k mamám nielen modlitbou ale aj účasťou na celoslovenskom stretnutí matiek vo Svite. Trojdnie sme začali modlitbou krížovej cesty za nenarodené deti.

Symbolmi nášho modlitbové trojdnia sme sa pripojili k Ježišovmu utrpeniu a víťazstvu nad smrťou. V piatok sme odprosovali za naše hriechy. Symbolom nášho hriechu bol pokrčený čierny kúsok papiera, ktorý sme položili k Ježišovým nohám pod kríž.

Za symbol sobotného stretnutia sme vybrali kvapku krvi. Je to symbol utrpenia, ale aj symbol nádeje a odpustenia, ktorým sa pripájame symbolicky k Ježišovmu utrpeniu, ale aj k novej nádeji, ktorú nám prináša. "Pane Ježišu, odovzdávam ti túto kvapku krvi, pripájam svoje utrpenie k Tvojmu utrpeniu. Pomôž zahojiť rany, ktoré sme spôsobili iným. Pomôž nám v modlitbách odpustiť tým, ktorí ubližujú nám a našim deťom. Obráť ich myšlienky a činy, aby konali dobro a hľadali tvoje svetlo a vytvárali tak bezpečný svet pre naše deti a deti našich detí..."
Na nedeľnom modlitbovom stretnutí sme chválili a ďakovali Bohu za všetko, čo urobil v našich životoch, v našich rodinách, v našich spoločenstvách... Symbolom nedeľného stretnutia bola horiaca sviečka, ktorú sme položili na kríž ako symbolzmŕtvychvstania Pána Ježiša, ako symbol víťazstva nad smrťou.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution