Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

[pridané: 07.03.2021]

Milí farníci, dnes sa podelíme o takúto myšlienku Božieho slova.

Prežívame udalosti,  ktorých sme súčasťou. Okolo nás je väčší, či menší ruch podľa okolností našich životov. Ten vonkajší ruch vstupuje aj do nášho vnútra v podobe myšlienok, pocitov, názorov, hodnotení, nálad.....v mnohom je v nás odraz sveta a jeho ruchu, starostí a radostí, ktoré svet má. Tak to je, lebo sme s ním spojení.

Je tu však aj druhé spojenie s Neviditeľným. Teda s Bohom. Preto naše vnútro môže byť jeho chrámom. Aj Boh nás môže a chce napĺňať svojimi myšlienkami, pocitmi, postojmi....Pán Ježiš to povedal slovami : "Ja a Otec prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" Jn 14,23

Myslím, že túžime prežívať aj iný odraz ako len ten zo sveta. Odraz Boha a jeho sveta. Pán Ježiš to nazýval aj božím kráľovstvom. Hovorí, že božie kráľovstvo je vo vás. O to sa tiež modlíme v Otče náš - príď kráľovstvo tvoje. Nielen to konečné ale aj terajšie, teda v nás, ako to povedal Pán Ježiš apoštolom.

Túto milosť žehnám každému z nás.

Marcel Matava, farár

Pastoračná skúsenosť týchto dní:

Kňazovi umožňujú v nemocnici Lipt. Mikuláš aj službu Covid pacientom i v ťažkom stave. Preto ak je nutné a potrebné navštíviť a poslúžiť, prosím, kontaktujte ma.

Vyhľadávanie

Novinky

Opäť sa môžeme zúčastniť na bohoslužbe

17.04.2021: Bohoslužby od pondelka 19.4.2021 sú opäť prístupné aj pre veriacich, hoci s viacerými obmedzeniami.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2021: V týždni od 19.4.2021 do 25.4.2021 budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania. Máme k dispozícii spracované myšlienky z posolstva Sv. Otca Františka na túto príležitosť.

Príhovor pána farára na 2. veľkonočnú nedeľu

11.04.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Jn 20, 19 - 31

Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva

10.04.2021: Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva pozývajú k modlitbe za obete pandémie.

Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu

04.04.2021: Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania a želanie požehnaných veľkonočných sviatkov v sile Pánovho vzkriesenia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution