Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Spevokol v Nitre

[pridané: 01.07.2015]

12. 6. 2015 náš spevokol spolu s pánom farárom Marcelom Matavom navštívil jedno z najkrajších miest na Slovensku - Nitru, ktorá zohrala v dejinách slovenského národa významnú úlohu, a preto jej právom patrí prívlastok Matka slovenských miest.


S mestom Nitra sú spojené počiatky slovenských dejín, mená Pribinu, Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda, i zmienka o prvom kresťanskom chráme na našom území a o zavedení prvého slovienskeho písma.
„Sedem vŕškov“, medzi ktoré patrí Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Čermáň, spolu s Martinským vrchom a samotným Zoborom - vytvárajú peknú panorámu a znalci si ich dovoľujú porovnávať napríklad s podobným situovaním Ríma - i takto sa dá podčiarknuť prekrásna poloha mesta pod Zoborom.

Cieľom našej cesty boli tieto nitrianske skvosty:

  1. Nitriansky hrad – je dominantou mesta a od roku 1962 je súbor hradných stavieb národnou kultúrnou pamiatkou.

V areáli hradu, obklopenom hradbami, stojí na najvyššom mieste biskupská katedrála – pozostávajúca z troch kostolov : z románskeho kostola sv. Emeráma, z gotického tzv. Horného kostola a z ranobarokového tzv. Dolného kostola.(tzv. Pribinov kostolík)

Kostol sv. Emeráma – je to románska stavba, postavená pravdepodobne v 11.storočí. Je prvou zachovanou stavbou na hrade.

Horný kostol – bol postavený v rokoch 1333 – 1355, neskôr zreštaurovaný a barokovo upravený. Definitívnu podobu získal v roku 1710 – 1732 pri prestavbe. Najstaršou časťou interiéru je kovová krstiteľnica (1643). Horný kostol patrí medzi najcennejšie sakrálne interiéry na Slovensku. Vchádza sa do neho širokým schodiskom cez Dolný kostol, ktorý je najmladšou časťou chrámového komplexu.

Dolný kostol postavený (1622 - 1642) v ranobarokovom štýle. Vzácnou umeleckou pamiatkou je hlavný oltár Snímanie kríža (1662) od rakúskeho autora Johanna Perneggera

Pribinov kostolíkv ňom nám – spevokolistom učarovali výklenky, ktoré plnili funkciu zosilňovačov, takže našim speváčkam sa pri tej istej intenzite hlasu zvuk tónov čoraz viac zosilňoval, až zaplnil každučké miesto v chráme, jednoducho čarovné!

V priestoroch Nitrianskeho hradu sme navštívili i múzeum „ sakrálnych pokladov“, v ktorom boli uschované kalichy, monštrancie, evanjeliáre, vzácne historické listiny atď.


 

  1. Piaristický kostol, kláštor a gymnázium (1701) – táto baroková stavba je pamiatkou Dolného mesta. V interiéri možno obdivovať neskorobarokové nástenné maľby. Na gymnáziu sa vyučuje od roku 1703 až dodnes.
    Rád piaristov, známy ako rehoľa zbožných škôl, prišiel do Nitry v roku 1698 s cieľom vychovávať a vyučovať deti chudobných. O tri roky neskôr položil základný kameň svojho kláštora. Piaristický kláštor vznikal po etapách v súčinnosti s výstavbou barokového Kostola sv. Ladislava.

  2. Kostol Matky Božej je to katolícky kostol nachádzajúci sa na Kalvárii, pôvodne gotický  a spomínaný už v roku 1506. Pri prestavbe v roku 1878 stratil svoj pôvodný charakter. Kostol je jednoloďový rozšírený prístavbou sakristie a severnej kaplnky. Vnútorné zariadenie je nové okrem plastík a sôch, ktoré sa zachovali.

  3. Kalvária je pútnickým miestom od začiatku 18.storočia. Tvorí ju 14 kaplniek – štrnásť zastavení Krista na krížovej ceste (1885).Na vrchole sa vypína centrálna kaplnka sv. Kríža.

     

Prehliadku mesta sme ukončili predstavením muzikálu Tisícročná včela v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Divadlo Andreja Bagara – je moderná stavba, ktorá je dominantou pešej zóny v centre mesta. Krásnu hlavnú oponu zdobí námet Veľkej Moravy. Tvorí najmä kultúrnu zložku Nitry, v ktorej sa konajú rôzne divadelné hry, komédie, drámy ale i plesy a iné kultúrne podujatia. Každoročne sa organizuje multimuzický festival Divadelná Nitra.

 

Zrazu sme boli opäť doma, na Liptove a videli sme pravú tvár jednoduchého slovenského národa – jeho radosti, trápenia, ťažký pracovitý život .

Čo bolo hlavnou myšlienkou predstavenia, ktoré vzniklo na základe predlohy románu Petra Jaroša?

Nič na svete nie je dôležitejšie ako prežiť svoj život čestne, držať pokope ako jedna rodina v dobrom a zlom, vychovať deti a naučiť ich správnym hodnotám, vážiť si Slovensko a na sklonku života uložiť svoje kosti do rodnej zeme!


 

Všetci ďakujeme za prekrásny deň prežitý v Nitre pánovi farárovi, ktorý našu púť požehnal a sprevádzal nás, informačnému centru v Nitre, ktoré nám vo všetkom s ochotou vyšlo v ústrety, a hlavne nášmu

SUPER SPRIEVODCOVI PAMIATKAMI NITRY –

  •  pánovi Matejovi Šiškovi, ktorého obrovské znalosti histórie Nitry nás fascinovali a vzbudili v nás veľkú hrdosť na všetko, čo náš malý slovenský národ v dejinách dokázal.

Úprimné Pán Boh zaplať!


 


 


 


 

Vyhľadávanie

Novinky

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2020

04.07.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Detský letný tábor farnosti

25.06.2020: Aj tohto roku sa eRKo animátori z našej farnosti podujali zorganizovať letný denný tábor v termíne 3. až 7.augusta 2020. Účastnícky poplatok je 30 EUR, pre členov eRKa 25 EUR.

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach je zrušený

17.06.2020: Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution