Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

CSE - celoslovenské stretnutie eRkárov 2012

[pridané: 31.08.2012]

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko zorganizovalo počas víkendu od 31. augusta do 2. septembra 2012 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 mladých ľudí.

V úvode stretnutia eRkári odhalili logo svojej novej ročnej témy “Za pokladom viery” a dozvedeli sa, ako si poskladať školský rok s eRkom. Organizátori predstavili motivácie a kalendár aktivít pre deti ako Dobrá novina, Detský čin pomoci alebo Vypni telku, zapni seba!

V piatok večer zahrali účastníkom tri hudobné kapely – HopeRise z Rajca, Odpi si z koláča z Nitry a Efata z Považskej Bystrice. Najviac sympatii získala v hlasovaní skupina Efata, ktorá bude cez časopis a internet predstavená aj ďalším členom a sympatizantom eRka.

Hlavnou prednáškou stretnutia bol príhovor PhDr. Juraja Vitteka, PhD., ktorý prítomným mladým priblížil duchovnú pedagogiku sv. Filipa Neriho v oratóriu pod názvom Veď ma za ruku. Prednášajúci predstavil výchovu ako cheiragógiu – vedenie za ruku. Tento koncept zahŕňa okrem prirodzenej výchovy (pedagogiky) aj výchovu k nadprirodzeným hodnotám. Spolu s príkladom Filipa Neriho – úspešného formátora mladých a dospelých ostanú inšpiráciou pre výchovný štýl animátorov eRka.

Okrem ďalších prednášok týkajúcich sa duchovného života a výchovy k manželstvu sa účastníci naučili aj praktické námety na stretká a tvorivé dielne. Cez svedectvá o dobrovoľníckych pobytoch v Keni a v Paraguaji boli počas workshopov povzbudení k službe druhým ľuďom. Pozvanie na stretnutie prijal aj člen medzinárodnej strešnej organizácie FIMCAP, duchovný asistent mládežníckej organizácie z Malty, Reuben Gauci. Priblížil eRkárom prácu s mládežou na Malte a v Európe a povzbudil ich k darovaniu toho, čo sa naučili, a čo zažili na Celoslovenskom stretnutí eRka.

Slávnostnú svätú omšu slávil v sobotu večer diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec. V kázni ponúkol mladým návod, ako žiť aktívne v dnešnej spoločnosti a zároveň žiť hodnoty kresťanstva.

Vyhľadávanie

Novinky

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na 1.adventnú nedeľu

01.12.2019: Na prvú adventnú nedeľu sa všetkým veriacim prihovorili otcovia biskupi Slovenska svojím pastierskym listom, ktorý sa čítal na všetkých svätých omšiach.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2019

01.11.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Adorácia rodín za rodiny v našej farnosti 13.8.2019

12.08.2019: V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapája do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a potom sa budeme striedať až do 20.00 hod.

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution