Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Trojdnie MM zima 2011

[pridané: 28.01.2011]

Trojdnie Modlitieb matiek ZIMA 2011

Toto „zimné“ trojdnie nás hrial Pán Ježiš osobitne vo Sviatosti Oltárnej.

V piatok sme odprosovali za naše hriechy. Ako symbol našich hriechov sme si vybrali kamene.
Hriech je niečo, čo nás vzďaľuje od Boha. Hriech ťaží naše svedomie a zahmlieva pravdivý obraz života. Keď sa úprimne a kajúcne vyspovedáme, stávame sa nielen lepšími, ale akoby nám spadol kameň zo srdca a približujeme sa rýchlejšie k nebu. Tento symbol sme si však vybrali aj pre to, lebo krížová cesta po ktorej kráčal Ježiš bola z kameňov. Kamene hádzali aj do Krista, keď kráčal krížovou cestou s ťažkým krížom...naše hriechy sú tiež takými kameňmi, na ktorých sa lesknú kvapky krvi Ježiša Krista....

V sobotu sme vkladali do rúk Pána Ježiša hudobné skupiny a populárne hviezdy našich detí, žehnali sme im a prosili o ich obrátenie.

V nedeľu sme chválili Pána za všetko čo urobil v našich životoch a životoch našich detí a trojdnie sme zakončili spoločným agapé, ktoré nám prichystal pán farár. Ďakujeme ☺

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution