Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy pre 7. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 19.05.2024]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok    Svätodušný pondelok    18.00    + Bernardína a Peter Zeglenovci

Utorok     féria    8.00    + Peter, Miroslav, Anna a Vlastimil 

Streda     féria   18.00   + Ľudovít

Štvrtok    Náš Pán Ježiš Kristus najvyšší a večný kňaz   8.00   + Antónia, Jozef, Magdaléna a Štefan

Piatok     féria   17.00   poďakovanie za dožitých 50 rokov Silvie 

Sobota   féria   18.00 (s nedeľnou platnosťou)   + Petronela, Anna, Ján a Viktor Šimončíkovci   

Nedeľa  (8. nedeľa obdobia cez rok)   8.00   + Tibor    a    10.00    za veriacich

Upratovanie kostola - rodičia prvoprijímajúcich detí  

Zbierka na katolícke masmédiá z minulej nedele 720 EUR. Poďakovanie za prejavenú štedrosť.

Pondelková adorácia má tému: Eucharistia a cirkev.

Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10:00 pristúpi k prvému svätému prijímaniu 31 detí. Prosba, aby ostatní veriaci využili možnosti účasti na svätých omšiach v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:00.

Letný tábor eRko má už známy termín a miesto. Bude sa konať 22. až 27.júla v Oravskej Polhore na chate Slaná voda.

 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 7. týždeň obdobia cez rok

19.05.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni sú podľa letného rozpisu bez odchýlok. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 7. veľkonočný týždeň

12.05.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie s jednou odchýlkou - v utorok 14.mája je svätá omša ráno už o 7:30. Pondelok 18:00, utorok 7:30 (zmena len pre tento týždeň), streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution