Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Oznamy pre 15. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 14.07.2024]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   Sv.Bonaventúra  18.00    + Ivo Čumpelík

Utorok     féria    8.00    + Eva Jalovecká - 2.výročie 

Streda     féria   18.00   + Ferdinand a Margita

Štvrtok    féria   8.00   za požehnanie Ľudmily - 70 rokov života

Piatok     féria   17.00    + Dušan 

Sobota     féria   18.00 (s nedeľnou platnosťou)   za pomoc božiu pre Jána a Annu   

Nedeľa  (16. nedeľa obdobia cez rok)   8.00   + Adam, Žofia, Eduard, Jana a Miloš    a    10.00    za veriacich

Upratovanie kostola - 3. ruža  

 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 16. týždeň obdobia cez rok

21.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa letného rozpisu s dvomi odchýlkami, v stredu a vo štvrtok svätá omša nebude, pán farár sa zúčastňuje s mládežou na ERKO tábore. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda svätá omša nebude, štvrtok svätá omša nebude, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 15. týždeň obdobia cez rok

14.07.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni sú podľa letného rozpisu. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

BOŽIE TELO 2024

30.05.2024: Slávili sme sviatok Božieho tela

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution