Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy pre 1. adventný týždeň

[pridané: 03.12.2023]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   féria  16.30     + Jozef a Anna

Utorok    féria  6.00     + Ján a Mária

Streda    Sv. Mikuláš   16.30    + Jozef, Anna a Jozef

Štvrtok   féria    8.00    + Zdenka Šoltésová - 1.výročie

Piatok    Nepoškvrnené počatie Panny Márie     8.00   za veriacich  a  17.00    + Miloš a Angela

Sobota    féria    18.00  (s nedeľnou platnosťou)    + Štefan a Emília Karhút

Nedeľa  (2. nedeľa adventného obdobia)     8.00  + Ján Dúbrava - 3.výročie   a    10.00    za veriacich  

Upratovanie kostola v sobotu 9.12.2023 - ruža č. 3

Nepísané oznamy:

1. Prosba o zvýšenú bezpečnosť pri ceste do kostola - cesta potme, pri námraze...

2. Už je možné zapisovať úmysly svätých omší na rok 2024

3. Dnes 3.12. o 16:00 v našom kostole je koncert skupiny VOISING

4. Od adventu začína príprava detí na 1.sväté prijímanie. 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 1. adventný týždeň

03.12.2023: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 odchýlkami. Počas adventu budú utorkové ranné sväté omše o 6.00 a v piatok na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16:30, utorok 6:00, streda 16:30, štvrtok 8:00, piatok 8:00 a 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Liturgia domácej cirkvi Advent a Vianoce 2023

02.12.2023: V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" je už pripravená Liturgia domácej cirkvi pre Advent a Vianoce.

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok

26.11.2023: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu s jednou odchýlkou (v sobotu 2.12. na prvú sobotu v mesiaci december bude svätá omša aj o 8.00). Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2023

09.11.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Svätý Otec všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete

02.10.2023: V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution