Zamyslite sa: Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. [Žalm 33, 14-15]

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

[pridané: 14.04.2024]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok  féria  18.00     za požehnanie rodín Petra a Pavla 

Utorok   féria   8.00   + z rodiny Palušákovej a Hudáčkovej

Streda    féria   18.00    + Štefan Tučok 

Štvrtok   féria  8.00     + z rodiny Mydliarovej

Piatok     féria  17.00    + Krištof, Mária a Ivan

Sobota    féria    18.00  (s nedeľnou platnosťou)    + Juraj a Pavol

Nedeľa    4. veľkonočná nedeľa     8.00  za požehnanie rodiny Dubjelovej a Ilavskej   a    10.00    za veriacich

Upratovanie kostola v sobotu 20.4.2024 - ruža č. 1

Tento týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na kňažský seminár.

Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú
sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho
stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier
našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy
podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských
hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia.
Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa.

Váš biskup František.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

14.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18:00, štvrtok 8.00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

07.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú už podľa letného rozpisu. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution