Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek sa presúva do domáceho prostredia

[pridané: 27.01.2022]

Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek plánované na 28. až 30.januára v kostole sa pre izoláciu (karanténu, chorobu,...) viacerých matiek v kostole neuskutoční. Odporúčame však všetkým absolvovať celý plánovaný program doma. Pandemická situácia je taká, že zodpovednosť nás vedie k rozhodnutiu maximálne obmedziť stretávanie a vyhnúť sa blízkym kontaktom, nechceme však zrušiť pravidelné trojdnie úplne, ale absolvovať ho v pokore aspoň takouto formou. 

Z januárového listu vyberáme

Januárové trojdnie MM
Posledný januárový víkend nás čaká modlitebné trojdnie. Dnes sa nebudeme môcť stretnúť. Ale duchovne budeme určite spojené a Duch Svätý sa bude vznášať nad celou zemou.
Príprava na trojdnie spočíva v prvom rade v modlitbe a v opakovanom čítaní Božieho slova na daný deň. Hneď ráno, si môžeme vzbudiť úmysel daného dňa a pripojiť sa v duchu k matkám celého sveta. 

Ak sa k modlitbám trojdnia pripojíme doma, pripravme si dopredu úryvky Svätého písma na každý deň, aby sme ich mohli počas dní trojdnia „prežúvať“. Prežúvať znamená čítať veľakrát.

28.január – v piatok robíme pokánie za naše hriechy. Pýtajme sa Pána Ježiša, čo máme v našom živote zmeniť. Aký náš osobný hriech prekáža jeho milosti. Ž 77, 2 – 4.

29.január – v sobotu prosíme za obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Modlíme sa za všetkých, ktorých činy negatívne ovplyvňujú naše deti. Cez drogy, pornografiu, hazardné hry, škodlivé médiá, zlé učenie, deštruktívnu hudbu atď... Prosíme Pána, aby im odpustil a zmenil ich srdcia. Prosíme o milosrdenstvo pre nich. Modlíme sa za všetky úmysly, ktoré nám Pán kladie na srdce, zvlášť za naše rodiny a našu krajinu. Prosíme o zmierenie a odpustenie. Ezd 9, 4 – 6.  

30.január – v nedeľu je deň radosti a chvál. To by mala cítiť aj naša rodina. Tento deň môžeme vypnúť mobil, pripraviť slávnostný obed a viac sa venovať rodine, aby všetci cez nás cítili, že sú pre nás vzácni. Potrebujú to najmä naši manželia a deti. Prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla. Ž 148, 1 – 4.

Rok 2022 v MM – múdre srdce je srdce vďačné

Minulý rok sa v MM niesol v znamení múdrosti matkinho srdca. Táto téma vyšla z modlitby koordinátoriek MM celého Slovenska a bola veľkým požehnaním, lebo nám cez slová nášho duchovného otca Mariána Dragúňa otvorila nový pohľad na bohatstvo ukryté v strede našej knižočky MM. A Pán nás naozaj viedol k múdrosti nášho srdca.

Koncom roka 2021 pri vianočnom stromčeku v našej kaplnke sa začala črtať téma pre rok 2022:  múdre srdce je srdce vďačné. Neplánovane bolo všetko čisto biele: ozdoby, kvety, biela tráva. Biela farba akoby ožiarila celú kaplnku. Pýtali sme sa, čo nám Pán tým chce povedať.

Biela je farba čistoty. Spomenula som si na slová pátra Michala v Litmanovej: „Čisté srdce je srdce vďačné.“ Naša cesta k Pánovi tento rok vedie cez vzdávanie vďaky. Budeme sa učiť ďakovať za malé, obyčajné, veľmi konkrétne každodenné veci. Nezostane nám čas šomrať a sťažovať sa na to, čo nemáme, ak celé svoje srdce upriamime na veci, situácie a ľudí, za ktoré môžeme Pánu Bohu ďakovať. A Pán bude očisťovať a uzdravovať naše srdcia. Veď vďačnosť je podkladom pre každú radosť a pokoj. Aj pre každý zázrak.

V knihe Ann Voskampovej: Tisíc darov, autorka píše, ako sa práve cez vďakyvzdanie dostala z ťažkých depresií a zranení, ktoré mala z detstva. Uvedomila si, že Ježiš v predvečer svojho utrpenia vzal chlieb a víno a vzdával Bohu vďaky. V predvečer svojho utrpenia. Vzdával vďaky a ustanovil Eucharistiu – urobil najväčší zázrak. Eucharisteo znamená v gréckej reči vďakyvzdanie.  Pomôckou pre nás môže byť, ak si vďaky budeme písať do osobného zápisníka. A keď nám bude ťažko a nebudeme vidieť nič, za čo by sme mohli ďakovať, budeme čítať to, čo tam už máme napísané.

V knižočke MM v každej modlitbe od 1. po 9. je poďakovanie a prosba. Pán nás pozval do MM ako mamy a naše materstvo mu je veľmi drahé. Uvedomili sme si opäť, že MM sú pre nás mamy školou. My mamy vieme, že pre deti je prirodzené od malička hovoriť daj, ale prosím a ďakujem ich treba naučiť. Raz som pri modlitbe mala obraz a videla som nás, mamy, ako malé päťročné dievčatká. Sedeli  sme na zemi okolo knižočky MM a Boh Otec nás učil prosiť a ďakovať.  Vnímala som Jeho veľkú lásku ku každej z nás.

Milé mamičky, sme pozvané učiť sa denne ďakovať za malé, nepatrné, konkrétne veci. Nech Pán otvorí oči nášho srdca a očistí naše rany, aby sme mohli byť v našich rodinách prístavom nádeje pre našich najbližších a pre tých, ktorých nám pošle.

Tešíme sa na duchovné stretnutie s Vami počas trojdnia. Budeme očakávať Vaše svedectvá z tých vzácnych dní. Buďte požehnané a buďte požehnaním.

Za nás všetkých s láskou
mama Jana

„Radosť z ohlasovania evanjelia žiari vždy na pozadí vďačnosti. Je to milosť, ktorú si potrebujeme stále vyprosovať.“    pápež František

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 9. týždeň obdobia cez rok

04.06.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 výnimkou - vo štvrtok na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude svätá omša aj večer o 18.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00 a 18.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 8. týždeň obdobia cez rok

28.05.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 odchýlkou - v sobotu (na prvú sobotu mesiaca jún) bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2023

16.05.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Letný pobytový tábor eRko Tatranská Lomnica 6. - 12.augusta 2023

02.05.2023: Naši erkári pozývajú aj tohto roku deti od 6 do 12 rokov na letný pobytový tábor v Tatranskej Lomnici v termíne 6. - 12.augusta 2023.

Podporme hlasovaním Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

25.03.2023: Kostol sv.Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bol nominovaný na cenu "Kultúrna pamiatka roka - Fénix". Je možné hlasovať 1x denne na podporu tohto projektu.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution