Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Oznamy pre Vianoce 2023

[pridané: 24.12.2023]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   Narodenie Pána   8.00  za veriacich   a    10.00    za ružu číslo 4

Utorok    Sv. Štefan    8.00  + Štefana  a    10.00    na úmysel

Streda    Sv. Ján     16.30   za požehnanie rodiny Čajkovej

Štvrtok    Sv. neviniatka     8.00     + Eduard, Františka a Eva

Piatok     féria   17.00   na úmysel 

Sobota  féria   18.00 (s nedeľnou platnosťou)    + z rodiny Jančekovej, Sochorovej a Staroňovej    

Nedeľa  (Nedeľa Svätej rodiny)   8.00   za požehnanie rodiny Dzuríkovej a Jambrichovej      a    10.00   za veriacich  

Upratovanie kostola v sobotu 30.12.  má na starosti ruža č. 1.

Koledovanie Dobrá novina je naplánované na utorok 26.12., začne po 1.svätej omši o 9:00.

Betlehemské svetlo bude v predsieni kostola.

Diecézny biskup František zostavil a zverejnil liturgiu domácej cirkvi pred Štedrou večerou. Je k dispozícii na tomto odkaze.

Sväté omše na Štedrý deň sú o 16.00 a 24.00.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution