Zamyslite sa: Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! [1 Pt 3,8]

Oznamy pre 34. týždeň v období cez rok

[pridané: 20.11.2022]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   Obetovanie Panny Márie   16.30    za požehnanie rodín

Utorok   Sv. Cecílie     8.00   za jubilujúcu Beátu s rodinou

Streda   féria    16.30   + Ján a Karol

Štvrtok  Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov    8.00   + Emília Flajsová - 10.výročie  

Piatok   Sv. Kataríny Alexandrijskej   17.00   + z rodiny Adamcovej, Ambrózovej, Zemanovej a Švihrovej

Sobota  féria     18.00 (s nedeľnou platnosťou)    + Magdaléna Lacková 

Nedeľa  1. adventná nedeľa   8.00   + Milan Mezovský     10.00   za veriacich      

Upratovanie kostola v sobotu 26. novembra má na starosti ruža č. 4.

Na 1. adventnú nedeľu sa uskutoční zbierka na Spišskú katolícku charitu.

Pri svätých omšiach na 1. adventnú nedeľu budú požehnané adventné vence.

 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 1. adventný týždeň

27.11.2022: Sväté omše budú počas celého týždňa podľa zimného harmonogramu. Výnimkou je utorok, keď počas adventu bude rorátna svätá omša so začiatkom o 6.00 a na prvú sobotu bude sväatá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 6.00, streda 17.00, štvrtok 8.00, piatok o 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 34. týždeň v období cez rok

20.11.2022: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2022

19.11.2022: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution