Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 26.11.2023]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   féria     16.30    + Milan Mezovský

Utorok    féria    8.00    + Margita

Streda    féria     16.30   za pomoc božiu pre Janu

Štvrtok   (Sv. Ondrej)     8.00     + Jozef Bartoš - 10.výročie

Piatok     féria   17.00   + Ján

Sobota  féria   8.00  (prvá sobota v mesiaci)  + za zosnulých z rodiny Birkovej a Gorkovskej  a   18.00 (s nedeľnou platnosťou)    + Martin, Anna, Ján a Zuzana    

Nedeľa  (1. adventná nedeľa)   8.00   za veriacich     a    10.00   + z rodiny Kováčovej  

Upratovanie kostola v sobotu 2.12.  má na starosti ruža č. 2.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční diecézna zbierka na Spišskú katolícku charitu.

Počas adventu sa stretnutie eRKo koná každú sobotu.

Pozvanie diecézneho otca biskupa Františka Trstenského na celodiecéznu adoráciu:

"Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2.12.2023 o 17:00 hod. do miest: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. Viac sa o miestach konania adorácie dozviete na plagátoch na nástenke. Tešíme sa na vašu účasť."

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 1. adventný týždeň

03.12.2023: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 odchýlkami. Počas adventu budú utorkové ranné sväté omše o 6.00 a v piatok na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16:30, utorok 6:00, streda 16:30, štvrtok 8:00, piatok 8:00 a 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Liturgia domácej cirkvi Advent a Vianoce 2023

02.12.2023: V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" je už pripravená Liturgia domácej cirkvi pre Advent a Vianoce.

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok

26.11.2023: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu s jednou odchýlkou (v sobotu 2.12. na prvú sobotu v mesiaci december bude svätá omša aj o 8.00). Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2023

09.11.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Svätý Otec všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete

02.10.2023: V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution