Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok aktualizácia

[pridané: 24.11.2021]

ZMENA: Od 25.11.2021 kvôli zákazu vychádzania sú verejné sväté omše pozastavené. Individuálna pastorácia (svätá spoveď, sväté prijímanie) je možná po predchádzajúcej dohode s pánom farárom na tel. čísle farnosti 044-5222336.

Pôvodný text oznamov, ktorý platil len do 24.11.2021

V nasledovnom týždni náš okres bude posudzovaný v 3.stupni ohrozenia (čierna farba COVID automatu). Pri všetkých svätých omšiach (ako aj iných hromadných podujatiach v interiéri) je povinné použite respirátora. Je povolené zúčastniť sa svätých omší za obmedzených podmienok, v režime OP - t.j. len kompletne zaočkované osoby alebo osoby, ktoré v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Je povolený maximálny počet 50 osôb a sú povinné zoznamy veriacich na svätej omši. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienku OP, sa nemôžu zúčastniť na bohoslužbe.

Vzhľadom k zrušeniu režimu ZÁKLAD budú v nedeľu opäť len 2 sväté omše o 08.00 a 10.00.

Pondelok (OP) féria  17.00   za jubilujúceho Pavla 70 rokov

Utorok (OP)  féria 08.00   + rodiny Adamec, Ambróz, Zeman a Švihra

Streda (OP) féria 17.00   + Emília Fleisová 

Štvrtok (OP) féria 16.00   + Ján Erhardt  

Piatok (OP) féria 17.30    + Valentín a Margita

Sobota  (OP) féria  18.00 (s nedeľnou platnosťou)  + Ondrej a Mária Hrvola 

Nedeľa 1. adventná nedeľa   8.00 (OP) + Jozef, Mátia, Ján a Jakub  a   10.00 (OP)   + Anton Sorger

Upratovanie kostola v sobotu 27.11.2021 zabezpečuje 1. ruža.

V stredu 24.11.2021 si pripomíname inciatívu Červená streda, ktorá poukazuje na prenasledovaných kresťanov.

Na 1. adventnú nedeľu sa koná zbierka na Spišskú katolícku charitu.

Vzhľadom k tomu, že nebude možná účasť neočkovaných resp. tých, čo nespĺňajú podmienku prekonania ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch, je možné využiť individuálnu pastoračnú službu (sviatosť zmierenia a sväté prijímanie) v pondelok a stredu 16.15 - 16.45, v piatok 16.45 - 17.15, v sobotu 17.15 - 17.45, v nedeľu 7.15 - 7.45 a 9.15 - 9.45. Je to 45 - 15 minút pred začiatkom svätej omše. Tiež pri nedeľných svätých omšiach bude v prípade potreby možné prijať eucharistiu pred vchodom do kostola

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 4. týždeň obdobia cez rok

29.01.2023: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu okrem štvrtka, keď na sviatok Obetovania Pána je svätá omša o 17.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 17.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00. Obvyklá svätá omša na prvú sobotu v mesiaci nebude.

Oznamy pre 3. týždeň obdobia cez rok

22.01.2023: Sväté omše budú počas celého týždňa podľa zimného harmonogramu. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok o 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2022

23.12.2022: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Príhovor pána farára na 2. veľkonočnú nedeľu

11.04.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Jn 20, 19 - 31

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution