Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Oznamy pre 34. týždeň obdobia cez rok aktualizácia

[pridané: 24.11.2021]

ZMENA: Od 25.11.2021 kvôli zákazu vychádzania sú verejné sväté omše pozastavené. Individuálna pastorácia (svätá spoveď, sväté prijímanie) je možná po predchádzajúcej dohode s pánom farárom na tel. čísle farnosti 044-5222336.

Pôvodný text oznamov, ktorý platil len do 24.11.2021

V nasledovnom týždni náš okres bude posudzovaný v 3.stupni ohrozenia (čierna farba COVID automatu). Pri všetkých svätých omšiach (ako aj iných hromadných podujatiach v interiéri) je povinné použite respirátora. Je povolené zúčastniť sa svätých omší za obmedzených podmienok, v režime OP - t.j. len kompletne zaočkované osoby alebo osoby, ktoré v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Je povolený maximálny počet 50 osôb a sú povinné zoznamy veriacich na svätej omši. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienku OP, sa nemôžu zúčastniť na bohoslužbe.

Vzhľadom k zrušeniu režimu ZÁKLAD budú v nedeľu opäť len 2 sväté omše o 08.00 a 10.00.

Pondelok (OP) féria  17.00   za jubilujúceho Pavla 70 rokov

Utorok (OP)  féria 08.00   + rodiny Adamec, Ambróz, Zeman a Švihra

Streda (OP) féria 17.00   + Emília Fleisová 

Štvrtok (OP) féria 16.00   + Ján Erhardt  

Piatok (OP) féria 17.30    + Valentín a Margita

Sobota  (OP) féria  18.00 (s nedeľnou platnosťou)  + Ondrej a Mária Hrvola 

Nedeľa 1. adventná nedeľa   8.00 (OP) + Jozef, Mátia, Ján a Jakub  a   10.00 (OP)   + Anton Sorger

Upratovanie kostola v sobotu 27.11.2021 zabezpečuje 1. ruža.

V stredu 24.11.2021 si pripomíname inciatívu Červená streda, ktorá poukazuje na prenasledovaných kresťanov.

Na 1. adventnú nedeľu sa koná zbierka na Spišskú katolícku charitu.

Vzhľadom k tomu, že nebude možná účasť neočkovaných resp. tých, čo nespĺňajú podmienku prekonania ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch, je možné využiť individuálnu pastoračnú službu (sviatosť zmierenia a sväté prijímanie) v pondelok a stredu 16.15 - 16.45, v piatok 16.45 - 17.15, v sobotu 17.15 - 17.45, v nedeľu 7.15 - 7.45 a 9.15 - 9.45. Je to 45 - 15 minút pred začiatkom svätej omše. Tiež pri nedeľných svätých omšiach bude v prípade potreby možné prijať eucharistiu pred vchodom do kostola

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu

06.12.2021: Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu nás povzbudzuje, aby sme prijali aj súčasné obmedzenia ako príležitosť k osobnému prežívaniu viery, práci s Božím slovom a aj uvedomenie si vlastnej pominuteľnosti.

Oznamy pre 2. adventný týždeň

05.12.2021: Kvôli pretrvávajúcemu zákazu vychádzania a obmedzeniu konania verejných bohoslužieb budú aj v 2. adventnom týždni sväté omše bez účasti veriacich.

Príhovor pána farára a otcov biskupov na 1. adventnú nedeľu

28.11.2021: Milí farníci, pán farár sa nám aj na 1. adventnú nedeľu prihovára svojím zamyslením. Aj otcovia biskupi poslali Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu.

Prerušenie konania verejných bohoslužieb v obmedzeniach od 25.11.2021

25.11.2021: Rozhodnutím vlády SR bol na Slovensku od 25.11.2021 vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Opatrenia sa dotknú aj konania bohoslužieb.

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution