Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Oznamy pre 8. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 28.05.2023]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   Svätodušný pondelok   18.00   + Jaroslav, Anna, Jaroslava a Margita

Utorok   féria   8.00    + Júlia

Streda   féria   18.00    + z rodiny Lenkovej a Bohmerovej

Štvrtok   Náš Pán Ježiš Kristus najvyšší a večný kňaz    8.00   na úmysel

Piatok   féria   17.00    + mužov CSS Eden 

Sobota   féria  8.00 (prvá sobota)    na úmysel      18.00  (s nedeľnou platnosťou)    + Jozef Slávik a duše v očistci

Nedeľa  (9. nedeľa obdobia cez rok)     8.00  + Martin     10.00   za veriacich

Upratovanie kostola v sobotu 3.6.2023 - ruža č. 2

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún.

Zbierka na masmédiá z minulej nedele dosiahla výšku 560 EUR. 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 9. týždeň obdobia cez rok

04.06.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 výnimkou - vo štvrtok na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude svätá omša aj večer o 18.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00 a 18.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 8. týždeň obdobia cez rok

28.05.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 odchýlkou - v sobotu (na prvú sobotu mesiaca jún) bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2023

16.05.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Letný pobytový tábor eRko Tatranská Lomnica 6. - 12.augusta 2023

02.05.2023: Naši erkári pozývajú aj tohto roku deti od 6 do 12 rokov na letný pobytový tábor v Tatranskej Lomnici v termíne 6. - 12.augusta 2023.

Podporme hlasovaním Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

25.03.2023: Kostol sv.Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bol nominovaný na cenu "Kultúrna pamiatka roka - Fénix". Je možné hlasovať 1x denne na podporu tohto projektu.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution