Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Oznamy pre 1. adventný týždeň

[pridané: 27.11.2022]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   féria  16.30     + z rodiny Užíkovej, Žiakovej a Lehotskej

Utorok   féria   6.00 (zmena počas adventu)   + Ivan a Ivan 

Streda  Sv. Ondrej sviatok   16.30    + Gabriel a Mária

Štvrtok  féria   8.00   + Gejza a Helena

Piatok  féria   17.00    + Štefan a Mária

Sobota  féria   8.00 (prvá sobota) a 18.00 (s nedeľnou platnosťou)   + Barbora Gorcovská

Nedeľa  2. adventná nedeľa     8.00  + z rodiny Maruškovej a Trvalcovej    10.00   za veriacich

Upratovanie kostola v sobotu 3.12. ruža č. 5.

Tento týždeň je Prvý piatok v mesiaci.

V adventnom období budú utorkové sväté omše slúžené ako rorátne so začiatkom o 6.00.

V nedeľu 4.12.2022 v našom kostole sa uskutoční koncert v rámci mesta.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 1. adventný týždeň

27.11.2022: Sväté omše budú počas celého týždňa podľa zimného harmonogramu. Výnimkou je utorok, keď počas adventu bude rorátna svätá omša so začiatkom o 6.00 a na prvú sobotu bude sväatá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 6.00, streda 17.00, štvrtok 8.00, piatok o 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 34. týždeň v období cez rok

20.11.2022: Sväté omše budú podľa zimného harmonogramu. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2022

19.11.2022: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution