Zamyslite sa: Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. [Žalm 33, 14-15]

Oznamy pre 1. adventný týždeň

[pridané: 28.11.2021]

V nasledovnom týždni pokračuje núdzový stav a nie je povolené konanie svätých omší za účasti veriacich. Je však možná individuálna pastoračná služba (svätá spoveď, sväté prijímanie) po predchádzajúcej dohode s p.farárom na telefónnom čísle 044-5222336, resp. mailom na rkfu.lh@gmail.sk 

Úmysly, na ktoré budú odslúžené sväté omše.

Pondelok  féria    + Karol a Karol 

Utorok  Sv. Ondrej  za požehnanie Margity

Streda  féria   za zdravie a požehanie Ivety a Adriany

Štvrtok féria    za duše v očistci a nenarodené deti

Piatok Sv. František Saleský     za požehnanie Miloša a Slávky

Sobota féria    + z rodiny Gorcovskej

Nedeľa 2. adventná nedeľa    + z rodiny Chramcovej     + Štefan a Mária  

Upratovanie kostola nie je vyhlásené.

Zbierka na Spišskú katolícku charitu, ktorá sa mala konať na 1.adventnú nedeľu, je predĺžená do 20.12.2021. Keďže nie je možná účasť na bohoslužbách, je možné zaslať milodar na účet farnosti  SK 42 0900 0000 0000 5671 0394   s poznámkou Na charitu.

 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu

06.12.2021: Príhovor pána farára na 2. adventnú nedeľu nás povzbudzuje, aby sme prijali aj súčasné obmedzenia ako príležitosť k osobnému prežívaniu viery, práci s Božím slovom a aj uvedomenie si vlastnej pominuteľnosti.

Oznamy pre 2. adventný týždeň

05.12.2021: Kvôli pretrvávajúcemu zákazu vychádzania a obmedzeniu konania verejných bohoslužieb budú aj v 2. adventnom týždni sväté omše bez účasti veriacich.

Príhovor pána farára a otcov biskupov na 1. adventnú nedeľu

28.11.2021: Milí farníci, pán farár sa nám aj na 1. adventnú nedeľu prihovára svojím zamyslením. Aj otcovia biskupi poslali Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu.

Prerušenie konania verejných bohoslužieb v obmedzeniach od 25.11.2021

25.11.2021: Rozhodnutím vlády SR bol na Slovensku od 25.11.2021 vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Opatrenia sa dotknú aj konania bohoslužieb.

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution