Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Oznamy pre 5. veľkonočný týždeň

[pridané: 15.05.2022]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok Sv. Ján Nepomucký 18.00   + Július, Etela a Pavol

Utorok  féria  8.00   + Ondrej a rodičia

Streda féria  18.00    + Michal a Mária

Štvrtok féria  16.00    + Ján, Anna, Daniel a Andrea

Piatok féria  17.30    + Ján, Mária a Ján

Sobota féria   18.00 (s nedeľnou platnosťou)   za zdravie Borisa

Nedeľa 6. veľkonočná nedeľa   8.00  za veriacich     10.00    za požehnanie a zdravie Martina

Upratovanie kostola v sobotu 21.5. ruža č. 2.

Počas 4. veľkonočnej nedele (tiež nedeľa Dobrého pastiera) sa konala zbierka na kňažský seminár - celková sumu 450 EUR. Poďakovanie za prejavenú štedrosť.

Vo štvrtok 19.5. sa bude konať záverečná časť Diecéznej školy viery v Liptovskom Mikuláši po večernej svätej omši. 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 6. veľkonočný týždeň

22.05.2022: Sväté omše budú podľa štandardného harmonogramu s jednou výnimkou - vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána sú sväté omše o 7.00 a 18.00: Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00 a 18.00, piatok 17.30, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2022

19.05.2022: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Oznamy pre 5. veľkonočný týždeň

15.05.2022: Sväté omše budú počas celého týždňa podľa pravidelného harmonogramu., Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 16.00, piatok o 17.30, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Opatrenia pre konanie bohoslužieb od 12.1.2022 podľa aktuálnej vyhlášky UVZSR

12.01.2022: Podľa uznesenia vlády z 11.1.2022 a vyhlášky 2/2022 sa menia pravidlá pre účasť na bohoslužbe za obmedzených podmienok.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution