Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy pre 27. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 02.10.2022]

Liturgický kalendár nasledujúceho týždňa

Pondelok   féria  17.30     + Daniela

Utorok  Sv. František Assiský  8.00    za jubilujúceho Stanislava - 50r.

Streda  féria   17.30    za požehnanie Františky - 85r.

Štvrtok  féria   8.00   + Martin a rodičia

Piatok  Panna Mária Ružencová   17.30    + Daniela a + z rodiny Štefankovej

Sobota  féria   18.00 (s nedeľnou platnosťou)   + Milan Mezovský

Nedeľa  28. nedeľa v období cez rok    8.00  + z rodiny Hrvolovej a Václavičovej     10.00   za veriacich

Upratovanie kostola v sobotu 8.10. ruža č. 3.

V tomto týždni je prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci.

Na budúcu nedeľu 9.10. po druhej svätej omši sa uskutoční koncert skupiny Smaily.

Pre členov Spolku svätého Vojtecha je k dispozícii podielová knina. Pri preberaní sa súčasne bude platiť členské 8 EUR a pre aktualizáciu databázy je potrebné nahlásiť svoju mailovú adresu.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 27. týždeň obdobia cez rok

02.10.2022: Sväté omše budú počas celého týždňa podľa prechodného harmonogramu. Pondelok 17.30, utorok 8.00, streda 17.30, štvrtok 8.00, piatok o 17.30, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 26. týždeň v období cez rok

25.09.2022: Sväté omše budú podľa prechodného harmonogramu - sväté omše v pondelok, stredu a piatok o 17.30. Naviac v sobotu na 1.sobotu v mesiaci je svätá omše aj ráno o 8.00. Pondelok 17.30, utorok 8.00, streda 17.30, štvrtok 8.00, piatok 17.30, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2022

30.06.2022: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Diecézna škola viery - záverečná téma

14.05.2022: Spišská diecéza pozýva na záverečné siedme stretnutie Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Oslobodenie od povinnej účasti na svätej omši

07.11.2021: Napriek tomu, že bol zrušený dišpenz od povinnej účasti na svätej omši, naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution