Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

[pridané: 07.03.2021]

Milí farníci, dnes sa podelíme o takúto myšlienku Božieho slova.

Prežívame udalosti,  ktorých sme súčasťou. Okolo nás je väčší, či menší ruch podľa okolností našich životov. Ten vonkajší ruch vstupuje aj do nášho vnútra v podobe myšlienok, pocitov, názorov, hodnotení, nálad.....v mnohom je v nás odraz sveta a jeho ruchu, starostí a radostí, ktoré svet má. Tak to je, lebo sme s ním spojení.

Je tu však aj druhé spojenie s Neviditeľným. Teda s Bohom. Preto naše vnútro môže byť jeho chrámom. Aj Boh nás môže a chce napĺňať svojimi myšlienkami, pocitmi, postojmi....Pán Ježiš to povedal slovami : "Ja a Otec prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" Jn 14,23

Myslím, že túžime prežívať aj iný odraz ako len ten zo sveta. Odraz Boha a jeho sveta. Pán Ježiš to nazýval aj božím kráľovstvom. Hovorí, že božie kráľovstvo je vo vás. O to sa tiež modlíme v Otče náš - príď kráľovstvo tvoje. Nielen to konečné ale aj terajšie, teda v nás, ako to povedal Pán Ježiš apoštolom.

Túto milosť žehnám každému z nás.

Marcel Matava, farár

Pastoračná skúsenosť týchto dní:

Kňazovi umožňujú v nemocnici Lipt. Mikuláš aj službu Covid pacientom i v ťažkom stave. Preto ak je nutné a potrebné navštíviť a poslúžiť, prosím, kontaktujte ma.

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

07.03.2021: Pán farár sa nám aj na 3. pôstnu nedeľu prihovára s podelením sa o myšlienku Božieho slova.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2021

06.03.2021: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Prosba - Podeľme sa 2021

01.03.2021: Organizátori každoročnej zbierky Pôstna polievka pripájajú iniciatívu - Podeľme sa 2021.

Pôstna krabička 2021

01.03.2021: Slovenská katolícka charita organizuje aj v roku 2021 pravidelnú zbierku Pôstna krabička so zámerom podporiť deti v Ugande a Rwande.

Príhovor pána farára na 2. pôstnu nedeľu

28.02.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Mk 9, 2-10

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution