Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 2. pôstnu nedeľu

[pridané: 28.02.2021]

Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Mk 9, 2-10.

Pán Ježiš je spolu s apoštolmi na vrchu Premenenia. Udalosť, ktorú si pamätajú, lebo ju prežili osobne, veľmi pohnuti udalosťami, ktoré videli a počuli. To, že sa premenil Pán Ježiš a žiaril nebeskou slávou, slávou svojho budúceho zmŕtvychvstania a oslávenia.

My sa viac pozrieme na učeníkov. Oni sami však ešte nie sú premenení. Ešte z nich nežiari sláva Veľkej noci. K nej len smerujú. Príde čas, kedy aj oni sami budú premieňaní udalosťami, silou a slávou Veľkej noci. Až keď prežijú Veľkú noc a dotyk vzkrieseného Pána. To bude ich osobná a spoločná hora Premenenia. Až Ježišova blízkosť zmení pohľad na kríž, jeho utrpenie a smrť. Utrpenie a smrť Pána Ježiša uvidia a pochopia v  božej sláve, múdrosti a moci.

To je aj naša situácia, rozpoloženie podobné apoštolom. Prežiť svoje vrchy Premenenia. Teda Ježišov dotyk, slovo, blízkosť, ktoré nám umožnia poznať a pochopiť veci života v božej sláve, múdrosti a moci.

Aj v pôste tohto roku ako súčasť pôstnej cesty : modlitby, almužny a pôstu môžeme prijať aj tieto formy almužny.

Už nám známu Pôstnu krabičku a novú formu aktivity Podeľme sa. Na stránke farnosti sú odkazy ako sa môžeme zapojiť.

https://www.postnakrabicka.sk/

http://www.podelmesa.org/

Veľa síl a Božej blízkosti praje 

M. Matava, farár

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

07.03.2021: Pán farár sa nám aj na 3. pôstnu nedeľu prihovára s podelením sa o myšlienku Božieho slova.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2021

06.03.2021: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Prosba - Podeľme sa 2021

01.03.2021: Organizátori každoročnej zbierky Pôstna polievka pripájajú iniciatívu - Podeľme sa 2021.

Pôstna krabička 2021

01.03.2021: Slovenská katolícka charita organizuje aj v roku 2021 pravidelnú zbierku Pôstna krabička so zámerom podporiť deti v Ugande a Rwande.

Príhovor pána farára na 2. pôstnu nedeľu

28.02.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Mk 9, 2-10

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution