Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 1. pôstnu nedeľu

[pridané: 21.02.2021]

Milí farníci,

začali sme pôstne obdobie, ktoré je prípravou a cestou k Veľkej noci. V tomto roku však zatiaľ spoločné prežívanie v spoločenstve nie je možné. Skôr osobne a individuálne. Uvedomujem si, že v súčasnej situácii myšlienky na pôstne obdobie nie sú tak v popredí. Duchovne však pôstne obdobie začalo a trvá.

V evanjeliu dnešnej nedele odchádza Pán Ježiš na púšť, kde je sám. Udalosti bežného života, blízkosť ľudí, starosti ...... ostávajú tam vo svete, On sám v tichu púšte prežíva aj Otcovu lásku i diablovo pokúšanie. Aj keď evanjelium viac hovorí o pokúšaní, nesmieme zabudnúť, že Ježiš nie je sám. Plný Ducha Svätého, ktorý ho vedie, Otcovo vyznanie: "Ty si môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie" platí aj na púšti i v každom pokušení. V tomto vedomí a istote Pán Ježiš bojuje a víťazí.

V tom môžeme nájsť aj svoje miesto v Kristovi aj my v čase, ktorý ľudsky i duchovne prežívame. Púšť a pokušenie môže mať rôznu podobu, ale aj miesto v Kristovi stále platí. Duch Svätý stále nás vedie, stále platí aj pre nás Otcovo vyznanie: "toto je môj milovaný syn, dcéra, v ktorých mám zaľúbenie."

Marcel Matava, farár

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

07.03.2021: Pán farár sa nám aj na 3. pôstnu nedeľu prihovára s podelením sa o myšlienku Božieho slova.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2021

06.03.2021: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Prosba - Podeľme sa 2021

01.03.2021: Organizátori každoročnej zbierky Pôstna polievka pripájajú iniciatívu - Podeľme sa 2021.

Pôstna krabička 2021

01.03.2021: Slovenská katolícka charita organizuje aj v roku 2021 pravidelnú zbierku Pôstna krabička so zámerom podporiť deti v Ugande a Rwande.

Príhovor pána farára na 2. pôstnu nedeľu

28.02.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Mk 9, 2-10

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution