Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 5. pôstnu nedeľu

[pridané: 21.03.2021]

Milí farníci,

slovo evanjelia 5. pôstnej nedele nám približuje Pána Ježiša ako toho, ktorý chápe a prijíma svoju cestu ako cestu zrna, ktoré musí byť zasiate, aby odumrelo a prinieslo úrodu. Jn 12,24. Už prichádza jeho hodina. Vieme, že hovoril o Veľkej noci, svojom utrpení a smrti, ale tiež o vzkriesení, ktoré bude darované aj nám ako večný život. Príde čas, kedy jeho slová budú skutkom. Pre učeníkov čas, kedy im ženícha vezmú, a oni sa budú postiť. Teda nebude tri dni s nimi a ich naplní smútok z tejto straty.

Aj v pohľade Písma aj udalostí týchto dní môžeme pociťovať podobne ako učeníci terajšiu situáciu ako pôst. Nemáme v takej miere to, na čo sme boli ľudsky aj duchovne zvyknutí.

Každý môže povedať, v čom sa postí a čo mu chýba. Uvedomujeme si aj pocity, ktoré s tým súvisia. Je to akoby naša veľká noc, ktorá nie je sviatkom ale samotným životom. Nie sme divákmi ale skutočnými účastníkmi. Nezabúdajme, že súčasťou našej veľkej noci je aj Ježiš a Otec. Preto môžeme prežívať aj silu viery a nádeje. Postíme sa, ale zároveň veríme a máme nádej.

V tom nám môže svietiť príklad Panny Márie a jej viery ako služobnice Pána. V stredu je sviatok Zvestovania Pána, kde jej viera otvára cestu Božieho Syna k nám. Je blahoslavená, lebo uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.

Prajem nám všetkým silu viery a nádeje v našom pôste, ktorý prežívame ľudsky aj duchovne v obmedzeniach a možnostiach týchto dní. Kvetnú nedeľu asi budeme prežívať v obmedzeniach, ktoré zatiaľ platia. Napriek tomu Pán prichádza k svojmu ľudu, aby ho potešoval a povzbudzoval. Veď je Emanuel -  Boh s nami.


Marcel Matava, farár

Pozn. Prosím, všimnime si na stránke farnosti možnosť podporiť život prenasledovaných kresťanov celoslovenskou zbierkou.

Vyhľadávanie

Novinky

Opäť sa môžeme zúčastniť na bohoslužbe

17.04.2021: Bohoslužby od pondelka 19.4.2021 sú opäť prístupné aj pre veriacich, hoci s viacerými obmedzeniami.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2021: V týždni od 19.4.2021 do 25.4.2021 budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania. Máme k dispozícii spracované myšlienky z posolstva Sv. Otca Františka na túto príležitosť.

Príhovor pána farára na 2. veľkonočnú nedeľu

11.04.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Jn 20, 19 - 31

Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva

10.04.2021: Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva pozývajú k modlitbe za obete pandémie.

Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu

04.04.2021: Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania a želanie požehnaných veľkonočných sviatkov v sile Pánovho vzkriesenia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution