Zamyslite sa: Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. [Žalm 91, 15]

Príhovor pána farára na 5. pôstnu nedeľu

[pridané: 21.03.2021]

Milí farníci,

slovo evanjelia 5. pôstnej nedele nám približuje Pána Ježiša ako toho, ktorý chápe a prijíma svoju cestu ako cestu zrna, ktoré musí byť zasiate, aby odumrelo a prinieslo úrodu. Jn 12,24. Už prichádza jeho hodina. Vieme, že hovoril o Veľkej noci, svojom utrpení a smrti, ale tiež o vzkriesení, ktoré bude darované aj nám ako večný život. Príde čas, kedy jeho slová budú skutkom. Pre učeníkov čas, kedy im ženícha vezmú, a oni sa budú postiť. Teda nebude tri dni s nimi a ich naplní smútok z tejto straty.

Aj v pohľade Písma aj udalostí týchto dní môžeme pociťovať podobne ako učeníci terajšiu situáciu ako pôst. Nemáme v takej miere to, na čo sme boli ľudsky aj duchovne zvyknutí.

Každý môže povedať, v čom sa postí a čo mu chýba. Uvedomujeme si aj pocity, ktoré s tým súvisia. Je to akoby naša veľká noc, ktorá nie je sviatkom ale samotným životom. Nie sme divákmi ale skutočnými účastníkmi. Nezabúdajme, že súčasťou našej veľkej noci je aj Ježiš a Otec. Preto môžeme prežívať aj silu viery a nádeje. Postíme sa, ale zároveň veríme a máme nádej.

V tom nám môže svietiť príklad Panny Márie a jej viery ako služobnice Pána. V stredu je sviatok Zvestovania Pána, kde jej viera otvára cestu Božieho Syna k nám. Je blahoslavená, lebo uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.

Prajem nám všetkým silu viery a nádeje v našom pôste, ktorý prežívame ľudsky aj duchovne v obmedzeniach a možnostiach týchto dní. Kvetnú nedeľu asi budeme prežívať v obmedzeniach, ktoré zatiaľ platia. Napriek tomu Pán prichádza k svojmu ľudu, aby ho potešoval a povzbudzoval. Veď je Emanuel -  Boh s nami.


Marcel Matava, farár

Pozn. Prosím, všimnime si na stránke farnosti možnosť podporiť život prenasledovaných kresťanov celoslovenskou zbierkou.

Vyhľadávanie

Novinky

Opatrenia pre konanie bohoslužieb v obmedzeniach podľa COVID automatu - bordová farba

16.10.2021: V súčasnosti sa menia obmedzenia na regionálnom princípe COVID automatu. Okres Liptovský Mikuláš patrí od 18.10.2021 do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania

26.09.2021: V našej farnosti bola udeľovaná sviatosť birmovania počas svätých omší v nedeľu 26.9.2021 o 9.00 a 11.00. Vzhľadom k obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnej pandemickej situácie bola možná účasť len birmovancov a birmovných rodičov.

Poďakovanie

18.09.2021: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.

Diecézna škola viery - záverečný rok

16.09.2021: Spišská diecéza pozýva na záverečný 4. ročník Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

29.08.2021: Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravila KBS Pastiersky list slovenských biskupov.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution