Zamyslite sa: Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! [Sirachovcova 2, 6]

Príhovor pána farára na Kvetnú nedeľu

[pridané: 28.03.2021]

Milí farníci,

chem sa vám prihovoriť na Kvetnú nedeľu. Je to sviatok sám osebe, zároveň ním  začína slávenie Veľkej noci. Práve Ježišovým slávnostným vstupom do Jeruzalema začína tajomstvo jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Pán Ježiš je v dvojici s učeníkmi ako súčasťou tejto cesty. Pre nás je dôležité, či Ježiš a učeníci vidia a prežívajú udalosti rovnako. Môžeme povedať, že ich prežívajú spoločne, ale nie rovnako. Každý má zmysel pre ten svoj pohľad.

Ako niekedy Pán Ježiš napomínal Petra, že nemá zmysel pre veci Božie, ale len ľudské. To je vyjadrenie rozdielneho pohľadu a prežívania Ježiša a samotných učeníkov. K čomu by Ježiš prišiel,  keby cez Veľkú noc rozhodovali o ňom učeníci? Ako by dopadla Getsemanská záhrada,  kde ho chceli brániť mečmi a iste utiecť aj spolu s ním? Pri súde koho by si vybrali, aby unikol rozsudku smrti. Ježiša či Barabáša? Na kríži by nechceli, aby ho Boh zachránil v poslednej chvíli pred smrťou? Myslím, že z toho je jasné, čo je mať zmysel pre veci ľudské ohľadom Pána Ježiša a jeho diela vykúpenia. No neuskutočnilo by sa. Preto, že hoci boli s ním, neprežívali dianie rovnako ako On.

Rozmýšľam nad tým, čo práve túto Veľkú noc znamená mať zmysel pre veci ľudské a pre veci Božie. Čo by som ja povedal aká by mala byť Veľká noc v tomto roku? Čo všetko by sme mali mať, aby som bol spokojný? O čo všetko by sme nemali byť ukrátení a obmedzení. V ľudskom, ale aj duchovnom živote? Čo znamená mať teraz zmysel pre veci Božie, alebo len ľudské? Myslím, že aj my ako Cirkev si túto Veľkú noc musíme položiť rovnakú otázku. A hľadať jeho odpoveď.

Veľká noc nebude, žiaľ, taká, ako si ju Cirkev predstavuje a slávi. Nebude taká, ako sme boli zvyknutí v prežívaní spoločenstva v kostole a spoločných liturgických sláveniach. Jej slávenie a prežívanie sa prenesie do rodín a osobnej roviny. Časťou toho budú aj televízne a rozhlasové prenosy, ale myslím, že len vidieť a počuť vysielanie nestačí. Ale čo viac? Tu mi prichádzajú na myseľ slová Jn 4,23-24 o hľadaní a klaňaní sa Bohu v Duchu a pravde. Boh chce mať takýchto ctiteľov, povedal Pán Ježiš Samaritánke pri Jakubovej studni. My poznáme pravdu o Veľkej noci, to je naše učenie viery. Byť v Duchu je ten druhý krok, ktorý musíme pre klaňanie sa a prežívanie milosti Veľkej noci urobiť. Duch dáva život. To je, myslím, pozvanie, ktoré máme v tejto spoločenskej a cirkevnej situácii. Veď Boh vie konať svoje dielo aj teraz rešpektujúc všetky možnosti, ktoré máme, i obmedzenie, ktoré musíme prijať.

Prianím milosti a pravdy Ducha Svätého pri klaňaní sa Bohu aj túto Veľkú noc prajem všetkým nám.

P.S. Uskutočňovanie  opatrení cez Veľkú noc prežívajme ako službu spoločnému dobru našej krajiny a ľuďom na Slovensku. Ďakujem.

Marcel Matava, farár

Vyhľadávanie

Novinky

Opatrenia pre konanie bohoslužieb v obmedzeniach podľa COVID automatu - bordová farba

16.10.2021: V súčasnosti sa menia obmedzenia na regionálnom princípe COVID automatu. Okres Liptovský Mikuláš patrí od 18.10.2021 do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania

26.09.2021: V našej farnosti bola udeľovaná sviatosť birmovania počas svätých omší v nedeľu 26.9.2021 o 9.00 a 11.00. Vzhľadom k obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnej pandemickej situácie bola možná účasť len birmovancov a birmovných rodičov.

Poďakovanie

18.09.2021: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.

Diecézna škola viery - záverečný rok

16.09.2021: Spišská diecéza pozýva na záverečný 4. ročník Diecéznej školy viery. Téma je "Sväté Písmo".

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

29.08.2021: Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravila KBS Pastiersky list slovenských biskupov.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution