Zamyslite sa: Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! [Sirachovcova 2, 6]

Príhovor pána farára na Kvetnú nedeľu

[pridané: 28.03.2021]

Milí farníci,

chem sa vám prihovoriť na Kvetnú nedeľu. Je to sviatok sám osebe, zároveň ním  začína slávenie Veľkej noci. Práve Ježišovým slávnostným vstupom do Jeruzalema začína tajomstvo jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Pán Ježiš je v dvojici s učeníkmi ako súčasťou tejto cesty. Pre nás je dôležité, či Ježiš a učeníci vidia a prežívajú udalosti rovnako. Môžeme povedať, že ich prežívajú spoločne, ale nie rovnako. Každý má zmysel pre ten svoj pohľad.

Ako niekedy Pán Ježiš napomínal Petra, že nemá zmysel pre veci Božie, ale len ľudské. To je vyjadrenie rozdielneho pohľadu a prežívania Ježiša a samotných učeníkov. K čomu by Ježiš prišiel,  keby cez Veľkú noc rozhodovali o ňom učeníci? Ako by dopadla Getsemanská záhrada,  kde ho chceli brániť mečmi a iste utiecť aj spolu s ním? Pri súde koho by si vybrali, aby unikol rozsudku smrti. Ježiša či Barabáša? Na kríži by nechceli, aby ho Boh zachránil v poslednej chvíli pred smrťou? Myslím, že z toho je jasné, čo je mať zmysel pre veci ľudské ohľadom Pána Ježiša a jeho diela vykúpenia. No neuskutočnilo by sa. Preto, že hoci boli s ním, neprežívali dianie rovnako ako On.

Rozmýšľam nad tým, čo práve túto Veľkú noc znamená mať zmysel pre veci ľudské a pre veci Božie. Čo by som ja povedal aká by mala byť Veľká noc v tomto roku? Čo všetko by sme mali mať, aby som bol spokojný? O čo všetko by sme nemali byť ukrátení a obmedzení. V ľudskom, ale aj duchovnom živote? Čo znamená mať teraz zmysel pre veci Božie, alebo len ľudské? Myslím, že aj my ako Cirkev si túto Veľkú noc musíme položiť rovnakú otázku. A hľadať jeho odpoveď.

Veľká noc nebude, žiaľ, taká, ako si ju Cirkev predstavuje a slávi. Nebude taká, ako sme boli zvyknutí v prežívaní spoločenstva v kostole a spoločných liturgických sláveniach. Jej slávenie a prežívanie sa prenesie do rodín a osobnej roviny. Časťou toho budú aj televízne a rozhlasové prenosy, ale myslím, že len vidieť a počuť vysielanie nestačí. Ale čo viac? Tu mi prichádzajú na myseľ slová Jn 4,23-24 o hľadaní a klaňaní sa Bohu v Duchu a pravde. Boh chce mať takýchto ctiteľov, povedal Pán Ježiš Samaritánke pri Jakubovej studni. My poznáme pravdu o Veľkej noci, to je naše učenie viery. Byť v Duchu je ten druhý krok, ktorý musíme pre klaňanie sa a prežívanie milosti Veľkej noci urobiť. Duch dáva život. To je, myslím, pozvanie, ktoré máme v tejto spoločenskej a cirkevnej situácii. Veď Boh vie konať svoje dielo aj teraz rešpektujúc všetky možnosti, ktoré máme, i obmedzenie, ktoré musíme prijať.

Prianím milosti a pravdy Ducha Svätého pri klaňaní sa Bohu aj túto Veľkú noc prajem všetkým nám.

P.S. Uskutočňovanie  opatrení cez Veľkú noc prežívajme ako službu spoločnému dobru našej krajiny a ľuďom na Slovensku. Ďakujem.

Marcel Matava, farár

Vyhľadávanie

Novinky

Opäť sa môžeme zúčastniť na bohoslužbe

17.04.2021: Bohoslužby od pondelka 19.4.2021 sú opäť prístupné aj pre veriacich, hoci s viacerými obmedzeniami.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2021: V týždni od 19.4.2021 do 25.4.2021 budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania. Máme k dispozícii spracované myšlienky z posolstva Sv. Otca Františka na túto príležitosť.

Príhovor pána farára na 2. veľkonočnú nedeľu

11.04.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Jn 20, 19 - 31

Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva

10.04.2021: Zvony na nedeľu Božieho milosrdenstva pozývajú k modlitbe za obete pandémie.

Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu

04.04.2021: Príhovor pána farára na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania a želanie požehnaných veľkonočných sviatkov v sile Pánovho vzkriesenia.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution