Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Príhovor pána farára na 2.nedeľu po Narodení Pána

[pridané: 02.01.2021]

Milí farníci, začali sme nový občiansky rok 2021 tak, ako to momentálna situácia dovoľuje resp. nedovoľuje. Preto vás chcem všetkých srdečne pozdraviť aspoň takouto formou. Žijeme dnes život, ktorý podlieha viacerým obmedzeniam, ale aj výzvam a možnostiam. Učíme sa na ne reagovať a hľadať cestu, ktorou pôjdeme ďalej. Je to nielen ľudská, ale aj duchovná situácia, v ktorej sa nachádzame. Aj keď nemôžeme byť spolu na sv. omši, viera v Krista a prežívanie jeho evanjelia nadobúda viac osobný charakter. Spoločenstvo však žije ďalej na tom mieste, kde žije každý z nás. Vieme o sebe navzájom. Modlitba sa stáva naším každodenným chlebom. Druhou výzvou je láska, pomoc blížnym a kvalita vzťahov najmä v rodine či práci. Utrpenie a ťažkosti môžu obrusovať naše hrany a viesť k osobnejšiemu a láskavejšiemu prežívaniu vzťahov.

S pozdravom božieho požehnania a blízkosti

Marcel Matava, farár

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Príhovor pána farára na 3. pôstnu nedeľu

07.03.2021: Pán farár sa nám aj na 3. pôstnu nedeľu prihovára s podelením sa o myšlienku Božieho slova.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2021

06.03.2021: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Prosba - Podeľme sa 2021

01.03.2021: Organizátori každoročnej zbierky Pôstna polievka pripájajú iniciatívu - Podeľme sa 2021.

Pôstna krabička 2021

01.03.2021: Slovenská katolícka charita organizuje aj v roku 2021 pravidelnú zbierku Pôstna krabička so zámerom podporiť deti v Ugande a Rwande.

Príhovor pána farára na 2. pôstnu nedeľu

28.02.2021: Milí farníci, chcem vás aj v tomto čase pozdraviť a prihovoriť sa cez evanjelium dnešnej nedele. Mk 9, 2-10

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution