Zamyslite sa: Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" [Iz 6,8]

Trojdnie MM jeseň 2011

[pridané: 24.10.2011]

Mamičky s veľkou radosťou prijali úmysel celého trojdnia modliť sa za kňazov. Veľkým povzbudením bolo pre nás, že náš kňaz Marcel Matava bol s nami spojený nielen cez modlitby a duchovným spôsobom, ale aj aktívne prispel k priebehu modlitbového trojdnia.

V piatok sme odprosovali za naše hriechy. Ako symbol našich hriechov sme si vybrali klince, ktoré symbolizovali naše hriechy, ktorými ubližujeme nielen kňazom, ale sa pripájame aj k tým, čo Krista zas a znova pribíjajú na kríž. Pán farár nám na úvod okrem iného povedal, že modliť sa za kňazov je ten najťažší úmysel, ale kňazi tieto modlitby aj veľmi potrebujú. Pri svojej službe sa môžu stať profesionálmi a ani nezbadajú ako ďaleko odišli od Boha. Služba pri oltári sa stane pre nich každodennou rutinou a to je veľmi zlé. Preto im máme pomáhať modlitbou, aby kňaz neupustil zo svojej svätosti. Jeho túžba po moci Ducha Svätého, aby Boh bol jediná sila, ktorá vedie všetky kroky kňaza, tá túžba musí presahovať všetky skutky, úmysly i slová kňaza. Kňaz bez Božej blízkosti nie je nikým. Keď stratí Boha, stratí všetko. My máme svojich manželov, rodiny, deti, prácu..., ale kňaz po sľube vzdať sa všetkého a slúžiť len Bohu, bez svätej lásky k Nemu, je len prázdny obielený hrob. Celý modlitbový večer sme mali vyloženú Sviatosť Oltárnu.

Sobota začala opäť úžasne : Omšou za nášho duchovného otca, ktorú si odslúžil v prítomnosti svojich rodičov za seba. Večer sme začali októbrovú pobožnosť ružencom, ktorý sa predmodlievali mamy z MM a po svätej omši sme pokračovali našimi modlitbami. K nohám Pána Ježiša, do košíka sme vkladali srdce, ktoré znázorňovalo odpustenie vo vzájomnej pokore - my kňazom, oni nám. Ako inak môže dôjsť k úplnému odpusteniu, ak to nie je od srdca. Modlitby sme ukončili krížovou cestou za kňazov.

Nedeľa posledný deň modlitbového trojdnia. Duch Svätý sa vznášal nad naším kostolom a mamy odhodlané chváliť Boha za duchovné povolania začali modlitby svätým ružencom, pretože mesiac október je plný úcty k Matke Božej. Symbolom boli biele krúžky, na ktoré si mamy napísali chvály. Trojdnie prebiehalo za prítomnosti dvoch pozvaných hostí a to mamy nášho pána farára a mamy nášho rodáka kňaza Jozefa Surovčeka. Počuť ich chvály a vďaky za svojich synov, ktorí nám slúžia, bolo úžasné... Mali sme vystavenú Sviatosť Oltárnu a náš kňaz zotrval s nami až do záveru, kde sme za všetko poďakovali vrúcnym slovom a kytičkami kvetov, nielen kňazovi, ale aj pozvaným mamám. Symbolicky sme tak zaďakovali všetkým mamám kňazov na celom svete. Záver trojdnia sme mali "Agapé - pohostenie na farskej záhrade", kde sa hostiteľom s veľkou radosťou stal náš duchovný otec. Na torte pre nášho kňaza bol nápis "KŇAZ JE LÁSKOU JEŽIŠOVHO SRDCA". Táto veta bola mottom celého trojdnia, ktorým sme sa pripojili k 40-dňovej reťazi modlitieb a pôstu za kňazov Slovenska.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 2. pôstny týždeň

25.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa zimného rozpisu s jednou odchýlkou. V sobotu na 1.sobotu v mesiaci marec bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 16.30, utorok 8.00, streda 16.30, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 1. týždeň pôstneho obdobia - sväté omše v utorok a štvrtok nebudú slúžené

18.02.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre zimné obdobie s 2 výnimkami - v utorok a štvrtok sväté omše slúžené nebudú. Pondelok 16:30, utorok -----, streda 16:30, štvrtok -----, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2023

30.12.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution