Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Koledníci oficiálne vyslaní otcom biskupom na koledovanie Dobrej noviny :)

[pridané: 18.12.2018]

V sobotu 15. decembra 2018 sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku stretlo 385 koledníkov z 32 obcí Oravy a Liptova, na vysielacej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Vo svojej homílii koledníkov otec biskup povzbudil, aby tak ako kedysi Ján Krstiteľ ohlasovali radostnú zvesť o príchode Pána Ježiša. Pripomenul im, že ich služba je z pohľadu Cirkvi veľmi dôležitá. Zároveň praje a vyprosuje všetkým koledníkom Božie požehnanie a radosť z toho, že môžu byť ohlasovateľmi radostnej zvesti a zároveň tak poslúžiť deťom na africkom kontinente. Obetným darom od koledníkov boli trvanlivé potraviny, ktoré sa vďaka miestnej charite dostanú k núdznym ružomberským rodinám. So svojím ľudovým a rázovitým koledníckym programom sa predstavila farnosť Zuberec. Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho gymnázia sv. Andreja. Tam bol pripravený program pod názvom: „.. aby padlo do úrodnej pôdy“. Deti si mohli vybrať zo 6 stanovíšť- tvorivé, hudobné, tanečné, hravé, výtvarné a africké s dobrovoľníčkou Mariankou, ktorá sa podelila so svojou skúsenosťou z Etiópie. Zdroj: TK KBS

Vyhľadávanie

Novinky

Národný týždeň manželstva 9.2. - 16.2.2020

09.02.2020: Podujatia v rámci 10.ročníka Národného týždňa manželstva sa konajú aj v Liptovskom Hrádku

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

15.01.2020: V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Najbližší termín duchovných cvičení pre tých, ktorých sa týka umelý potrat, je 31.1. - 2.2. 2020.

Novoročný koncert

06.01.2020: 1. 1. 2020 o 17 hod. sa uskutočnil v našom chráme 9. Hrádocký novoročný organový koncert

Nové číslo časopisu KAPITULA 5/2019

23.12.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Pastiersky list otcov biskupov Slovenska na 1.adventnú nedeľu

01.12.2019: Na prvú adventnú nedeľu sa všetkým veriacim prihovorili otcovia biskupi Slovenska svojím pastierskym listom, ktorý sa čítal na všetkých svätých omšiach.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution