Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Koledníci oficiálne vyslaní otcom biskupom na koledovanie Dobrej noviny :)

[pridané: 18.12.2018]

V sobotu 15. decembra 2018 sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku stretlo 385 koledníkov z 32 obcí Oravy a Liptova, na vysielacej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Vo svojej homílii koledníkov otec biskup povzbudil, aby tak ako kedysi Ján Krstiteľ ohlasovali radostnú zvesť o príchode Pána Ježiša. Pripomenul im, že ich služba je z pohľadu Cirkvi veľmi dôležitá. Zároveň praje a vyprosuje všetkým koledníkom Božie požehnanie a radosť z toho, že môžu byť ohlasovateľmi radostnej zvesti a zároveň tak poslúžiť deťom na africkom kontinente. Obetným darom od koledníkov boli trvanlivé potraviny, ktoré sa vďaka miestnej charite dostanú k núdznym ružomberským rodinám. So svojím ľudovým a rázovitým koledníckym programom sa predstavila farnosť Zuberec. Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho gymnázia sv. Andreja. Tam bol pripravený program pod názvom: „.. aby padlo do úrodnej pôdy“. Deti si mohli vybrať zo 6 stanovíšť- tvorivé, hudobné, tanečné, hravé, výtvarné a africké s dobrovoľníčkou Mariankou, ktorá sa podelila so svojou skúsenosťou z Etiópie. Zdroj: TK KBS

Vyhľadávanie

Novinky

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2019

01.07.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

Novoročný koncert

02.01.2019: 1. 1. 2019 o 17hod. sa konal v našom chráme 8. Hrádocký novoročný organový koncert.

Muzikál "POVOLANIE PÁPEŽ"

27.12.2018: Dňa 20.12.2018 hrádocký spevokol spolu veriacimi navštívili Nitru, vianočné trhy, ale ich hlavným cieľom bol pôvodný slovenský muzikál: „POVOLANIE PÁPEŽ“

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution