Zamyslite sa: Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! [Sirachovcova 2, 6]

Stretnutie mužov Prešov 22. až 24.8.2013 a púť Gaboltov

[pridané: 26.08.2013]

Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.

Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

Splnilo sa nám aj očakávanie, že sa opäť stretneme s bratskými spoločenstvami, ktoré aj s nami spoluorganizujú regionálne stretnutia zo Spišských Hanušoviec, Kežmarku, Ľubice, Spišskej Belej,...

Podrobnosti sú na stránke http://www.maranathapo.sk/sk/aktivity/stretnutie-muzov/stretnutie-muzov-2013/

Duchovný program tohtoročného stretnutia od 22. do 24.8. viedol Mário Tomášik zo Spoločenstva Martindom Bratislava, spolu s Richardom Vašečkom, poslancom NR SR.

Prednášky budú dostupné, preto z viacerých vystúpení len to hlavné, čo sa podarilo zaznamenať.

Mário Tomášik (štvrtok večer)

- buď poctivý

- buď spravodlivý

- nebuď herec

Richard Vašečka (piatok ráno)

- neži dva životy (duchovný život a každodenný život)

- buď muž a dobrodruh, prejdi aj za tabuľu svojej dediny

- miluj svoju manželku ako Teba miluje Boh

Posolstvo: Ak nie si schopný povedať inému človeku: "Nasleduj ma a budeš nasledovať Ježiša Krista!", potom musíš niečo so svojím životom urobiť.

Mário Tomášik (piatok)

- dokáž prijať svoje zlyhanie, je to normálna životná situácia

- MY: nepriznáme si to, nechceme, aby o tom niekto vedel.

- Dôsledkom skrývania zlyhania je vzdialenie od Boha, nechceme svedka nášho zlyhania.

- Ježiš nepotrebuje dokonalých ľudí

Mário Tomášik (piatok popoludní) Rozdiely medzi mužmi a ženami

Žena túži byť milovaná - Muž túži po ocenení,

Ef 5,28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.

Ef 5,33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Nie je to o emóciách napĺňať túto manželkinu túžbu.

Rozhodni sa, rozkáž si, poslúchni tento rozkaz, neudeľuj si výnimku!

Po svätej spovedi, svätej omši nasledovali modlitby za uzdravenie

- zo zlyhaní a ich následkov

- z následkov chýbajúceho otca a s prijatím skutočnosti, že Otec nám všetko mnohonásobne nahradí

- z následkov nedostatku uznania

Mário Tomášik sobota

- Nechápeme naše synovstvo

- Sme ako starší brat v podobenstve o márnotratnom synovi Lk 15,11-32.

Chceme byť synovia a správame sa ako sluhovia. Aj Otec je smutný, že syn sa správa ako sluha.

MY - máme strach stať sa synmi

- nechceme prijať, že Boh nás miluje ako vlastných synov, že k jeho láske nepotrebujeme žiadne zásluhy, superduchovné výkony.

Prečo sa bojíme ? Bojíme sa ľudí, že nás budú považovať za divných. Nechávame Božie veci, aby ich prevzali naše ženy.

Nedeľa Gaboltov - 11.púť mužov.

09.00 Krížová cesta

10.00 Chvály, prednáška Mário Tomášik o vernosti

- vernosť vo viere

- vernosť v manželstve

- vernosť v slove

12.00 Anjel Pána

13.30 Chvály, svedectvá, prednáška Mário Tomášik súhrn z Prešova aj pre účastníkov púte

15.15 Modlitba Slávnostného ruženca

16.00 Svätá omša celebrovaná otcom biskupom Stanislavom Stolárikom

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

14.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18:00, štvrtok 8.00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

07.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú už podľa letného rozpisu. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution