Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy pre 26. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 27.09.2020]

Začína prechodoné obdobie - večerné sväté omše v pracovné dni budú začínať o 17.30.

V týždni je poriadok svätých omší:

Pondelok o 17.30

Utorok (Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli) o 8.00

Streda (Sv. Hieronym) o 17.00

Štvrtok (Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša) o 8.00

Piatok (Svätí anjeli strážcovia) 17.30

Sobota (1.sobota v mesiaci) o 8.00 a 18.00

Nedeľa (27. nedeľa obdobia cez rok) o 8.00 a 10.00. 

Upratovanie v sobotu 3.10.2020 má na starosti ruža č.2.

Pozvanie rodín, skupín a spoločenstiev k modlitbe svätého ruženca počas októbrových pobožností.

V tomto týždni je aj prvý piatok v mesiaci október.

V nedeľu 4.10.2020 pri svätých omšiach sa bude konať preložená zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka.

V tomto týždni končí možnosť na prihlasovanie ku príprave na prijatie sviatosti birmovania. V mesiaci október začne príprava. 

V nasledujúcom týždni 9.10.2020 sa koná stretnutie a prednáška pre manželov Plodnosť je dar o symptotermálnej metóde plánovania rodičovstva v Dolnom Kubíne. Podrobnosti na nástenke pred kostolom.

 

 

Hrádockí eRkári srdečne pozývajú všetkých eRkárov i neeRkárov, malých i
veľkých, starých i mladých na okrúhle 10te narodeniny eRka v našej farnosti.
Stretneme sa budúcu sobotu 22.2.2020 o 14:52 popoludní hore vo farských pastoračných
priestoroch - hornej sieni, odkiaľ sa spoločne presunieme do telocvične. Tu budeme
potrebovať na prezutie športovú obuv do telocvične. Čakajú nás zaujímavé aktivity,
bratské spoločenstvo aj malé občerstvenie (potešíme sa každému darovanému
domácemu koláčiku alebo chlebíčkom).
Oslavu ukončíme ďakovnou sv. omšou o 18tej v našom kostole.
Diecézna škola viery vo štvrtok 20.2.2020 v LM o 17.00 h. 6. a 9. b. prikázanie.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Slovo na misijnú nedeľu

18.10.2020: Kvôli známym okolnostiam (obmedzenia pri bohoslužbách) sa nám pán farár na Misijnú nedeľu prihovára týmto náhradným spôsobom.

Diecézna škola viery 2020/21 - III. ročník

12.10.2020: Diecézna škola viery už vstúpila do svojho 3.ročníka. Úvodné témy Viera ako odpoveď človeka Bohu boli odprednášané štandardným spôsobom, téme Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme je zverejnená na stiahnutie

Sväté omše v prechodnom období

27.09.2020: Od pondelka 28.9.2020 budú večerné sväté omše v pracovných dňoch začínať o 17:30. Od štvrtka 1.10.2020 bude pred svätou omšou aj októbrová pobožnosť s modlitbou posvätného ruženca.

Opatrenia proti šíreniu COVID 19 na náboženských podujatiach

20.09.2020: V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2020

04.07.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution