Zamyslite sa: Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! [1 Pt 3,8]

Oznamy a informácie pre 13. týždeň v období cez rok

[pridané: 28.06.2020]

V týždni je poriadok svätých omší:

Pondelok (prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla) o 8.00 a 18.00

Utorok o 8.00

Streda o 18.00

Štvrtok (Návšteva Panny Márie - odpustová slávnosť) o 18.00

Piatok  (Sv. Tomáš) 17.30

Sobota (prvá sobota v mesiaci) o 8.00 a 18.00

Nedeľa (14. nedeľa v období cez rok - Sv. Cyrila a Metoda) o 8.00 a 10.00. 

Upratovanie v sobotu 4.7.2020 má na starosti ruža č. 2.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Slávnosť prvého svätého prijímania sa v našej farnosti uskutoční 12.júla 2020 pri svätej omši o 10.00.

Je možné sa prihlasovať na farský eRKo tábor, ktorý sa bude pre deti od 6 do 12 rokov organizovať dennou formou od 3. do 7.augusta 2020. Prihlášky s podrobnosťami sú v sakristii alebo v samostatnom článku na web stránke.

V tomto týždni bol vysvätený nový pomocný biskup našej spišskej diecézy Ján Kuboš.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Detský letný tábor farnosti

25.06.2020: Aj tohto roku sa eRKo animátori z našej farnosti podujali zorganizovať letný denný tábor v termíne 3. až 7.augusta 2020. Účastnícky poplatok je 30 EUR, pre členov eRKa 25 EUR.

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach je zrušený

17.06.2020: Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

27.04.2020: Oznamy na tento týždeň V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia v piatok od 15.00 – 16.00 hod. vonku pred kostolom v prípade zlého počasia v kostole pri zachovaní hygienických opatrení. Bude podávané aj sväté prijímanie.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution