Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Oznamy a informácie pre 19. týždeň obdobia cez rok

[pridané: 11.08.2019]

Sväté omše sú v týždni nasledovne:

pondelok o 18.00 

utorok o 8.00  

streda (Sv. Maximiliána Kolbeho) o 18.00

štvrtok (Nanebovzatie Panny Márie) prikázaný sviatok o 8.00 a 18.00

piatok o 17.30

sobota o 18.00

nedeľa (20.nedeľa v období cez rok) o 8.00 a 10.00.

Upratovanie v sobotu 17.8.2019 má na starosti ruža č. 1.

V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapojí do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a po nej bude adorácia trvať do 20.00. Okrem rodín, ktoré sa prihlásili na jednotlivé hodiny, sa môžu zúčastniť aj neprihlásení, rodinní príslušníci a stráviť čas v modlitbe.  Informácia o zapojení bude odvysielaná aj na rádiu Lumen.

K septembrovém chystanému Pochodu za život myšlienka:

V biblických čítaniach tejto nedele sme viackrát počuli výzvu „bdejte!“. Už vyše 500 rokov je tento výraz súčasťou nášho slovníka a vyjadruje najmä „prebudenie“ a „pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka aj základných tém života, najmä vtedy, keď je život ohrozený. Preto sa prebuďme do plnej tvrdej pravdy o útokoch na život, potom buďme trvale pozorní voči všetkým možnostiam život akokoľvek zachraňovať.

 

Ježiš nás v Evanjeliu tejto nedele učí modliť sa Otčenáš, a v
ňom aj konkrétne prosiť o príchod Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa naplno realizuje
vtedy, keď Ježiša Kráľa uznáme za Pána nášho života a všetko čo konáme, túžime konať
podľa jeho vôle. Národný pochod za život je konkrétnym prejavom uznania a vyznania Božej
zvrchovanosti nad každým životom v každej jeho fáze.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Adorácia rodín za rodiny v našej farnosti 13.8.2019

12.08.2019: V utorok 13.8.2019 sa naša farnosť zapája do celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Začíname svätou omšou o 8.00 a potom sa budeme striedať až do 20.00 hod.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2019

01.07.2019: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

eRko 2019

23.06.2019: Posledné eRko stretnutie 2018/19

Oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Poprade

30.03.2019: Zverejňujeme oznam o existencii gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka n.o., ktorej zakladateľom je Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.

Novoročný koncert

02.01.2019: 1. 1. 2019 o 17hod. sa konal v našom chráme 8. Hrádocký novoročný organový koncert.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution