Zamyslite sa: Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. [Žalm 33, 14-15]

Oznamy a informácie pre 9. týždeň v období cez rok

[pridané: 31.05.2020]

V týždni je po čiastočnom uvoľnení opatrení proti pandémii poriadok svätých omší:

Pondelok (Svätodušný pondelok) o 18.00

Utorok o 8.00

Streda (Sv. Karol Lwanga a spoločníci) o 18.00

Štvrtok (Náš Pán Ježiš Kristus najvyšší a večný kňaz) o 8.00

Piatok  17.30

Sobota (1.sobota v mesiaci jún) o 8.00 a 18.00

Nedeľa (10. nedeľa v období cez rok) o 8.00 a 10.00. 

Upratovanie v sobotu 6.6.2020 má na starosti ruža č. 4.

Stále je v platnosti dišpenz od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše. 

Na 7. veľkonočnú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédiá. Poďakovanie za štedrosť (hodnota zbierky 440 EUR).

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb

06.05.2020: Čas opatrení, ktoré súvisia so zákazom slávenia verejných bohoslužieb sa v stredu skončí. Na základe dovolenia bohoslužieb pri zachovaní bezpečnostných opatrení začnú opäť sväté omše v piatok 8.5.2020 o 17.30 hod. V sobotu o 18.00 hod. a nedeľu o 8.00, 10.00 hod.

Príhovor pána farára na 3. veľkonočnú nedeľu

27.04.2020: Oznamy na tento týždeň V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia v piatok od 15.00 – 16.00 hod. vonku pred kostolom v prípade zlého počasia v kostole pri zachovaní hygienických opatrení. Bude podávané aj sväté prijímanie.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2020

23.04.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Príhovor pána farára na Nedeľu Božieho milosrdenstva

21.04.2020: Milí farníci, chcem vás aj v tomto týždni pozdraviť a byť aj službou slova spolu s vami. Skončila sa veľkonočná oktáva nedeľou Božieho milosrdenstva. Evanjelium nás privádza ku učeníkom, ktorí až na jedného už vedia a veria, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution