Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy a informácie pre 27. týždeň v období cez rok

[pridané: 04.10.2020]

V týždni je poriadok svätých omší:

Pondelok (Sv. Faustína) o 17.30

Utorok  o 8.00

Streda (Panny Márie Ruženocovejo 17.30

Štvrtok o 8.00

Piatok  17.30

Sobota o 18.00

Nedeľa (28. nedeľa v období cez rok) o 8.00 a 10.00. 

Upratovanie v sobotu 10.10.2020 má na starosti ruža č. 3.

Od piatka 9.10.2020 začína príprava na  sviatosť birmovania. Celkom budú 4 skupinky, prvé dve majú prípravu o 16.00 a 17.30, ďalšie dve budúci piatok v rovnakom čase.

Upozornenie na aktulizované opatrenia v súvislosti s ochranou proti vírusu od KBS.

Biskupi udelili od 1.10.2020 do odvolania dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

Ďalšie opatrenia v samostatnom článku na TK KBS. Zdôraznené je

1. maximálny počet účastníkov bohoslužby 50 osôb

2. odstupy 2 m aj pri svätom prijímaní, prichádzaní a odchádzaní z kostola

3. nutnosť používania dezinfekcie

4. rúško aj počas prichádzania na sväté prijímanie

5. ohľaduplnosť k ostatným účastníkom

Na budúcu sobotu a nedeľu sa bude uhrádzať členské pre Spolok sv. Vojtecha a rozdávať Kalendár a podielovú knihu. Členské 8 EUR, pre urýchlenie manipulácie je potrebné priniesť presne. 

Na budúcu sobotu 10.10.2020 o 16.00 bude prvé stretnutie ERKO, pri dobrom počasí vonku. 

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Slovo na misijnú nedeľu

18.10.2020: Kvôli známym okolnostiam (obmedzenia pri bohoslužbách) sa nám pán farár na Misijnú nedeľu prihovára týmto náhradným spôsobom.

Diecézna škola viery 2020/21 - III. ročník

12.10.2020: Diecézna škola viery už vstúpila do svojho 3.ročníka. Úvodné témy Viera ako odpoveď človeka Bohu boli odprednášané štandardným spôsobom, téme Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme je zverejnená na stiahnutie

Sväté omše v prechodnom období

27.09.2020: Od pondelka 28.9.2020 budú večerné sväté omše v pracovných dňoch začínať o 17:30. Od štvrtka 1.10.2020 bude pred svätou omšou aj októbrová pobožnosť s modlitbou posvätného ruženca.

Opatrenia proti šíreniu COVID 19 na náboženských podujatiach

20.09.2020: V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2020

04.07.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution