Zamyslite sa: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. [Žalm 145, 17-18]

Oznamy a informácie pre 25. týždeň v období cez rok

[pridané: 20.09.2020]

V týždni je poriadok svätých omší:

Pondelok (Sv. Matúša) o 18.00

Utorok  o 8.00

Streda (Sv. Pia z Pietralčiny) o 18.00

Štvrtok o 8.00

Piatok  17.30

Sobota o 18.00

Nedeľa (26. nedeľa v období cez rok) o 8.00 a 10.00. 

Upratovanie v sobotu 26.9.2020 má na starosti ruža č. 1.

Poďakovanie za zbierku pre potreby kresťanov vo svätej Zemi.

Od piatku 25.9. do nedele 27.9. bude prebiehať modlitbové trojdnie Modlitieb matiek. Informácie na nástenke pred kostolom.

Do konca mesiaca septembra bude možné prihlásiť sa na prípravu sviatosti birmovania. Hranica veku je min. 7. rok školskej dochádzky.

Poďakovanie za úrodu a všetkým, čo priniesli plody zeme.

Upozornenie na aktulizované opatrenia v súvislosti s ochranou proti vírusu od KBS. Sú v samostatnom článku na stránke farnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Opatrenia proti šíreniu COVID 19 na náboženských podujatiach

20.09.2020: V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach.

Nové číslo časopisu KAPITULA 3/2020

04.07.2020: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Detský letný tábor farnosti

25.06.2020: Aj tohto roku sa eRKo animátori z našej farnosti podujali zorganizovať letný denný tábor v termíne 3. až 7.augusta 2020. Účastnícky poplatok je 30 EUR, pre členov eRKa 25 EUR.

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach je zrušený

17.06.2020: Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

Diecézna škola viery pokračuje "korešpondenčne"

01.06.2020: Keďže ďalšiu tému Diecéznej školy viery - 8.Božie prikázanie, nebolo možné odprednášať bežným spôsobom, bol zaslaný a zverejňujeme text prednášky.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution