Zamyslite sa: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? [Žalm 27,1]

Oznamy a informácie pre 1. adventný týždeň - zmena začiatkov sv. omší

[pridané: 02.12.2018]

Sväté omše sú v týždni nasledovne:

pondelok (sv. Františka Xaverského) o 17.00 

utorok o 6.00  

streda o 17.00

štvrtok (sv. Mikuláša) o 6.00

piatok (sv. Ambróza) o 17.30

sobota (prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie) o 8.00 a 18.00

nedeľa o 8.00 a 10.00.

Upratovanie výnimočne v piatok 7.12.2018 o 15.00 má na starosti ruža č. 2.

Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas  1. adventnej nedele prispeli na charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, kde vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc.

Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!

Budúcu nedeľu 9.12.2018 o 16.00 sa v Sokolovni konajú Chvály Liptov.

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Novinky

Kurz Billingsovej metódy v Spišskej diecéze

03.11.2018: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.

Kurzy prípravy na manželstvo v rok 2019

03.11.2018: V roku 2019 sa v Spišskej diecéze na viacerých miestach budú konať pre snúbencov kurzy prípravy na manželstvo pod mottom Jn 10,10 ... aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

Nové číslo časopisu KAPITULA 4/2018

31.10.2018: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Poďakovanie za úrodu

24.09.2018: Počas nedeľných svätých omší sme poďakovali za úrodu, za dary zeme, Božie požehnanie a prácu rúk. Vďačnosť bola vyjadrená slávnostne vyzdobenými priestormi kostola a symbolickými obetnými darmi strapcami hrozna a klasmi obilia.

Spevokol v Liesku

12.06.2018: Spevokol bol pozvaný na 200.výročia posvätenia chrámu

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution