Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Spoločenstvo mužov

[pridané: 12.01.2015]

Už štvrtý rok sa schádza na fare takmer pravidelne každú sobotu od 20.00 spoločenstvo mužov vedených pánom farárom na stretnutiach nad úlohou muža v rodinách. Modlíme sa za naše manželky, rodiny, farnosť... Pozývame ďalších. Najbližšie stretnutie je 17. januára 2015. Téma stretnutia je Disciplína v práci. 

Pozrite si video o symboloch manželstva

Prebiehajú stretnutia s novou knihou pre formovanie Kent R. Hughes: Výcvik zbožného muža

Kniha je členená na skupiny:

ÚVOD - Disciplína v zbožnosti.

VZŤAHY - Disciplína v čistote, Disciplína v manželstve, Disciplína v otcovstve, Disciplína v priateľstve.

DUŠA - Disciplína v mysli, Disciplína v osobnom stíšení, Disciplína v modlitbe, Disciplína v bohoslužbe.

...  

Rozlišujeme fázy hriechu proti čistote:

Znížený prah citlivosti  -   Relaxácia  -  Fixácia  -  Racionalizácia  -  Degradácia.

V predchádzajúcom období (do polovice marca 2013) sme sledovali témy podľa knihy Stormie Omartian: Moc manželových modlitieb.

Náplňou ďalšieho cyklu stretnutí bola modlitba a zdieľanie podľa knihy Stormie Omartian: Moc manželkiných modlitieb.

Jednotlivé prebrané témy:

1. Manželkina modlitba za seba

2. Manželova práca

3. Manželove financie

4. Manželova sexualita

5. Manželove prejavy lásky

6. Manželove pokušenia

7. Manželova myseľ

8. Manželove obavy

9. Manželov cieľ

10. Manželove rozhodnutia

11. Manželovo zdravie 

12. Manželova ochrana

13. Manželove skúšky

14. Manželova čestnosť

15. Manželovo dobré meno

16. Manželove priority

17. Manželove vzťahy

18. Manželovo otcovstvo

19. Manželove postoje

20. Manželov postoj k manželstvu

21. Manželove pocity

24. Manželove slová

25. Manželovo pokánie

26. Manželovo vyslobodenie

.....

Pre pripomenutie obsahu predošlej knihy (pretože pamäť rýchlo zabúda):

Motto: 1Pt 3,8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!

Témy:

 1. Manžel

 2. Manželkin duch

 3. Manželkine pocity

 4. Manželkino materstvo

 5. Manželkine nálady

 6. Manželkin postoj k manželstvu

 7. Manželkina podriadenosť

 8. Manželkine vzťahy

 9. Manželkine priority

10. Manželkina krása

11. Manželkina sexualita

12. Manželkine obavy

13. Manželkin cieľ

14. Manželkina dôvera

15. Manželkina ochrana

16. Manželkine túžby

17. Manželkina práca

18. Manželkino vyslobodenie

19. Manželkina poslušnosť

20. Manželkina budúcnosť 

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 3. veľkonočný týždeň

14.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18:00, štvrtok 8.00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 2. veľkonočný týždeň

07.04.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú už podľa letného rozpisu. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution