Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Púť veriacich po pútnych mariánskych chrámoch Poľských Tatier

[pridané: 10.05.2008]

Cestu okolo Tatier začíname po trati Svit, Poprad, Smokovce, Tatranská Lomnica, Ždiar. Obdivujeme prírodu a zemepisné znalosti pána farára spestrené príhodami o premenovaní vrchu Satan na Štít sv. Cyrila a Metóda... Po prechode na poľskú stranu prichádzame do Noweho Targu, no nie za účelom návštevy trhov ale po niekoľkých kilometroch na prvú zástavku v Ludźmierzi.

V bazilike Minor, ktorú navštívil pápež Ján Pavol II. a ktorá sa „pýši“ jeho čiapočkou, ktorou obdaroval Ludźmierzanov počas audiencie, sa zúčastňujeme koncelebrovanej svätej omše. Náš pán farár a slovenčina postupne preberajú iniciatívu a po záverečných slovách Jánovho evanjelia v krátkej homílii pripomína, že Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú a zdôrazňuje tri piliere katolíckej v iery, ktoré nás sprevádzajú 2000 rokov – sviatosti, vernosť pápežovi a úcta k Panne Márii. Po svätej omši, keď nás striedajú ďalšie prvoprijímajúce deti z okolitých farností, máme krátku inštruktáž o hlavných udalostiach zviazaných s bazilikou a sochou Panny Márie a pokračujeme do záhrady na cestu Radostného ruženca. Tajomstvá ostatných ružencov prechádzame neorganizovane, stretávame sa pri piatom tajomstve Bolestného, pri soche Jána Pavla a modlitbe za jeho skoré blahorečenie a pri Bráne viery, kde si každý s radosťou zazvonil.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 7. týždeň obdobia cez rok

19.05.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni sú podľa letného rozpisu bez odchýlok. Pondelok 18:00, utorok 8:00, streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Oznamy pre 7. veľkonočný týždeň

12.05.2024: Sväté omše v nasledujúcom týždni budú podľa rozpisu pre letné obdobie s jednou odchýlkou - v utorok 14.mája je svätá omša ráno už o 7:30. Pondelok 18:00, utorok 7:30 (zmena len pre tento týždeň), streda 18:00, štvrtok 8:00, piatok 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 1/2024

14.03.2024: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť

10.02.2024: V rámci Národného týždňa manželstva sa v našom kostole v piatok 16.2.2024 o 17:45 uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Dobré manželstvo na celý život - 10 krokov ako ho dosiahnuť.

Plán čítania Svätého Písma - Biblia za rok

03.02.2024: Na nedeľu Božieho slova nám bolo ponúknuté prečítať Sväté Písmo za rok. Odporúčaný postup čítania je v tabuľke, ktorá bola zaslaná do všetkých farností a je zverejnená aj na stránke Spišskej kapituly

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution