Zamyslite sa: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. [Žalm 33, 12]

Púť veriacich po pútnych mariánskych chrámoch Poľských Tatier

[pridané: 10.05.2008]

Cestu okolo Tatier začíname po trati Svit, Poprad, Smokovce, Tatranská Lomnica, Ždiar. Obdivujeme prírodu a zemepisné znalosti pána farára spestrené príhodami o premenovaní vrchu Satan na Štít sv. Cyrila a Metóda... Po prechode na poľskú stranu prichádzame do Noweho Targu, no nie za účelom návštevy trhov ale po niekoľkých kilometroch na prvú zástavku v Ludźmierzi.

V bazilike Minor, ktorú navštívil pápež Ján Pavol II. a ktorá sa „pýši“ jeho čiapočkou, ktorou obdaroval Ludźmierzanov počas audiencie, sa zúčastňujeme koncelebrovanej svätej omše. Náš pán farár a slovenčina postupne preberajú iniciatívu a po záverečných slovách Jánovho evanjelia v krátkej homílii pripomína, že Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú a zdôrazňuje tri piliere katolíckej v iery, ktoré nás sprevádzajú 2000 rokov – sviatosti, vernosť pápežovi a úcta k Panne Márii. Po svätej omši, keď nás striedajú ďalšie prvoprijímajúce deti z okolitých farností, máme krátku inštruktáž o hlavných udalostiach zviazaných s bazilikou a sochou Panny Márie a pokračujeme do záhrady na cestu Radostného ruženca. Tajomstvá ostatných ružencov prechádzame neorganizovane, stretávame sa pri piatom tajomstve Bolestného, pri soche Jána Pavla a modlitbe za jeho skoré blahorečenie a pri Bráne viery, kde si každý s radosťou zazvonil.

Vyhľadávanie

Novinky

Oznamy pre 9. týždeň obdobia cez rok

04.06.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 výnimkou - vo štvrtok na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude svätá omša aj večer o 18.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00 a 18.00, piatok 17.00, sobota 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Oznamy pre 8. týždeň obdobia cez rok

28.05.2023: Sväté omše budú podľa letného harmonogramu s 1 odchýlkou - v sobotu (na prvú sobotu mesiaca jún) bude svätá omša aj ráno o 8.00. Pondelok 18.00, utorok 8.00, streda 18.00, štvrtok 8.00, piatok 17.00, sobota 8.00 a 18.00, nedeľa 8.00 a 10.00.

Nové číslo časopisu KAPITULA 2/2023

16.05.2023: Opäť k vám prichádzame s ďalším číslom časopisu Kapitula, ktorým vás chceme potešiť a jeho prostredníctvom aj upevniť našu spolupatričnosť. Redakcia časopisu Kapitula

Letný pobytový tábor eRko Tatranská Lomnica 6. - 12.augusta 2023

02.05.2023: Naši erkári pozývajú aj tohto roku deti od 6 do 12 rokov na letný pobytový tábor v Tatranskej Lomnici v termíne 6. - 12.augusta 2023.

Podporme hlasovaním Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

25.03.2023: Kostol sv.Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bol nominovaný na cenu "Kultúrna pamiatka roka - Fénix". Je možné hlasovať 1x denne na podporu tohto projektu.

logo250.jpg
© 2008 - 2012, created by creative solution